НЕСПЕЦИФІЧНІ ФАКТОРИ ІМУНІТЕТУ У ПАТОГЕНЕЗІ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ У ДІТЕЙ

  • V. H. Chernuskyi Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0001-5657-9486
  • M. M. Popov Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-5759-9654
  • О. L. Hovalenkova Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-6403-7625
  • H. V. Letiaho Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-6327-1321
  • V. L. Kashina-Yarmak Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0003-1294-0473
  • Т. V. Yevdokymova Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: діти, бронхіальна астма, система комплементу, циркулюючі імунні комплекси

Анотація

У роботі було досліджено роль неспецифічних факторів імунітету в патогенезі бронхіальної астми (БА) у дітей при різних клінічних формах і ступенях тяжкості її перебігу. Проведено обстеження 228 дітей, хворих на бронхіальну астму у віці від 5 до 14 років. Оцінювалися титр комплементу (С0) в сироватці крові, компоненти комплементу С2 і С, білковий компонент сироватки крові пропердин, циркулюючі імунні комплекси, рівень загального сироваткового IgE. Статистичну обробку проводили за допомогою t-критерію Ст’юдента. В результаті проведеного дослідження встановлено, що у хворих з неалергічною формою БА найбільше підвищення відхилень від нормативу відзначено щодо циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) (t = 16,74). Друге рангове місце займає підвищений вміст С (t = 8,21), далі в порядку зниження - IgE (t = 4,55) → С0 (t = 1,89). Рейтингове нормування ступеня відхилення від нормативу показників неспецифічного імунітету у хворих з атопічною формою БА показало, що на відміну від хворих з неалергічною формою БА головна патогенетична роль належить реагіновій гіперчутливості (IgE; t = 17,39). Значення имунокомплексної гіперсенсибілізації при атопічний формі БА знаходиться на другому ранговому місці. У дітей, хворих змішаною формою БА, виявлено проміжний патогенетичний варіант, який проявлявся в приблизно рівній активності як імунокомплексних, так і реагінових реакцій з деякою домінантою перших: ЦІК (t= 13,66) → IgE (t = 11,19) . Таким чином, виявлено, що в патогенезі БА у дітей бере участь імунокомплексний імунологічний механізм (III тип по Геллу-Кумбсу), що підсилює імуноспецифічні реакції, посилюючи тяжкість перебігу захворювання. У сироватці крові дітей, хворих на БА, має місце зниження пропердину, який споживається на активацію альтернативного (пропердинового) шляху комплементу через С, а також неспецифічні імунологічні механізми здатні стимулювати та підтримувати хронічне алергічне запалення в бронхолегеневій системі у дітей, хворих на БА.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

V. H. Chernuskyi, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

площа Свободи, 6, Харків, 61022, Україна

M. M. Popov, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

площа Свободи, 6, Харків, 61022, Україна

О. L. Hovalenkova, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

площа Свободи, 6, Харків, 61022, Україна

H. V. Letiaho, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

площа Свободи, 6, Харків, 61022, Україна

V. L. Kashina-Yarmak, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

площа Свободи, 6, Харків, 61022, Україна

Т. V. Yevdokymova, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

площа Свободи, 6, Харків, 61022, Україна

Посилання

1. Бронхиальная астма. Глобальная стратегия. Современный доклад Национального института сердца, легких, крови (США) и ВОЗ // Пульмонология (приложение). – 1996. – № 3. – 165 с.

2. Дранник Г. Н. Клиническая иммунология и аллергология / Дранник Г. Н. – М.: Мед. информ. агентство, 2003. – 603 с.

3. Каганов С. Ю. Респираторные аллергозы у детей / Каганов С. Ю. – Л.: Медицина, 1980. – 150 с.

4. Бережная Н. М. Нарушение различных уровней иммунологической регуляции при атопической бронхиальной астмы / Н. М. Бережная, С. А. Котова, О. Б. Белова // Астма. – 2002. – Т. 3, № 2. – С. 99-106.

5. Маянский Д. Н. Хроническое воспаление / Маянский Д. Н. – М.: Медицина, 1991. – 271 с.
Опубліковано
2018-04-21
Як цитувати
Chernuskyi, V. H., Popov, M. M., HovalenkovaО. L., Letiaho, H. V., Kashina-Yarmak, V. L., & YevdokymovaТ. V. (2018). НЕСПЕЦИФІЧНІ ФАКТОРИ ІМУНІТЕТУ У ПАТОГЕНЕЗІ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ У ДІТЕЙ. Актуальні проблеми сучасної медицини, 1(1), 50-56. https://doi.org/10.26565/2617-409X-2018-1-09
Номер
Розділ
Мікробіологія, дерматовенерологія, імунологія та алергологія