Дослідження рекреаційного попиту і споживчих переваг рекреантів на заміських територіях

  • С. В. Анісімов Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем»
Ключові слова: рекреаційні послуги, анкетне опитування, територіальні переваги рекреантів, структура, тривалість рекреаційних занять

Анотація

На підставі літературних даних і  анкетного опитування досліджено мотивації, очікування і інтереси неорганізованих відпочиваючих,які виїжджали на відпочинок в літні періоди 2014-2016 рр. на узбережжі р. Сіверський Донець. Визначено структуру та тривалість рекреаційних занять, територіальні переваги. Досліджені показники природно-ресурсного потенціалу території і господарської інфраструктури, які вважаються рекреантами необхідними і бажаними при виборі місця відпочинку. Сформовано 3 групи критеріїв оцінки рекреаційних територій локального рівня,  які є основою для формування наборів кількісних показників і обчислення оціночного рангу обраних територій.


Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Биркович В. І. Сільський зелений туризм – пріоритет розвитку туристичної галузі України. Стратегічні пріоритети. № 1 (6), 2008. С. 138–143.

2. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. URL: http://tourlib.net/books_ukr/kyfjak_10.htm

3. Кузьменко Ю. Туризм: экологический, зелёный или сельський? URL: http://www.ruraltourism.com.ua.

4. Перспективы развития туризма в Автономной Республике Крым. Часть 1. Исследование туристов Ук-раины. Отчет «Research and Branding Grouр Со» // ПРООН, Совет по человеческой безопасности при Председателе Верховного Совета АРК, 2013. – 57 с.

5. Рогаченко А.С., Карлова А.И.. Анализ деятельности санаторно-курортного комплекса АР Крым и перспективы его развития. Культура народов Причерноморья. №220, 2012. С.90-93.

6. Тавкешева Т. Х., Каранашев А.Х. Маркетинговое исследование потребительских предпочтений на региональном рынке туристско-рекреационных услуг (на примере Кабардино-Балкарской республики). ФӘН-Наука. № 7, 2012. URL: http://cyberleninka.ru/article/n

7. Щитова Н. А. География образа жизни: теория и практика регионального исследования: Дис. ... д-ра геогр. наук: 25.00.24. Москва, 2005. 334 с.

8. Анісімов С.В. Аналіз споживчих переваг рекреантів щодо короткочасного літнього відпочинку. Вісник Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка. Географія. вип.1 (63). 2015. С.91-93.

9. Анисимов С.В., Анисимова С.В. Обоснование приоритетности развития рекреационных территорий локального уровня. East European Scientific Journal .N10, part 4, 2016. С. 53-57.

10. Анисимов С.В. Обоснование выбора локальных территорий для организации малых рекреационных объектов. Людина та довкілля. Проблеми неоекології. № 1-2(25). 2016. С. 70-76.
Опубліковано
2017-12-29
Як цитувати
Анісімов, С. В. (2017). Дослідження рекреаційного попиту і споживчих переваг рекреантів на заміських територіях. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Екологія», (17), 49-54. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/ecology/article/view/10067