Про караманлійську літературу як джерело знань з біблейської історії та переказів (у зв’язку з питанням про використання гагаузами писемності та мови).

  • Елизавета Квилинкова Інститут культурної спадщини Академії наук Молдови
Ключові слова: гагаузи, релігійна приналежність, караманлійська література

Анотація

У статті розглядається значимість караманлійської літератури для релігійного розвитку гагаузів. Відзначається, що аж до початку ХХ ст. караманлійська література для гагаузів була чи не єдиною можливістю отримання релігійних знань на відносно зрозумілій для них мові. Підкреслюється, що саме завдяки їй гагаузи досить тривалий час могли підтримувати свою релігійну православну ідентичність. Автор приходить до висновку, що гагаузька національна інтелігенція в особі духівництва, котра опікувалась перекладом релігійної літератури рідною мовою, відштовхувались від караманлійських книг.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Kvilinkova Ye. N. Traditsionnaya dukhovnaya kul'tura gagauzov: etnoregional'nyye osobennosti. Kishinev, 2007. 840 s.; Kvilinkova Ye. N. Gagauzskiy pesennyy fol'klor – «Grammatika zhizni». Kishinev, 2011. 568 s.; Kvilinkova Ye. N. Khadzhylyk u gagauzov kak religioznyy i etnokul'turnyy fenomen: ot proshlogo k nastoyashchemu. Kishinev: Tipogr. Centrală, 2017. 424 s.
Moshkov V. A. Gagauzy Benderskogo uyezda. Etnograficheskiye ocherki i materialy // Etnograficheskoye obozreniye (EO). 1901. № 2. S. 42.
Fedchenko V. V. YAzykovyye osobennosti dvuyazychnykh konstantinopol'skikh antologiy XIX v.: avtoref. dissert… kand. filol. nauk. SPb., 2010. URL: http://www.dissercat.com/content/yazykovye-osobennosti-dvuyazychnykh-konstantinopolskikh-antologii-xix-v
Balta E. Periodisation et typologie de la production des livres Karamanlis. № 12. 1997–1998. S. 138; Tsit. po: Fedchenko V. V. YAzykovyye osobennosti… S. 129.
Clogg R. The Greek Millet in the Ottoman Empire // Christians and Jews in the Ottoman Empire. The Functioning of a Plural Society / Braude V., Lewis B. (ed.). Vol. I. New York. 1982. P. 201
Pokrovskaya L. A. Musul'manskiye elementy v sisteme khristianskoy religioznoy terminologii gagauzov // Sovetskaya etnografiya. 1997. № 1. C. 143.
Fedchenko V. V. YAzykovyye osobennosti… C. 129.
Dawkins R. M. Modem Greek in Asia Minor // The Journal of Hellenic Studies. 30. 1910. P. 109–132.
Tsit. po: Fedchenko V. V. YAzykovyye osobennosti…
Baykurt C. Osmanli Ulkesinde Hristiyan Türkler. Istanbul, 1932. Tsit. po: Fedchenko V. V. YAzykovyye osobennosti…
Ozdemir E. R. Borders of Belonging in the 'Exchanged' Generations of Karamanlis // Mirekoc Research Projects. 2005–2006. R. 6.
Balta E. Periodisation et typologie de la production des livres Karamanlis… R. 138; tsit. po: Fedchenko V. V. YAzykovyye osobennosti… .
Balta E. Periodisation et typologie de la production des livres Karamanlis… R. 138.
Fedchenko V. V. YAzykovyye osobennosti…
Zashchuk A. Materialy dlya geografii i statistiki Rossii, sobrannyye ofitserami General'nogo shtaba. Bessarabskaya oblast'. CH. I. SPb., 1862. S. 168–169.
Moshkov V. A. Narechiya bessarabskikh gagauzov // Obraztsy narodnoy literatury tyurkskikh plemen, izd. V. Radlovym. CH. X. SPb., 1904. S. VI.
Tsit. po: Moshkov V. A. Gagauzy Benderskogo uyezda // EO. 1900. № 1. S. 3.
Natsional'nyy arkhiv Respubliki Moldova. F. 44. Op. 1. D. 343. L. 24, 29.
Tam zhe. F. 44. Op. 1. D. 602. L. 7.
Kishinevskiye yeparkhial'nyye vedomosti. 1905. № 7. S. 162.
Irechek K. Nyakolko belezhki v"rkhu ostat"tsite ot Pechenezi, Kumani, kakto i v"rkhu t"y narechenite narodi Gagauzi i Surguchi v"v dneshna B"lgariya // Periodichesko spisaniye na b"lgarsko knizhovno druzhestvo v Sredets. God. VII. Kn. 32–33. Sredets, 1889. S. 235; Irechek K. P"tuvaniya po B"lgariya / Prevod ot cheshki Stoyan Argirov. Sofiya: Nauka i izkustvo, 1974. S. 890.
Moshkov V. A. Gagauzy Benderskogo uyezda // EO. 1901. № 2. S. 43–48.
Tam zhe. S. 42.
Tam zhe. S. 43.
Tam zhe. S. 42.
Kvilinkova Ye. N. Apokrify v zerkale narodnoy kul'tury gagauzov. Kishinev-Blagoyevgrad, 2012. 600 s.; Moldova gagauzların halk türküleri / Toplayan hem hazırlayan E. Kvilinkova. Kişinöv: Inessa, 2003. 190 s. (Sbornik «Narodnyye pesni gagauzov Moldovy» / Sobiratel', sostavitel' i avtor Predisloviya Ye. N. Kvilinkova).
Moshkov V. A. Gagauzy Benderskogo uyezda // EO. 1901. № 2. S. 44.
Moshkov V. A. Gagauzy Benderskogo uyezda // EO. 1901. № 4. S. 29–30.
Pokrovskaya L. A. Musul'manskiye elementy v sisteme khristianskoy religioznoy terminologii gagauzov // Sovetskaya etnografiya. 1997. № 1. S. 143.
Tam zhe. S. 144.
Kvilinkova Ye. N. Pravoslaviye – sterzhen' gagauzskoy etnichnosti. Komrat-Sofiya, 2013. 872 s. (originaly tekstov iz gagauzskikh rukopisnykh sbornikov sm.: Prilozheniye № 2).
Kvilinkova Ye. N. Gagauzy v etnokul'turnom prostranstve Moldovy (Narodnaya kul'tura i etnicheskoye samosoznaniye gagauzov skvoz' prizmu svyazi vremen). Kishinev: Tip. Centrală, 2016. 732 s.
Kishinevskiye yeparkhial'nyye vedomosti. 1910. № 36. S. 1280.
Uchenaya, literaturnaya i khudozhestvennaya Bessarabiya. Alfavitnyy bibliograficheskiy ukazatel' / Sostavitel' D. Draganov. Kishinev: Universitas: 1993. S. 113.
Опубліковано
2019-07-19
Як цитувати
Квилинкова, Е. (2019). Про караманлійську літературу як джерело знань з біблейської історії та переказів (у зв’язку з питанням про використання гагаузами писемності та мови). Дриновський збірник, 11, 298-304. https://doi.org/10.7546/DS.2018.11.35