До питання про умови, чинники та критерії геодинамічного ризику в межах урбанізованих територій

  • Татьяна Петровна Мокрицкая Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: лес, мікроагрегатний склад, міцність, прогноз, метод групового врахування аргументів

Анотація

При прогнозі геодинамічного ризику на територіях міст в зоні поширення лесових відкладів необхідно брати до уваги зміни стану, властивостей всіх компонентів геологічного середовища, в тому числі - зміни властивостей ґрунтів в зоні аерації. Зміна мікроагрегатного складу можна встановити, проаналізувавши дані, зібрані за досить тривалий період часу. За результатами застосування статистичного аналізу, методу групового обліку аргументів (МГУА) можливо встановити прогнозні значення показників фізико - механічних властивостей при різних сценаріях. Припускали, що час деградації просадки через розпад агрегатів більше, ніж час просадки при аварії. Перший сценарій деградації ґрунтів описували, задаючи зміни щільності, пластичності і дисперсності при прогнозної вологості. Другий - як зміна фізичного стану без зміни дисперсності. Показано, що при реалізації першого сценарію, при збільшенні вологості на 30%, відбувається значна за величиною просадка, значення міцності виявляються вище. При аварійному замочуванні знижується міцність. Результати не суперечать відомим даним про зміни властивостей лесових ґрунтів в інших регіонах.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Татьяна Петровна Мокрицкая, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Доктор геологічних наук, доцент

Посилання

1. Мокрицкая, Т. П. Формирование и эволюция геологической среды Приднепровского промышленного региона [Текст] / Т. П. Мокрицкая. — Д. : Акцент ПП, 2013. — 274 с.
2. Сучасні інженерно-геологічні умови Україні як складова безпеки життєдіяльності[Текст] / Л. М. Климчук, П. В. Блинов, В. Ф. Величко та ін. ; під заг. ред. Л. М. Климчук. — К. : ВПЦ «Експрес», 2008. — 191 с.
3. Klose, M. Landslide Hazards and Climate Change Adaptation of Transport Infrastructures in Germany. [Text] /
M. Auerbach, C. Herrmann, C. Kumerics, A. Gratzki // Advancing Culture of Living with Landslides. — 2017. — Vol. 1. — Р. 535-541.
4. Guzzetti, F. Landslide inventory maps: New tools for an old problem. [Text] / A. C. Mondini, M. Cardinali, F. Fio-rucci, M. Santangelo, Kang-Tsung Chang // Earth-Science Reviews. — 2012. — Vol. 112, Issues 1–2. — Режим доступа : https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2012.02.001
5. Gaidzika, K. Landslide manual and automated inventories, and susceptibility mapping using LIDAR in the forested mountains of Guerrero, Mexico. [Text] / M. T. Ramırez-Herrera, M. Bunn, B. A. Leshchinsky, M. Olsenb and N. R. Regmi // Geomatics, natural hazards and risk. — 2012. — Vol. 1. — P. 1-26. — Режим доступа : http://dx.doi.org/10.1080/19475705.2017.1292560
6. Rosi, A. The new landslide inventory of Tuscany (Italy) updated with PS-InSAR: geomorphological features and landslide distribution. [Text] / V. Tofani, L. Tanteri, et al. // Landslides. — 2017. — P. 1-15. — Режим доступа : https://doi.org/10.1007/s10346-017-0861-4
7. Robinson, T. R. Rapid post-earthquake modelling of coseismic landslide intensity and distribution for emergency response decision support [Text] / N. J. Rosser, A. L. Densmore, J. G. Williams, M. E. Kincey, J. Benjamin, H. J. A. Bell // Nat. Hazards Earth Syst. Sci. — 2017. — Vol. 17. — P. 1521–1540. — Режим доступа : https://doi.org/10.5194/nhess-17-1521-2017
8. Qi, S. Spatial distribution analysis of landslides triggered by 2008.5.12 Wenchuan Earthquake, China [Text] /
Q. Xu, H. Lan, B. Zhang, J. Liu // Engineering Geology. — 2010. — Vol. 116, Issues 1. — P. 95-108. — Режим до-ступа : https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2010.07.011
9. Tanyaş, H. Presentation and analysis of a worldwide database of earthquake-induced landslide inventories [Text] / C. J. Westen, K. E. Allstadt, A. J. Nowicki, M. Görüm, R. W. Jibson, N. Hovius // Journal of Geophysical Research: Earth Surface. — 2017. — Vol. 22, Issue 10. — P. 1991—2015. — Режим доступа : https:// doi.org/10.1002/2017JF004236
10. Булат, А.Ф. Фракталы в геомеханике / А.Ф. Булат, В.И. Дырда. — К. : Наукова думка, 2005. — 357 с.
11. Russell, A. R. A fractal basis for soil–water characteristics curves with hydraulic hysteresis [Text] / O. Buzzi // Ge´otechnique. — 2012. — Vol. 62, Issue 3. — P. 269–274.
12. Russell, A. R. A compression line for soils with evolving particle and pore size distributions due to particle crush-ing [Text] / A. R. Russell // Geotechnique Letters. — 2011. — Vol. 1. — P. 5–9.
13. Mokritskaya, T. P. On the Fractal Characteristics of Loess Subsidence [Text] / A. V. Tushev, E. V. Nikulchev, K. A. Samoylich // Contemporary Engineering Sciences. — 2016 — Vol. 9, Issue 17. — P. 799-807.
Опубліковано
2018-02-15
Як цитувати
Мокрицкая, Т. (2018). До питання про умови, чинники та критерії геодинамічного ризику в межах урбанізованих територій. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», (47), 38-41. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/10327