СТАН ОСУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ ЦИРСЬКОЇ МЕЛІОРАТИВНОЇ СИСТЕМИ

  • С. В. ПОЛЯНСЬКИЙ Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
  • В. В. СОЛОВЕЙ Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Ключові слова: меліорація, меліоративна система, осушення, ґрунти, торфові ґрунти, ґрунтові води, поверхневі води, клімат

Анотація

Активним антропогенним фактором є осушувальна меліорація, яка є одним з радикальних шляхів втручання людини в природно-ресурсний потенціал. Таке науково необгрунтоване втручання в басейні р Цир сприяло повторному заболочуванню, а на окремих площах переосушення, що призвело до спрацювання, розкладання органічної речовини і глибокого його перетворення в торф'яних ґрунтах.

З іншого боку меліорація земель забезпечує активне регулювання не тільки водно-повітряного, а й поживного, теплового, біологічного режимів грунту, включаючи регулювання концентрацій потрібних або шкідливих сполук. У зв'язку з цим вода в грунті використовується не тільки як екологічний фактор життя рослин, але і як засіб транспорту інших компонентів для поліпшення властивостей агроландшафтів. З нею в грунт можна подавати добрива, хімічні меліоранти, біологічно або ж поверхнево активні речовини. При цьому слід брати до уваги вихідні характеристики грунту як об'єкта меліорації.

Подано комплексний фізико-географічний опис Цирської осушувальної системи. Розглянуто загальні відомості про систему, її природні умови, геологічну будову, рельєф та ґрунтовий покрив. Необхідним є проведення додаткових меліорацій з  регулюванням рівня ґрунтових вод, шляхом використання потоку води в магістральному каналі (р. Цир). Осушення має носити виважений характер і враховувати специфіку регіону.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

С. В. ПОЛЯНСЬКИЙ, Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
канд. геогр. наук
Як цитувати
ПОЛЯНСЬКИЙ, С., & СОЛОВЕЙ, В. (1). СТАН ОСУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ ЦИРСЬКОЇ МЕЛІОРАТИВНОЇ СИСТЕМИ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Екологія», (1147), 69-77. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/ecology/article/view/3923