Складність природних явищ і лінгвістична когерентність

  • A. E. Chubaryan
  • R. R. Karapetyan
Ключові слова: англійський науковий дискурс, дієприслівниковий зворот, кодування і передача інформації, кількісно-якісний аналіз, семантична роль, складність і когерентність

Анотація

З розвитком науки стає очевидним безпрецедентне вживання дієприкметникових оборотів,
які відображають дедалі складніші поняття і відношення. Ця тенденція проявляється в наукових текстах, написаних як носіями мови, так і іноземцями, для яких англійська мова не є рідна. У цьому дослідженні аналізується, у якій мірі не-носії англійської мови знаходяться під впливом мовних норм рідної мови при написанні наукових текстів англійською мовою. Ми також фокусуємося на ролі дієприслівників у синтаксичній та інформативній організації англійського наукового дискурсу
і показуємо, що для кодування і передачі складних ідей в науковому дискурсі необхідна висока ступінь когерентності. Результати дослідження показують, що урахування взаємозв'язку між когнітивними процесами і їх мовними реалізаціями є перспективним для подальшого розвитку прикладної та корпусної лінгвістики.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Downing, A., & Locke, Ph. (2006). English Grammar. A University Course. UK: Routledge.

Evans, V., & Green, M. (2006). Cognitive Linguistics. An Introduction. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers.

Granger, S. (1997). On Identifying the Syntactic and Discourse Features of Participle Clauses in Academic English: Native and Non-native Writers Compared. In: J.Aarts, I. de Mönnink, & H. Wekker (Eds.). Studies in English Language and Teaching (pp. 185–198). Amsterdam & Atlanta: Rodopi.

Holtz, M. (2011). Lexico-grammatical Properties of Abstracts and Research Articles. A Corpus-Based Study of Scientific Discourse from Multiple Disciplines. Gehenmigte Dissertation. Darmstadt.

Langacker, R.W. (2002). Concept, Image and Symbol: the Cognitive Basis of Grammar. Berlin, New York: Mouton de Gruyter.

Leech, G., & Hundt, M. (2009). Change in Contemporary English. A Grammatical Study. New York: Cambridge University Press.

Schmied, J., Haase, Ch., & Povolna, R. (2007). Complexity and Coherence. Approaches to Linguistic Research and Language Teaching. Gottingen: Culliver Verlag.
Опубліковано
2017-11-03