Екологічно безпечний метод локалізації наслідків забруднення ґрунтів при надзвичайних ситуаціях техногенного характеру

  • E. D. Slepuzhnikov Національний університет цивільного захисту України https://orcid.org/0000-0002-5449-3512
  • R. A. Pietukhov Національний університет цивільного захисту України https://orcid.org/0000-0002-0414-2546
  • R. V. Ponomarenko Національний університет цивільного захисту України https://orcid.org/0000-0002-6300-3108
  • Y. V. Buts Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0003-0450-2617
Ключові слова: ґрунт, піна швидкого тверднення, токсична рідина, гелеутворення, абсорбуюча речовина, каталізатор, піноутворювач

Анотація

Мета. Розробити метод локалізації надзвичайних ситуацій, пов'язаних з витоком летючих токсичних рідин, шляхом використання пін з регульованим часом тверднення.

Методи. Метод ізоляції поверхні пролитої токсичної рідини повітряно-механічною піною.

Результати. Представлені результати розробки методів локалізації надзвичайних ситуацій, пов'язаних з витоком летючих токсичних рідин, шляхом використання пін з часом тверднення, що можливо регулювати. Новий науковий результат полягає у використанні процесів гелеутворення, для отримання ізолюючого засобу з заданим часом твердіння. Встановлено, що найбільш ефективними засобами, які зменшують швидкість переходу токсичних рідин в газову фазу є такі, які забезпечують ізоляцію поверхні рідини. Запропоновано використовувати піни з регульованим часом тверднення. Експериментально визначені часи гелеутворення для двох гелеутворюючих систем (NH4Cl + Na2O • 2,5SiO2 і (NH4)2SO4+ Na2O ∙ 2,5SiO2). На основі отриманих даних обрані концентрації гелеутворювача та каталізатора гелеутворення з часами гелеутворення в інтервалі часу 30-60 с.

Висновки.  Розроблені системи дозволяють досягнути тривалого процесу ізоляції при меншій питомій витраті компонентів. Використання запропонованих компонентів у ґрунтах є екологічно безпечним процесом.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

E. D. Slepuzhnikov, Національний університет цивільного захисту України

кандидат технічних наук

R. V. Ponomarenko, Національний університет цивільного захисту України

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Y. V. Buts, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

кандидат географічних наук, доцент

Посилання

Nazarov, O. A., Kuleshov, N. N. (Eds.) (2006). Fire fighting and rescue operations: a guide. Kharkov: ATSZU. (In Russian).

Grek, A. M., Sakun, O. V., Grigorov, O. M. (2006). Accidents at radiation, chemically and biologically hazardous objects: a reference book. Kharkov: FVP NTU "KhPI". (In Russian).

Slepuzhnikov, E. D., Tarakhno, O. V., Ponomarenko, R. V., Buts, Y. V. (2018). Improving the control of sampling of liquid, gaseous and bulk substances in the study of man-made environmental impact. Man and the environment. Issues of neoecology. (30), 148–157. (In Ukranian).

Bariev, E. R. (2008). Emergencies with chemically hazardous substances. Minsk: IVC Minfina. (In Russian).

Zasady organizacji decontominacji w warunkach scazenia srodkami CBRN w pzypadku zdarzen masowych podczas Swiatowych Dni Mlodziezy (2016). PSPRP Polska. Warszawa. 20.

Kireev, A. A. (2017). An experimental study of the influence of the characteristics of a gel-like layer on its insulat-ing properties with respect to vapors of organic liquids. Problems of suprasubic situations, (26), 43‒48. (In Russian).

Abramov, Yu. A., Kireev, A. A. (2015). Gelling extinguishing and fire-retardant means of increased efficiency in relation to class A fires. Kharkov: NUGZU. (In Russian).

Dadashov, I. F., Kireev, A. A. (2016). Increasing the efficiency of extinguishing combustible liquids in tanks by using gelling agents. Proceedings of Azerbaijan statemarine academy, (2), 72‒76. (In Russian).

Foamed silica gel, the use of foamed silica gel as a fire extinguishing agent and sol-gel method for its preparation. (2015). US Pat. 2590379 Russian Federation. No. 20151010625/05. (In Russian).

Kireev, A. A., Kolenov, A. N. (2008). Ways to increase the efficiency of foam fire fighting. Fire safety issues, (24), 50‒53. (In Russian).

Kireev, A. A., Kolenov, A. N. (2009). The study of foaming in foaming systems. Fire safety issues, (25), 59‒64. (In Russian).

Mewis, J. (2009). Thixotropy. Advances in Colloid and Interface Science. V. 147–148, March–June, 214‒227.

Galla, S., Stefanicky, B., Majlingova A. (2017). Experimental comparison of the fire extinguishing properties of the firesorb® gel and water, 17th International Multidisciplinary Scientific Geo Conference, 439‒446.

Mоlochkina, D. I. Liquid self-hardening mixture. Pat.837551 SSSR №837551. (In Russian).

Опубліковано
2019-12-27
Як цитувати
Slepuzhnikov, E., Pietukhov, R., Ponomarenko, R., & Buts, Y. (2019). Екологічно безпечний метод локалізації наслідків забруднення ґрунтів при надзвичайних ситуаціях техногенного характеру. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Екологія», (21), 63-71. https://doi.org/10.26565/1992-4259-2019-21-05