КОМПЛЕКСНЕ ЗАСТОСУВАННЯ БАГАТОВИМІРНОГО СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ПРИ ДОСЛІДЖЕННЯХ НАБРЯКАЮЧИХ ҐРУНТІВ, ЯК ОСНОВИ ФУНДАМЕНТІВ

  • Ф. В. Чомко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • Д. Ф. Чомко Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  • В. Г. Таранов Харківський національний університет міського господарства

Анотація

Запропоновано новий спосіб дослідження набрякаючих ґрунтів, як основи фундаментів, методами математичної статистики, що включає кластерний, факторний і кореляційно-регресійний аналізи. За результатами цих аналізів встановлено нормативні значення характеристик міцності цих ґрунтів залежно від їх фізичних властивостей і ступеня набрякання, межі застосування, переважаючі фактори і кореляційні залежності між різними показниками властивостей ґрунтів. Запропоновано спосіб зонування досліджуваної території, що призводить до можливості диференційного застосування нормативних характеристик ґрунтів. Розроблені пропозиції по проектуванню основ і фундаментів на набрякаючих ґрунтах. Методи випробувані на ґрунтах Судану.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ф. В. Чомко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Посилання

1. Proceeding of the Seminar on Expansive Clay Soils Problem in the Sudan. – University of Khartoum, 1983. – 89 р.
2. Elsayed A. E. Soil Michanic / Cairo : Sientific House Corporation, 1999. – 730 р.
3. Potts D. V. and Zdrakovis L. Finite Element Analysis sn Geotechnical engineering. – Application – Publisher : Tho-mas Telford, London, 2001.
4. Poulus H. G. Piled Rafts in Swelling or Consolidating Soils // Journal of Geotechnical Engineering. – Vjl. 119. – №2. – 1993.
5. El Turabi, M. A. “A Study on Exhansive Soils in Sudan”. F Nhesis submitted for Degree of M.Sc. Civil Engineering BRRI, U/ of K., Khartoum – Sudan, 1985.
6. Сорочан Е. А. Строительство сооружений на набухающих грунтах [Текст] / Е. А. Сорочан. – М. : Стройиздат, 1989. – 312 с.
7. Сейфэльдин Г. Х. Фундаменты на набухающих грунтах Судана [Текст] / Г. Х. Сейфэльдин, В. Г. Таранов // Коммунальное хозяйство городов : сб. науч. тр. – Х. : НАГХ, 2008. – Вып. 81. – С. 76–83.
8. Сейфэльдин Г. Х. Ренгенография набухающих грунтов Судана [Текст] / Г. Х. Сейфэльдин. Коммунальное хозяйство городов : сб. науч. тр. – Х. : НАГХ, 2007. – Вып. 80. – С. 45–51.
9. Сельфэльдин Г. Х. Применение многомерного статистического анализа при исследовании набухающих грунтов Судана [Текст] / Г. Х. Сельфэльдин, В. Г. Таранов, Ф. В. Чомко // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. –
№ 824. – Х., 2008. – С. 17–26.
10. Опыт применения кластерного анализа при исследовании набухающих грунтов Судана [Текст] / Д. Ф. Чомко, Ф. В. Чомко, В. Ю. Грицюта и др. / Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. – № 1033. – Х., 2012. – С. 17–26.
11. Шутенко Л. Н. Основания и фундаменты [Текст] / Л. Н. Шутенко, А. Д. Гильман, Ю. Т. Лупан. – К. : 1989. – 328 с.
12. Девис Д. С. Статистический анализ данных в геологии. Пер. с англ. [Текст] / Д. С. Девис. – М. : Недра, 1990. – 319 с.
13. Искенрог К. Г. Геологический факторный анализ [Текст] / К. Г. Искенрог, Д. И. Клован, Р. А. Реймент. – Л. : Недра. 1980. – 223 с.
14. Чомко Д. Ф. Многомерный статистический анализ при исследовании техногенного загрязнения подземных вод [Текст] / Д. Ф. Чомко, И. К. Решетов, Ф. В. Чомко, Р. Ф. Чомко // Геологічний журнал, №2. – 2002. – К. : Вид-во ІГН НАН України. – С. 73–80.
15. Чомко Ф. В. Багатовимірний статистичний аналіз у гідрогеології. Навчальний посібник [Текст] / Ф. В. Чомко, І. К. Решетов, Д. Ф. Чомко, Р. Ф. Чомко. – К. : Видавничий центр Київ. нац. ун-ту. – 2004. – 114 с.
Опубліковано
2015-01-28
Як цитувати
Чомко, Ф., Чомко, Д., & Таранов, В. (2015). КОМПЛЕКСНЕ ЗАСТОСУВАННЯ БАГАТОВИМІРНОГО СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ПРИ ДОСЛІДЖЕННЯХ НАБРЯКАЮЧИХ ҐРУНТІВ, ЯК ОСНОВИ ФУНДАМЕНТІВ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», 41(1128), 87-93. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/1056