Вплив іонів Mg2+ на стабільність двониткового полінуклеотиду, утвореного полірибоінозиновим та полірибоцитидиловим ланцюгами.

  • В.А.Сорокін Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України
  • В.А.Валєєв Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України
  • О.Л.Усенко Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України
  • В.А.Карачевцев Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України
Ключові слова: полінуклеотид Poly I •Poly C, термостабільність, іони Mg2

Анотація

Методом диференціальної УФ-спектроскопії вивчено вплив іонів Mg2+ на термостабільність дволанцюжкового полінуклеотиду Poly I •Poly C (IC)в умовах, близьких до фізіологічних (0.1 M Na+, pH7). Початкове підвищення концентрації іонів Mg2+  призводить до підвищення температури плавлення (Tm) та зменшення величини гіперхромізму поглинання, обумовленого переходом спіраль-клубок, індукованим нагріванням (hmax). Передбачається, що останній ефект є наслідком взаємодії іонів Mg2+ з π-електронами кілець гіпоксантину або цитозину (катіон-π-взаємодія). При досягненні критичного значення [Mg2+]cr  ∼ 10-4M відбувається кооперативне зменшення Tm та зростання hmax до значень, близьких до тих, що спостерігаються, у відсутності магнію. Передбачається, що при [Mg2+] = [Mg2+]cr відбувається перехід IC у новий структурний стан. При [Mg2+] > [Mg2+]cr Tm полінуклеотиду знову збільшується, а hmax слабо зменшується.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

В.А.Сорокін, Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України

просп. Леніна, 47, 61103, Харків, Україна

В.А.Валєєв, Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України

просп. Леніна, 47, 61103, Харків, Україна

О.Л.Усенко, Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України

просп. Леніна, 47, 61103, Харків, Україна

В.А.Карачевцев, Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України

просп. Леніна, 47, 61103, Харків, Україна

Посилання

1.J. Durlach, M. Bara, A.Guiet-Bara in: Metal ions in Biological Systems (H.Sigel and A.Sigel, Eds.) V.26, P.243-247, Mackel Dekker Inc New-York-Basel 1990

2.A Hartwig. M.Asmus, I. Ehleben, et al. //Environ Health Perspect 2002. V. 110 Suppl 5. P. 797-799.

3. A. Rakitin, P. Aich, C. Papadopoulos, et.al. //Phys.Rev.Letters. 2001. V. 86, №16, P.3670-3673.

4. Ю.П.Благой, В.Л.Галкин, Г.О.Гладченко, С.В.Корнилова, В.А.Сорокин,В.А.Шкорбатов //Металлокомплексы нуклеиновых кислот в растворах (В.Я.Малеев ред.)- Наукова думка, 1991, Киев, 270 с.

5. V.A. Sorokin, V.A.Valeev, G. O.Gladchenko, et al. //Macromol.biosci.2001, V.l, P.191 -203.

6. V. A Sorokin. V.A. Valeev, G.O. Gladchenko, et al. //Int.J Biol Macromol 2003, V.3I, P.223-233.

7. S. Arnott, P. J. Bond//Science. 1973, V. 181, P.68-69.

8. В. Зенгер. Принципы структурной организации нуклеиновых кислот. 1987. Мир. Москва. 584 с.

9. Ding-Kiwo Chang . D. R.Kearns //Biopolymers, 1986, V.25, P 1283-1297

10. R.L.Ratliff, Jung-Jen Liu, M.R.Vaughan, D M.Gray //Biopolymers, 1986, V.25, P.1735-1750.

11. А.В.Бородавкин, Э.И.Будовский, Ю.В.Морозов, Ф.А.Савин, Н.А.Симукова Молекулярная биология, Электронная структура, УФ-спектры поглощения и реакционная способность нуклеиновых кислот (М.В.Волькенштейн ред.)1977 т.14, ВИНИТИ. Итоги науки и техники, Москва.

12. V A.Sorokin, Yu.P.BIagoi, V.A.Valeev, O A.Antonova //J.Inorg.Biochemistry 1985, V.24, P 91-111.

13. L. Chen, L.Cai, X.Zhang, A.Rich// Biochemistry, 1994, V.33, P 13540-13546.

14. G. L. Eichhorn, E.Tarien //Biopolymers, 1967, V.5, P.273-281.

15. H.H.Klump//Can.J.Chem., 1988, V.66, P.804-811.

16. H. Krakauer, J.M.Sturtevant //Biopolymers, 1968, V.6, P.491-512.

17. M. Mills, J.Volker, H.H.Klump// Biochemistry. 1996, V.35 (41), P. 13338-13344.

18. L. McFail-lsom, X. Shui, L.D. Williams //Biochemistry, 1998, V.37,№49, P. 17105-17111.
Опубліковано
2005-06-06
Цитовано
Як цитувати
Сорокін, В., Валєєв, В., Усенко, О., & Карачевцев, В. (2005). Вплив іонів Mg2+ на стабільність двониткового полінуклеотиду, утвореного полірибоінозиновим та полірибоцитидиловим ланцюгами. Біофізичний вісник, 1(15), 57-61. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/biophysvisnyk/article/view/18096
Розділ
Молекулярна біофізика

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)