Economic Implications of Anthropogenic Water Pollution ( by Using Pechenizky Reservoir as an Example)

  • O. M. Krainiukov V. N. Karazin, Kharkiv National University https://orcid.org/0000-0002-5264-3118
  • V. D. Timchenko Research Institution «Ukrainian Scientific Research Institute of Ecological Problems»
Keywords: water body, ecological state, water quality, biotesting, economic losses

Abstract

Purpose. The purpose is to study and analyse up-to-date publications related to the study of pollution of water bodies by organic and inorganic substances, which deals with the correlation  of fish productivity reduction due to the fodder organisms death. Based on  the experimental studies results on the anthropogenic pollution impact  on the livelihoods of fodder organisms, we  have calculated  the losses caused by water body pollution  by using the indicator of bioproductivity decrease (using  the Pechenizky reservoir as an example). Methods. To obtain data for calculating the damage caused to the Pechenizky  reservoir by using the commercial fish catches indicator that use zooplankton and zoobenthos as natural feeds, we have performed toxicological study of  water samples that were selected on four different hydrographic and morphological features of the Pechenizky  reservoir. Biotesting of water samples was carried out by using zooplankton (Daphnia Magna Straus) and zoobenthos - insect larvae (Chironomus dorsalis Meig.) as a test-organisms  for fodder organisms for fish. Results. The potential causes and consequences of the reduction of the natural forage base for the ichthyofauna are identified by ecological and toxicological assessment of the level of danger of the habitat of the main species of fodder organisms -  zooplankton and zoobenthos representatives. The damages caused to Pechenizky reservoir by the indicator of reduction of catches of three species of fish (carp, bream, crucian carp) as a result of the fodder organisms death and the size of the damage to the Pechenizky reservoir by the indicator of reduction of catches of commodity fish (in value form) were calculated. Conclusions. It is shown that as a result of pollution of the reservoir, heavy metals accumulation in fodder organisms is observed and there is a chronic cumulative toxicosis, which leads to their death. In this connection, one of the main factors of reducing the catch of such species of fish as crucian carp, carp, bream and others, is the reduction of fodder organisms biomass, in particular,  zooplankton and zoobenthos representatives.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

O. M. Krainiukov, V. N. Karazin, Kharkiv National University

DSc (Geography), Associate Professor

References

Dodds, W.K., Bouska, W.W., Eitzmann ,J.L., Pilger, T.J, Pitts, K.L., Riley, A.J., Schloesser, J.T., Thornbrugh A.J. et al. (2009) Eutrophication of US freshwaters: analysis of potential economic damages. Environ Sci Technol, 43(1), 12–19 [in English]

Ansari, A.A., Gill, S.S., Khan, F.A. (2010) Eutrophication: Threat to Aquatic Ecosystems. Eutrophication: causes, consequences and control, 7, 143-170 [in English]

Krajnjukov, O.M. (2013) Modeljuvannja zv'jazku rezuljtativ biotestuvannja i komponentnogho skladu vody [Design of intercommunication of results of biotesting and measuring of component composition of water]. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University Series «Еcоlogy», 1070, 55-59 [In Ukrainian].

Sakalova, Gh. V. (2017) Naukovo-teoretychni osnovy kombinovanykh procesiv ochyshhennja vodnykh seredovyshh iz vykorystannjam pryrodnykh sorbentiv [Theoretical and theoretical bases of combined processes of purification of aqueous media using natural sorbents]. Ivano-Frankiv. nac. tekhn. un-t nafty i ghazu. Ivano-Frankivsjk, 32 [In Ukrainian].

Bogdanov N. I. (2008). Biologicheskaya reabilitaciya vodoyomov [Biological rehabilitation of reservoirs]. P. : RIOPGSKHA, 126 [In Russian].

Dacenko YU.S. (2007). EHvtrofirovanie vodohranilishch. Gidrologogidrohimicheskie aspekty [Eutrophica-tion of reservoirs. Hydrological and Hydrochemical Aspects]. Moskow.: GhEOS, 252 [In Russian].

Krainiukov, O., Timchenko, V., Fedorchenko,O. (2017) The influence of biological melioration on the eco-logical-toxicological state of the water channel Dnepr-Donbass (within pump station № 1). Scientific jour-nal «United-Journal». 10, 3-8 [in English]

Lynnyk, P. M. Zhezherja, V. A., Lynnyk, R. P. (2015) Rozchyneni formy metaliv u poverkhnevykh vodakh: biodostupnistj ta potencijna toksychnistj [Dissolved forms of metals in surface waters: bioavailability and potential toxicity]. Naukovi zapysky Ternopiljsjkogho ped. universytetu im. V. Ghnatjuka. Serija: biologhija, 3-4(64), 395-239 [In Ukrainian].

Ghrycynjak, I. I., Kolesnyk, N. L. (2014) Biologhichne znachennja ta toksychnistj vazhkykh metaliv dlja bioty prisno-vodnykh vodojm (oghljad) [Biological value and toxicity of heavy metals for freshwater aquatic reservoirs (review)]. Ryboghospodarsjka nauka Ukrajiny, 2, 31-45 [In Ukrainian].

Li, J (2014) Risk assessment pf heavy metals in surface sediments from the Yanghe river, China. Int J Envi-ron Res Public Health, 11, 12441–12453 [in English]

Ogbeibu, AE, Omoigberale, MO, Ezenwa, IM, Eziza, JO, Igwe, JO (2014) Using pollution load index and geo-accumulation index for the assessment of heavy metal pollution and sediment quality of the Benin River, Nigeria. Nat Environ 2(1), 1–9 [in English]

Protano, C, Zinna, L, Giampaoli ,S, Spica, VR, Chiavarini, S, Vitali, M (2014) Heavy metal pollution and potential ecological risks in river: a case study from southern Italy. Bull Environ Contam Toxicol, 92,75–80 [in English]

Ferati, F., Kerolli-Mustafa, M. & Kraja-Ylli, A. (2015) Assessment of heavy metal contamination in water and sediments of Trepça and Sitnica rivers, Kosovo, using pollution indicators and multivariate cluster analysis. Environmental Monitoring and Assessment, 187, 338. https://doi.org/10.1007/s10661-015-4524-4 [in English]

Demirak, A., Yilmaz, F., Levent, A. T., & Ozdemir, N. (2006). Heavy metals in water, sediment and tissues of Leuciscus cephalus from a stream in southwestern Turkey. Chemosphere, 63, 1451–1458. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2005.09.033 [in English]

Mohiuddin, K. Ogawa, Y. Zakir, H. Otomo, K. Shikazono, N. (2011). Heavy metals contamination in water and sediments of an urban river in a developing country. International Journal of Environmental Science & Technology. 89(4), 723–736 [in English]

Gagneten, A. Paggi, J. (2009). Effects of Heavy Metal Contamination (Cr, Cu, Pb, Cd) and Eutrophication on Zooplankton in the Lower Basin of the Salado River (Argentina). Water, Air, and Soil Pollution, 198 (1–4), 317–334 [in English]

Vystavna, Ju.Ju., Reshetchenko, A.I., Djadin, D.V. (2015) Vazhki metaly u donnykh vidkladakh misjkoji ta reghionaljnoji systemy basejnu r. Siversjkyj Donecj[Heavy metals in the bottom sediments of the city and regional system of the river Siversky Donets]. Komunaljne ghospodarstvo mist. Ser.: Tekhnichni nauky, 59-63 [In Ukrainian].

CHerkashin S.A. (1986). Reakciya izbeganiya gidrobiontami (molod' ryb i rakoobraznye) nekotoryh toksi-kantov: [Hydrobiont avoidance reaction (young fish and crustaceans) of some toxicants]. Sevastopol, 17 [In Russian].

CHerkashin S.A., Blinov YU.G., SHCHeglov V.V., Pryazhevskaya T.S. (2008). Vliyanie zagryazneniya na ryb i rakoobraznyh zaliva Petra Velikogo (YAponskoe more) [Influence of pollution on fish and crustaceans of the Peter the Great Bay (Sea of Japan)] . Sovremennoe sostoyanie vodnyh bioresursov: Materialy nauch. konf., posvyashch. 70-letiyu S.M. Konovalova, Vladivostok, 25—27 marta. Vladivostok: TINRO-centr, 664-668 [In Russian].

Hall, L.W. Jr., Scott, M.C., Killen, W.D. (1998) Ecological risk assessment of copper and cadmium in surface waters of Chesapeake bay watershed . Environ. Toxicol. and Chemistry, 17 (6), 1172-1189 [in English]

Pro zatverdzhennja Metodyky rozrakhunku zbytkiv, zapodijanykh rybnomu ghospodarstvu vnaslidok porushennja zakonodavstva pro okhoronu navkolyshnjogho pryrodnogho seredovyshha [On Approval of the Methodology for Calculation of Damages Caused by the Fish Farming as a result of violation of the legislation on environmental protection. Nakaz Ministerstva ekologhiji ta pryrodnykh resursiv N 196 (z0794-11) vid 09.06.2011r. - Order of the Ministry of Ecology and Natural Resources No. 196 (z0794-11) dated 09/06/2011. [In Ukrainian].

Metodyka vyznachennja toksychnosti na komakhakh Chironomus dorsalis Meig.[ Method for determi-nation of toxicity on insects Chironomus dorsalis Meig.]. Zatv. zastupnykom Gholovy Derzhavnogho departamentu rybnogho ghospodarstva Ministerstva aghrarnoji polityky Ukrajiny vid 22.02.2005 r. [In Ukrainian].

DSTU 4173-2003. Jakistj vody. Vyznachannja ghostroji letaljnoji toksychnosti na Daphnia magna Straus ta Ceriodaphnia affinis Lilljeborg (Cladocera, Crustacea). (2004). [DSTU 4173-2003. Water quality. Determination of acute lethal toxicity on Daphnia magna Straus and Ceriodaphnia affinis Lilljeborg (Cladocera, Crustacea) (ISO 6341: 1996, MOD). Kyjiv: Derzhspozhyvstandart Ukrajiny. [In Ukrainian].

Gogol', A.N. (2012). Mesto gidrokhimicheskogo sostoyaniya Pechenezhskogo vodokhranilishcha v ob-shchem balanse ekosistemy [The significance of hydrochemical condition of Pechenezske storage reservoir for the general ecosystem balance]. Man and environment. Issues of neoecology. (3-4), 62-68 [In Ukraini-an].

Published
2018-12-22
How to Cite
Krainiukov, O. M., & Timchenko, V. D. (2018). Economic Implications of Anthropogenic Water Pollution ( by Using Pechenizky Reservoir as an Example). Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University Series «Еcоlogy», (19), 66-74. https://doi.org/10.26565/1992-4259-2018-19-06