Морфометричний аналіз рельєфу дна акваторій засобами ГІС (на прикладі району Української антарктичної станції «Академік Вернадський»)

  • О. І. Сінна Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • В. С. Попов Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • А. Ю. Утєвський Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: рельєф, цифрова модель рельєфу, морфометричний аналіз, геоінформаційні системи (ГІС), Західна Антарктика, українські антарктичні дослідження

Анотація

Дослідження рельєфу дна акваторій визначено в Україні одним із заходів Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2020 роки. Авторами статті обґрунтовується доцільність врахування особливостей рельєфу дна при аналізі просторового розподілу бентосних угруповань. У статті наведені результати моделювання та морфометричного аналізу рельєфу дна акваторій у районі Української антарктичної станції «Академік Вернадський», зокрема для пробної ділянки досліджень у межах протоки Meek Channel між островами Galindez, Grotto і Corner (Аргентинські острови, Західна Антарктика). За даними ехолотної зйомки акваторій, здійсненої під час українських антарктичних експедицій, побудовано цифрову модель рельєфу (ЦМР) дна акваторій із застосуванням засобів геоінформаційних систем, зокрема програмного комплексу ArcGIS. На основі ЦМР укладено батиметричну карту та тривимірні моделі, побудовано поперечні профілі протоки Meek Channel, розраховано кути нахилу поверхні та глибину розчленування рельєфу дна. Виконано оцінку потенційного накопичення донних відкладів. Результати представлених розробок можуть бути використані у перспективних дослідженнях геохімічних зв’язків між суходолом і водним середовищем, для потреб подальшого вивчення бентосних угруповань.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

О. І. Сінна, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
к. геогр. н., доцент
В. С. Попов, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
зав. лаб.
А. Ю. Утєвський, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
к. біол. н., доцент

Посилання

1. Авдеев, А. И. Морфометрические характеристики и расчлененность рельефа дна северной части Черного моря / А. И. Авдеев, В. Н. Белокопытов // Морской гидрофизический журнал. – 2011. – №4. – С. 43-63.
2. Блінкова, О. А. Чисельний аналіз рельєфу морського дна (на прикладі Західно-Чорноморської ділянки Чорного моря): автореф. дис... канд. геогр. н. – К. : ІГ НАН України, 2003. – 18 с.
3. Карта рельефа дна мелководной зоны архипелага Аргентинских островов в районе украинской антарктиче-ской станции Академик Вернадский / П. Ф. Гожик, Р. Х. Греку, В. П. Усенко та ін. // Геологічний журнал. – 2002. – № 1. – С. 128–131.
4. Курлович, Д. М. Морфометрический ГИС-анализ рельефа Беларуси / Д. М. Курлович // Земля Беларуси. – 2013. – № 4. – С. 42-48.
5. Левчук, Ю. Морфолого-морфометричний аналіз озерних улоговин / Ю. Левчук. – Луцьк, 2011. – 33 с.
6. Ляшенко, Д. О. Українські антарктичні дослідження. Антарктичний півострів [карта] / Д. О. Ляшенко,
А. П. Федчук // Національний атлас України. – К. : ДНВП «Картографія», 2007. – 33 c.
7. Оцінка стану морських охоронних районів «Stella Creek» і «Skua Creek». Закладання нових морських охорон-них районів : звіт про НДР (закл.) / ХНУ ім. В. Н. Каразіна ; керівн. А. Ю. Утєвський; викон. О. І. Сінна та ін. – Харків, 2014. – 36 с.
8. Геоінформаційне моделювання рельєфу дна акваторій у районі о. Галіндез (Аргетинські острови, Західна Антарктика) / О. І. Сінна, А. Ю. Утєвський, Є. А. Островерх, та ін. // Фізична географія та геоморфологія. – 2017. – Вип. 3(87). – С.140-147.
9. Сінна, О. І. Цифрове моделювання рельєфу дна акваторій у районі української антарктичної станції «Ака-демік Вернадський» / О. І. Сінна, А. Ю. Утєвський, В. С. Попов // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірник наукових праць. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 21. – С. 31-35.
10. Створення біогеографічного полігону Penguin Point: модельний профіль та його характеристика : звіт про НДР (закл.) / ХНУ ім. В. Н. Каразіна; керівн. А. Ю. Утєвський; викон.: О. І. Сінна та ін. –Харків, 2015. –40 с.
11. Тривимірна модель о. Галіндез: біорізноманіття та середовище : звіт про НДР (закл.) / ХНУ ім. В.Н. Каразіна ; керівн. А. Ю. Утєвський; викон. : О. І. Сінна та ін. – Харків, 2016. – 72 с.
12. Моделирование наземных и подводных биотопов о. Галиндез (Аргентинские острова, Западная Антаркти-ка) с использованием геоинформационных систем / А. Ю. Утевский, Е. И. Сенная, А. Е. Берёзкина, В.С. Попов // Український антарктичний журнал. - 2016. – №15. – С. 96-105.
13. Федчук, А. П. Стан картографічного забезпечення Антарктики / А. П. Федчук // Часопис картографії. – 2013. – Вип. 6. – С. 84-93.
14. Черваньов, І. Г. Дослідження рельєфу представниками харківської геоморфологічної школи / І. Г. Черваньов // Український географічний журнал. – 2012. – № 4. – С. 3-7.
15. Визначення актуальних екологічних параметрів Дніпровських водосховищ за допомогою геоінформаційних технологій / А. Г. Шапар, О. О. Скрипник, О. С. Тараненко, Д. Д. Дубовик // Екологія і природокористування. – 2014. – Вип. 18. – С. 139-146.
16. Craig, R. Smith et all (2006) A synthesis of bentho-pelagic coupling on the Antarctic shelf: Food banks, ecosystem inertia and global climate change // Deep-Sea Research II 53, 875–894 p.
17. Distribution and environmental relationships of three species of wolffish (anarhichas spp.) in the gulf of st. law-rence. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems. // J. Dutil, S Proulx, P. Chouinard, etc. – 2014. – 24(3). – Р. 351-368. doi:10.1002/aqc.2370
18. Murphy, E. J. et all. Developing integrated models of Southern Ocean food webs: Including ecological complexity, accounting for uncertainty and the importance of scale // Progress in Oceanography. – 2012. – 102. – Р. 74–92.
19. Olivier, Musard et all. Underwater Seascapes: From Geographical to Ecological Perspectives // Springer. – 2014. – Р. 293.
20. Malaysia airlines flight MH370 search data reveal geomorphology and seafloor processes in the remote southeast indian ocean / K. Picard, B. P. Brooke, P. T. Harris, etc. // Marine Geology. – 2017. – Р. 395, 301-319. doi:10.1016/j.margeo.2017.10.014
21. Stefanie, Kaiser et all. Is there a distinct continental slope fauna in the Antarctic? // Deep-Sea Research II 58. – 2011. – P. 91–104.
22. Utevsky, A. Yu. Development of the Marine Protected Area Network in the Argentine Islands area (Akademik Ver-nadsky Station, Ukraine) / A. Yu. Utevsky, M. Yu. Kolesnykova, D. V. Shmyrov, О. I. Sinna // Ukrainian Antarctic journal. – 2014. – № 13. – P. 225–230.
Опубліковано
2018-02-24
Як цитувати
Сінна, О., Попов, В., & Утєвський, А. (2018). Морфометричний аналіз рельєфу дна акваторій засобами ГІС (на прикладі району Української антарктичної станції «Академік Вернадський»). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», (47), 153-160. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/10343