Визначення активності Т-лімфоцитів активованих бронхолегеневими антигенами та їх імунодіагностичне значення у дітей, хворих на бронхіальну астму

  • Тетяна Лядова Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-5892-2599
  • Ольга Волобуєва Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-5569-1748
  • В’ячеслав Чернуський Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0001-5657-9486
  • Микола Попов Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-5759-9654
  • Ганна Летяго Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-6327-1321
  • Ксенія Павлікова Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-1228-4915
Ключові слова: бронхіальна астма, діти, цитокіни сенсибілізованих Т-лімфоцитів, дискфорез, поліакриламідний гель, гіперчутливість польного типу, бронхолегеневі антигени

Анотація

АНОТАЦІЯ. Відомо, що під впливом специфічних мітогенів сенсибілізовані Т-лімфоцити продукують в культуральне середовище №199 цитокіни, які розподіляються на дві фракції: F1 та F2. Перша (F1) з них визначає патогенез БА у дітей і цитокіни цієї фракції виробляються при імунопатологічних реакціях, а друга (F2) відповідає за імунологічні параметри активації Т-системи імунітету та їх регуляції. Мета. Дослідити активність Т-лімфоцитів активованих бронхолегеневими антигенами та її значення у дітей хворих на БА. Матеріали та методи. Для визначення цитокінів сенсибілізованих Т-лімфоцитів, якісний склад цитокінів Т-лімфоцитів в культуральній рідині №199 використовували дискфорез в поліакриламідному гелі у 105 дітей, хворих на БА та 20 здорових дітей у віці від 5 до 14 років зі специфічними антигенами бронхів і легеневої тканини, а  також з неспецифічним мітогеном ФГА фірми «Reanal». Результати. При БА у дітей більш кількісна наявність полос у  дискфореграмах виявляється в залежності від тяжкості перебігу захворювання та характеризується високою продукцією цитокінів F1-фракції сенсибілізованими Т-лімфоцитами. Структурний аналіз цитокінів Т-лімфоцитів в дискфореграмах  при БА в умовах мітогенної активності сенсибілізованих Т-лімфоцитів комутованих з ліпополісахаридними антигенами бронхів та легеневої тканини, показав розбіжності в залежності від тяжкості перебігу захворювання у вигляді наявності двох полос, які визначені товщиною, при загальній нумерації від старту мають порядковий номер 8 та 9. Висновки. Встановлено, що тяжкість перебігу БА корелює з вираженістю спектру продукції цитокінів сенсибілізованих Т-лімфоцитів в сироватку крові у дітей, хворих на БА, та дозволяє з високою точністю діагностувати тяжкість перебігу захворювання.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Тетяна Лядова, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

д. м. н., професор, декан медичного факультету, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 6, Харків, Україна, 61

Ольга Волобуєва, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

к. м. н., доцент, завідувач кафедри інфекційних хвороб та клінічної імунології, медичний факультет, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 6, Харків, Україна, 61022

В’ячеслав Чернуський, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

д. м. н., професор, професор кафедри інфекційних хвороб та клінічної імунології, медичний факультет, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 6, Харків, Україна, 61022

Микола Попов, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

д. м. н., професор, професор кафедри інфекційних хвороб та клінічної імунології, медичний факультет, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 6, Харків, Україна, 61022

Ганна Летяго, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

к. м. н, доцент, доцент кафедри педіатрії, медичний факультет, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 6, Харків, Україна, 61022

Ксенія Павлікова, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

к. м. н., асистент кафедри інфекційних хвороб та клінічної імунології, медичний факультет, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 6, Харків, Україна, 61022

Посилання

Berezhnyi VV. Bronchial asthma in children (a lecture). Sovrem Pediatr. 2018;(5(93)):128-32. [in Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.15574/sp.2018.93.128

Eckert R. Division of cells of the immune system. Immunological methods. World. 1987. 226-254.

Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention. 2023. URL : www.ginasthma.org.

Honkoop P. Astma. TvPO. 2021;16(6):41-3. DOI: https://doi.org/10.1007/s12503-021-0905-z

Patel SJ, Teach SJ. Asthma. Pediatrics in Review. 2019;40(11):549-67. DOI: https://doi.org/10.1542/pir.2018-0282

Umanets TR, Kreposniak AA. Asthma Combined With Eosinophilic Esophagitis In Children: Modern Condition Of The Problem. Asthma Allergy. 2019;2019(1):36-43. [in Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.31655/2307-3373-2019-1-36-43

Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Лядова, Т., Волобуєва, О., Чернуський, В., Попов, М., Летяго, Г., & Павлікова, К. (2023). Визначення активності Т-лімфоцитів активованих бронхолегеневими антигенами та їх імунодіагностичне значення у дітей, хворих на бронхіальну астму. Актуальні проблеми сучасної медицини, (11), 21-28. https://doi.org/10.26565/2617-409X-2023-11-03
Розділ
Оригінальні дослідження