Системна організація диз'юнктивної тектоніки консолідованого фундаменту Дніпровсько-Донецького палеорифту. Частина 2. Лінійні зони горизонтально-здвигових дислокацій рифтового етапу

  • О. В. Бартащук Український науково-дослідний інститут природних газів
Ключові слова: здвигова тектоніка, лінійні зони дислокацій, геодинамічні напруження, кінематика, рифтинг

Анотація

Стаття є другою із трилогії, що висвітлює геологічну будову та геодинамічну еволюцію протерозойського кристалічного фундаменту Дніпровсько-Донецького палеорифту. Розглянуто просторове розміщення, палеотектонічну позицію та палеогеодинамічні умови формування давніх рифтоґенних систем розломів. На основі реконструкції головних параметрів напружено-деформаційного стану земної кори на етапі рифтінгу, проведено моделювання кінематики формування рифту. Показано, що рифтінг відбувався в загальноплитній колізійній геодинамічній обстановці в умовах інтерференції локального горизонтально-здвигового поля палеонапруг із тангенційною складовою розтягнення. За таких геодинамічних умов у зонах динамічного впливу практично усіх регіональних систем диз'юнктивних порушень формувались лінійні зони концентрації горизонтально-здвигових дислокацій з утворенням в їх межах типових ансамблів вторинних деформаційних здвигових структурно-кінематичних параґенезів. Механізмом рифтінгу обґрунтований пружний розрив з розсуванням "холодної" континентальної земної кори. Головну роль в механізмі рифтінгу відігравали трансформні розломи, що були сформовані за структурними напрямками поперечних трансрегіональних систем порушень. Вони слугували своєрідними тектонічними "рейками", по яких розсувалися протилежні борти первинних мегасегментів – суббасейнів (pull-apart basin), які згодом, об'єднавшись, створили крупну спільну внутрішньоплитну рифтову систему.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

О. В. Бартащук, Український науково-дослідний інститут природних газів
к. геол. н., зав. відділу

Посилання

1. Cloos, H. Experiment zur im eren tektonic [Текст] / H. Cloose // Zentral fur Mineralogie. – 1928. – 12. – Р. 609-629.
2. Riedel, W. Zur Mechanik geologischer Bruchersheinungen [Текст] / W. Riedel // Zentral fur Mineralogie. –Berlin: Abt. Gell. und Pal., 1929. – P. 354-368.
3. Moody, L. Wrench fault tectonic [Текст] / L. Moody, M. Hill // Bull. Geol. Soc. Amer. – 1956. – 64, № 9. – P. 1207.
4. Tchalenko, J. Similarities between shear zones of different magnitudes [Текст] / J. Tchalenko // Bull. Geol. Soc. Amer. – 1970. – 81, № 6. – P. 1625-1640.
5. Стоянов, С. Механизм формирования разрывных зон [Текст] / С. Стоянов. – М. : Недра, 1977. – 143 с.
6. Гзовский, М. Основы тектонофизики [Текст] / М. Гзовский. – М. : Наука, 1975. – 536 с.
7. Шерман, С. Области динамического влияния разломов (результаты моделирования) [Текст] / С. Шерман, С. Борняков, В. Буддо. – Новосибирск : Наука, 1981. – 112 с.
8. Гинтов, О. Полевая тектонофизика и её применение при изучении деформаций земной коры Украины [Текст] / О. Гинтов. – К. : Феникс, 2005. – 572 с.
9. Чебаненко, И. Соотношение структурных планов, разломно-блоковой тектоники Днепровсько-Донецкого авлакогена с нефтегазоносностью [Текст] / И. Чебаненко, В. Клочко, В. Верховцев // Сб. науч. тр. "Проблемы нефтегазоносности кристаллических пород". – К. : Наук. Думка. — 1991. – 60-64 с.
10. Чебаненко, И. Теоретические аспекты тектонической делимости земной коры [Текст] / И. Чебаненко. – К. : Наук. думка, 1977. – 84 с.
11. Тектоника северного борта Днепровско-Донецкого авлакогена в контексте общих закономерностей конти-нентального рифтогенеза [Текст] / А. Лукин, О. Цеха, Т. Гейко, В. Омельченко // Геол. журн. – 2012. – № 3 – С. 7–38.
12. Корчемагин, В. Особенности развития тектонической структуры и поля напряжений Донбасса и Восточ-ного Приазовья [Текст] / В Корчемагин, В. Емец. – Геотектоника, 1987. – № 3 – 49-55 с.
13. Тектонические нарушения и вопросы нефтегазоносности (особенности тектоники Днепровско-Донецкого авлакогена) / И. Высочанский, В. Крот, И. Чебаненко, В. Клочко; Препринт. – АН УССР, Ин-т геол. наук, 90-29. – К., 1990. – 38 с.
14. Бартащук, О. Системна організація диз'юнктивної тектоніки консолідованого фундаменту Дніпровсько-Донецького палеорифту. Частина 1. Лінеаменти [Текст] / О. Бартащук // Вісник ХНУ, серія "Геологія, геог-рафія, екологія". – 2016. – Вип. 45. – С. 14-22.
Опубліковано
2018-02-17
Як цитувати
Бартащук, О. (2018). Системна організація диз’юнктивної тектоніки консолідованого фундаменту Дніпровсько-Донецького палеорифту. Частина 2. Лінійні зони горизонтально-здвигових дислокацій рифтового етапу. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», (47), 7-17. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/10324