Теоретичний аналіз ефективності лінійного і двоступеневого режимів заморожування для кріоконсервування ембріонів ссавців

  • M. V. Ostankov Інститут проблем кріобіології і кріомедіціні НАН України
Ключові слова: кріоконсервування, швидкість охолоджування, швидке двоступеневе заморожування, ембріон ссавця

Анотація

Метою роботи є теоретичне обґрунтування доцільності застосування для кріоконсервування ембріонів ссавців нелінійних двоступеневих режимів заморожування. На основі порівняння теоретичної залежності переохолодження внутрішньоклітинного розчину від часу (або температури) при лінійних і двоступеневих режимах заморожування встановлені і пояснені переваги останнього для кріоконсервування ембріонів ссавців. Теоретична оцінка оптимальної по двухфакторной теорії кріоушкоджень швидкості охолодження дія двоклітинного ембріонів миші збігається з експериментальними даними.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: криоконсервирование, скорость охлаждения, быстрое двухступенчатое замораживание, эмбрион млекопитающего  

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

M. V. Ostankov, Інститут проблем кріобіології і кріомедіціні НАН України

 вул.Переяславська , 23,  Харків, Україна 61015

Посилання

1. Ланда П.С. Автоколебания в системах с конечным числом степеней свободы.-М. :Наука. Гл. ред физ.-мат. лит-ры.-1980.-360с.

2. Е. А. Гордиенко, Н.С. Пушкарь. Физические основы низкотемпературного консервирования клеточных суспензий. Киев: Наук, думка, 1994.- 143с.

3. Mazur P. Cryobiology: the freezing of biological objecls//Science.-1970.-168. N3934/-p.939-949.

4. Котык А., Яначек К. Мембранный транспорт -М;Мир.-1980.-341с.

5. Wood M.J., Farrant J. Preservation mouse embryos by two-step frrezing//Cryobiology.-1980.-17-p. 178-180.
Опубліковано
2008-09-29
Цитовано
Як цитувати
Ostankov, M. V. (2008). Теоретичний аналіз ефективності лінійного і двоступеневого режимів заморожування для кріоконсервування ембріонів ссавців. Біофізичний вісник, 1(20), 73-78. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/biophysvisnyk/article/view/1583
Розділ
Біофізика складних систем