А. Коменський у сприйнятті Т. Ґ. Масарика

  • Олександр Кравчук Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Ключові слова: Я. А. Коменський, Т. Ґ. Масарик, освіта, демократія, Чехословаччина

Анотація

У статті висвітлено осмислення одним з провідних чеських політиків кінця ХІХ – 30-х рр. ст., першим президентом Чехословаччини (1918–1935 рр.) Т. Ґ. Масариком (1850–1937 рр.) філософських поглядів засновника сучасної педагогіки, філософа і письменника Я. А. Коменського (1592–1670 рр.). У сприйнятті Т. Ґ. Масарика Я. А. Коменський – один з видатних діячів чеської та світової історії, творчі ідеї якого не втратили свого значення у реалізації чеського національного ідеалу – розбудови гуманістичного і демократичного суспільства і були широко використані ним у політичній діяльності та значною мірою реалізовані у незалежній Чехословаччині.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Mirčuk I. Slovanské základy Masarykovy filosofie // Masarykův sborník. [Praha, 1933]. Č. 1. S. 95.
Somr M. Moc moudrosti a moudrost moci (J. A. Komenský a T. G. Masaryk) // Auspicia. Praha, 2012. Č. 1. S. 168.
Masaryk T. G. Cesta demokracie II. Projevy – články – rozhovory. 1921–1923. Praha: Ústav T. G. Masaryka, 2007. S. 27.
Abramov M. A., Lavrik E. G., Malevich O. M. Tomash Garrig Masarik: zhizn', delo, ucheniye // Masarik T.G. Rossiya i Yevropa: Esse o dukhovnykh techeniyakh v Rossii. T. ÍÍ, kn. ÍÍ, chasti 2 – 5; kn. ÍÍÍ, chast' 1. Spb.: RKHGI, 2004. S. 613.
Benesh E. Zhiznennyy put' i zavety Masarika // T. G. Masarik: filosofiya – sotsiologiya – politika: Izbr. teksty / per. s cheshsk. Otv. red. N. P. Narbut, Ye. F. Firsov. M.: Izd-vo RUDN, 2003. S. 633.
Zadorozhnyuk E. G. Shtrikhi k portretu Tomasha Garriga Masarika // Novaya i noveyshaya istoriya. 2012. № 5. S. 151–163.
Ishikawa T. T. G. Masaryk a problémy demokracie // První světová válka, moderní demokracie a T. G. Masaryk. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference pořádané ústavem T. G. Masaryka ve dnech 22.-24. září 1994 v zámku v Liblicích u Mělníka. Praha: Ústav T. G. Masaryka, 1995. S. 291–298.
Kovtun I. Masarykův triumf. Příběh konce velké války. Praha, Odeon, 1991. 542 s.
Machovec M. Tomáš Garrigue Masaryk. Praha: Svobodne slovo, 1968. 261 s.
Mirčuk I. Slovanské základy Masarykovy filosofie // Masarykův sborník. [Praha, 1933]. Č. 1. S. 94–104.
Muradova T. I. Sotsiokul'turnyye aspekty ideologii cheshskogo realizma na rubezhe KHÍKH–KHKH vekov.: Avtoreferat dis… k. i. n. M., 2008. 34 s.
Leoncini F. Národ a demokracie v Masarykově projektu «Nová Evropa» // První světová válka, moderní demokracie a T. G. Masaryk. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference pořádané ústavem T. G. Masaryka ve dnech 22.–24. září 1994 v zámku v Liblicích u Mělníka. Praha: Ústav T. G. Masaryka, 1995. S. 26–31.
Nagornyak M. M. Natsíonal'no-derzhavnits'ka kontseptsíya Tomasha Masarika: Monografíya. K.: Logos, 2009. 368 s.
Neudorflová M. L. T. G. Masaryk – politický myslitel. Praha: Nakladatelství ARSCI, 2011. 256 s.
Omel'chenkova M. T. G̀. Masarik: 1850–1930. Praga: Ches'ko-ukraí̈ns'ka kniga, 1931. 352 s.
Opat J. Průvodce životem a dílem T. G. Masaryka. Česká otázka včera a dnes. Praha, Ústav T. G. Masaryka, 2003. 536 s.
Polák S. T. G. Masaryk: za ideálem a pravdou. Díl 1–7. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2000–2014.
Somr M. Moc moudrosti a moudrost moci (J. A. Komenský a T. G. Masaryk) // Auspicia. Praha, 2012. Č. 1. S. 168–175.
Šima K. Národ a Stát slaví J. A. Komenského. Srovnání Komenského oslav v roce 1892 a 1920 // Historie-otázky-problémý. 2014. Č. 1. S. 106–119.
Zumr J. Komenský a Masaryk // Filosofický časopis. Ročník XL. 1992. Číslo 1. S. 96–99.
Chapek K. Besídi z Tomashem Masarikom / per. z ches'. L. Kítsila; píslyasl. M. Nagornyaka. L., 2010. S. 200.
Kravchuk O. M. Polítichna díyal'níst' T. G̀. Masarika v Avstro-Ugorshchiní (1882–1914 rr.) // Mízhnarodní zv′yazki Ukraí̈ni: naukoví poshuki í znakhídki. Vip. 22: Mízhvídomchiy zbírnik naukovikh prats' / Red. kol.: S. V. Vídnyans'kiy (vídp. red.), H. V. Krivets' (vídp. sekr.) ta ín. K.: Ínstitut ístoríí̈ Ukraí̈ni, 2013. S. 210–220.
Polišenský J. Komenský, Palacký, Masaryk – tři velci moravané // Acta universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Historica 28. 1998. S. 28.
Soubigou A. Tomaš Garrigue Masaryk. Praha: Paseka, 2004. S. 60.
Doubek V. T. G. Masaryk a česká politická scéna v době Rakousko-Uherska // Tomáš Garrigue Masaryk : dílo a odkaz pro naši dobu. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2006. S. 53.
Nagornyak M. M. Natsíonal'no-derzhavnits'ka kontseptsíya Tomasha Masarika… S. 9.
Freydzon V. I. Natsiya do natsional'nogo gosudarstva. Istoriko-sotsiologicheskiy ocherk Tsentral'noy Yevropy KHVÍÍÍ v. – nachala KHKH v. Dubna: «Feniks», 1999. S. 54.
Toth D. Masaryk o Evropě a idea demokracie // Naše a evropská společnost. Sborník projevů pronesených na slavnostním setkání u příležitosti 156. výročí narozeníTomáše Garrigue Masaryka v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Praha, 2006. S. 17.
Malevich O. M. Tomash Garrig Masarik. // Voprosy istorii. 2004. № 11. S. 59.
Chapek K. Besídi z Tomashem Masarikom … S. 427.
Kohák E. Člověk Masaryk: Od myšlenky k činu. Jihlavská přednáška pro Masarykovu demokratickou akademii // Listy. Ročník XL, č. 5. 2010. S. 12.
Masaryk T. G. Slovanské studie a texty z let 1889–1891. Praha: Ústav T. G. Masaryka, o. p. s. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., 2007. S. 372.
Tam samo. S. 372.
Tam samo. S. 372.
Tam samo. S. 374.
Somr M. Moc moudrosti a moudrost moci (J. A. Komenský a T. G. Masaryk) ... S. 170.; Masaryk T. G. Parlamentní pojevy 1891–1893. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2001. S. 197.
Masaryk T. G. Parlamentní pojevy 1891–1893... S. 326–327.
J. A. Komenský. Přednaška T. G. Masaryka. Praha: Statní nakladatelství, 1920. S. 2.
Opat J. Filozof a politik T. G. Masaryk. 1882–1893 (Příspěvek k životopisu). Praha: Melantrich
Опубліковано
2019-07-20
Як цитувати
Кравчук, О. (2019). А. Коменський у сприйнятті Т. Ґ. Масарика. Дриновський збірник, 11, 305-314. https://doi.org/10.7546/DS.2018.11.36