Демографічна деградація Сєвєродонецько-Лисичанської агломерації в пострадянський період

  • Н. В. Гусєва Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • О. М. Задєсєнцев ДЗ «Луганський національний уніеверситет імені Тараса Шевченка»
Ключові слова: чисельність населення, динаміка чисельності населення, темпи приросту населення, динаміка темпів приросту населення, демографічні проблеми, депопуляція, демографічна деградація, депресивність, старопромисловий регіон, зона проведення АТО

Анотація

В статті проведений аналіз динаміки чисельності населення і темпів його приросту для Сєвєродонецько-Лисичанської агломерації та окремих її населених пунктів у пострадянський період. Визначено, що для досліджуваної агломерації характерні депопуляція та субурбанізаційні процеси. Оцінено втрати населення Сєвєродонецько-Лисичанської агломерації протягом останніх десятиліть за різними підходами, зокрема доведено, що вони практично для всіх її міських поселень є дуже значними (перевищують 5 % за десятиліття), а сама агломерація за показником скорочення населення (більше 10 % за тридцятирічний період) є депресивною. Виявлено сучасні демографічні проблеми агломерації в умовах її розташування, з одного боку, в старопромисловому регіоні, а з іншого – в зоні проведення антитерористичної операції. Враховуючи інші проблеми розвитку (соціальні, економічні, геополітичні, екологічні тощо), доведено, що агломерація на сучасному етапі розвитку є кризовою. Визначено, що геополітична криза на сході України має як негативний, так і позитивний вплив на розвиток агломерації в цілому та на динаміку чисельності її населення зокрема.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Н. В. Гусєва, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
к. геогр. н.
О. М. Задєсєнцев, ДЗ «Луганський національний уніеверситет імені Тараса Шевченка»
магістрант

Посилання

1. Баканов С. А. Демографическая деградация города как индикатор его депрессивной динамики [Електронний ресурс] / C. А. Баканов. – Режим доступу : http://aik-sng.ru/text/krug/2003/342-370.pdf
2. Баканов С. А. Демографическая деградация городов в старопромышленных районах Урала (1959–2010) [Електронний ресурс] / C. А. Баканов. – Режим доступу : http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/47077/1/ qr_1_2017_05.pdf
3. Всесоюзная перепись населения 1989 г. Численность населения союзных республик СССР и их территориа-льных единиц по полу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://demoscope.ru/weekly/ssp/ sng89_reg1.php
4. Гусєва Н. В. Проблеми розвитку Сєвєродонецько-Лисичанської агломерації в нових геоплітичних реаліях / Н. В. Гусєва, О. М. Задєсєнцев // Науковий вісник Херсонського державного університету : зб. наук. праць. Серія : Географічні науки. – Херсон, 2017. – № 7. – С. 36-42.
5. Гусєва Н. В. Типологічні ознаки Сєвєродонецько-Лисичанської агломерації / Н. В. Гусєва, О. М. Задєсєнцев // Економічна та соціальна географія : наук. зб. – К., 2017. – Вип. 77. – С. 10‒18.
6. Гусєва Н. В. Сєвєродонецько-Лисичанська агломерація: межі, склад, структура / Н. В. Гусєва, О. М. Задєсєнцев // Регіон‒2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10‒11 листопада 2016 р.). – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – С. 270‒275.
7. Мельник І. Г. Динамічні аспекти розвитку великих міст України / І. Г. Мельник // Регіон‒2017: стратегія оптимального розвитку : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 19‒20 вересня 2017 р.). – Хар-ків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – С. 106‒108.
8. Мельник І. Міські поселення Луганщини: нові виклики на фоні старих проблем / І. Мельник // Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін : колективна монографія / За ред. К. Мезенцева, О. Олійника, Н. Мезенцевої. – К. : Видавництво «Фенікс», 2017. – С. 121‒142.
9. Міграція з окупованих територій: куди прямують переселенці [Електронний ресурс] // Слово і діло. Голов-ний сайт про політиків. – Режим доступу : https://www.slovoidilo.ua/2017/02/13/infografika/suspilstvo/
mihracziya-z-okupovanyx-terytorij-kudy-pryamuyut-pereselenczi
10. Про кількість та склад населення України за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/city/
11. Проскурніна А. А. Статистичний аналіз чисельності та структури населення країни [Електронний ресурс] / А. А. Проскурніна // Управління розвитком. – 2014. – № 11. – С. 153-156. – Режим доступу : http://
nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2014_11_56
12. Статистичний щорічник Луганської області за 2009 рік / За ред. С. Г. Пілієва; Головне управління статис-тики у Луганській області. – Луганськ, 2010. – 514 с.
13. Статистичний щорічник Луганської області за 2013 рік / За ред. І. В. Шаблієнко; Головне управління ста-тистики у Луганській області. – Луганськ, 2014. – 479 с.
14. Статистичний щорічник Луганської області за 2015 рік / За ред. Д. Я. Протопопова; Головне управління статистики у Луганській області. – Сєвєродонецьк, 2016. – 428 с.
15. Чисельність наявного населення України на 1 січня 2016 року [Електронний ресурс] / Відп. за випуск М. Б. Тімоніна. – К. : Державна служба статистики України. – 86 c. – Режим доступу : http:// www.ukrstat.gov.ua/
16. Rowland R. H. Declining and Stagnant Towns of the USSR / R. H. Rowland // Soviet Geography : Rev. and Translation. – 1980. – № 21. – P. 195–218.
Опубліковано
2018-02-23
Як цитувати
Гусєва, Н., & Задєсєнцев, О. (2018). Демографічна деградація Сєвєродонецько-Лисичанської агломерації в пострадянський період. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», (47), 84-91. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/10333