КОМПЛЕКСНЕ ЗАСТОСУВАННЯ БАГАТОВИМІРНОГО СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ПРИ ДОСЛІДЖЕННЯХ НАБРЯКАЮЧИХ ҐРУНТІВ, ЯК ОСНОВИ ФУНДАМЕНТІВ

  • Ф. В. Чомко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • Д. Ф. Чомко Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  • В. Г. Таранов Харківський національний університет міського господарства

Анотація

Запропоновано новий спосіб дослідження набрякаючих ґрунтів, як основи фундаментів, методами математичної статистики, що включає кластерний, факторний і кореляційно-регресійний аналізи. За результатами цих аналізів встановлено нормативні значення характеристик міцності цих ґрунтів залежно від їх фізичних властивостей і ступеня набрякання, межі застосування, переважаючі фактори і кореляційні залежності між різними показниками властивостей ґрунтів. Запропоновано спосіб зонування досліджуваної території, що призводить до можливості диференційного застосування нормативних характеристик ґрунтів. Розроблені пропозиції по проектуванню основ і фундаментів на набрякаючих ґрунтах. Методи випробувані на ґрунтах Судану.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Ф. В. Чомко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Посилання

1. Proceeding of the Seminar on Expansive Clay Soils Problem in the Sudan. – University of Khartoum, 1983. – 89 р.
2. Elsayed A. E. Soil Michanic / Cairo : Sientific House Corporation, 1999. – 730 р.
3. Potts D. V. and Zdrakovis L. Finite Element Analysis sn Geotechnical engineering. – Application – Publisher : Tho-mas Telford, London, 2001.
4. Poulus H. G. Piled Rafts in Swelling or Consolidating Soils // Journal of Geotechnical Engineering. – Vjl. 119. – №2. – 1993.
5. El Turabi, M. A. “A Study on Exhansive Soils in Sudan”. F Nhesis submitted for Degree of M.Sc. Civil Engineering BRRI, U/ of K., Khartoum – Sudan, 1985.
6. Сорочан Е. А. Строительство сооружений на набухающих грунтах [Текст] / Е. А. Сорочан. – М. : Стройиздат, 1989. – 312 с.
7. Сейфэльдин Г. Х. Фундаменты на набухающих грунтах Судана [Текст] / Г. Х. Сейфэльдин, В. Г. Таранов // Коммунальное хозяйство городов : сб. науч. тр. – Х. : НАГХ, 2008. – Вып. 81. – С. 76–83.
8. Сейфэльдин Г. Х. Ренгенография набухающих грунтов Судана [Текст] / Г. Х. Сейфэльдин. Коммунальное хозяйство городов : сб. науч. тр. – Х. : НАГХ, 2007. – Вып. 80. – С. 45–51.
9. Сельфэльдин Г. Х. Применение многомерного статистического анализа при исследовании набухающих грунтов Судана [Текст] / Г. Х. Сельфэльдин, В. Г. Таранов, Ф. В. Чомко // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. –
№ 824. – Х., 2008. – С. 17–26.
10. Опыт применения кластерного анализа при исследовании набухающих грунтов Судана [Текст] / Д. Ф. Чомко, Ф. В. Чомко, В. Ю. Грицюта и др. / Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. – № 1033. – Х., 2012. – С. 17–26.
11. Шутенко Л. Н. Основания и фундаменты [Текст] / Л. Н. Шутенко, А. Д. Гильман, Ю. Т. Лупан. – К. : 1989. – 328 с.
12. Девис Д. С. Статистический анализ данных в геологии. Пер. с англ. [Текст] / Д. С. Девис. – М. : Недра, 1990. – 319 с.
13. Искенрог К. Г. Геологический факторный анализ [Текст] / К. Г. Искенрог, Д. И. Клован, Р. А. Реймент. – Л. : Недра. 1980. – 223 с.
14. Чомко Д. Ф. Многомерный статистический анализ при исследовании техногенного загрязнения подземных вод [Текст] / Д. Ф. Чомко, И. К. Решетов, Ф. В. Чомко, Р. Ф. Чомко // Геологічний журнал, №2. – 2002. – К. : Вид-во ІГН НАН України. – С. 73–80.
15. Чомко Ф. В. Багатовимірний статистичний аналіз у гідрогеології. Навчальний посібник [Текст] / Ф. В. Чомко, І. К. Решетов, Д. Ф. Чомко, Р. Ф. Чомко. – К. : Видавничий центр Київ. нац. ун-ту. – 2004. – 114 с.
Опубліковано
2015-01-28
Як цитувати
Чомко, Ф. В., Чомко, Д. Ф., & Таранов, В. Г. (2015). КОМПЛЕКСНЕ ЗАСТОСУВАННЯ БАГАТОВИМІРНОГО СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ПРИ ДОСЛІДЖЕННЯХ НАБРЯКАЮЧИХ ҐРУНТІВ, ЯК ОСНОВИ ФУНДАМЕНТІВ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія «Геологія. Географія. Екологія», 41(1128), 87-93. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/1056