ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЦИТОКІНІВ ПРИ РІЗНИХ ФОРМАХ ЕПШТЕЙНА-БАРР ВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ

  • М. М. Popov Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-5759-9654
  • Т. I. Liadova Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-9255-6019
  • О. G. Sorokina Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0001-6646-544X
Ключові слова: імунітет, цитокіни, типи імунного реагування, ВЕБ-інфекція

Анотація

У роботі представлені результати дослідження рівнів основних регуляторних цитокінів у пацієнтів з різними формами Епштейна-Барр вірусної інфекції.

 Аналіз динаміки цитокінового профілю у хворих з Епштейна-Барр вірусної інфекції дозволив виявити різноспрямовані зміни синтезу досліджуваних прозапальних і протизапальних цитокінів, що було підставою для встановлення чотирьох типів імунного реагування. Отримані дані підтверджують існування цитокинового дисбалансу при Епштейна-Барр вірусної інфекції.  Встановлені типи імунного реагування свідчать про неадекватну клітинно-гуморальної реактивності організму в умовах тривалої персистенції Епштейна-Барр вірусної інфекції, що проявляється схильністю до придушення клітинно-опосередкованих та посиленням гуморальних механізмів імунної відповіді і відображається в клініко-біохімічних проявах хвороби, а також призводить до затяжного хвилеподібний перебіг. Отримані результати досліджень підтверджують існування цитокинового дисбалансу при різних формах ВЕБ-інфекції. Встановлені типи імунного реагування свідчать про неадекватну клітинно-гуморальної реактивності організму в умовах тривалої персистенції ВЕБ. Це проявляється схильністю до придушення клітинно-опосередкованих та посиленням гуморальних механізмів імунної відповіді і відображається в клініко-біохімічних проявах хвороби і призводить до затяжного хвилеподібний перебіг захворювання.
Цікавими і перспективними є дослідження, спрямовані на медикаментозну корекцію виявлених порушень при встановлених типах імунного реагування у хворих з ХВЕБ і вивчення впливу останніх на результати захворювання, розвиток ускладнень і активність процесу, що стане предметом для нашого подальшого вивчення.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

М. М. Popov, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

площа Свободи , 6, Харків, 61022,Україна

Т. I. Liadova, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

площа Свободи, 6, Харків, 61022, Україна

О. G. Sorokina, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

площа Свободи, 6, Харків, 61022, Україна

Посилання

Возіанова Ж. І. Інфекційний мононуклеоз як поліетіологічне захворювання / Ж. І. Возіанова, A. І. Глей // Сучасні інфекції. – 2004. – № 2. – С. 37-41.

Исаков В. A. Герпесвирусные инфекции человека: руководство для врачей. / Исаков В.А., Архипова Е.И., Исаков Д.В. – СПб., 2006. – 303 с.

Прохорова Н.А. Клиническое значение молекулярно-генетических и серологических исследований в диагностике инфекционного мононуклеоза / Н.A. Прохорова, Е.В. Волчкова, Г.В. Михайловская // Инфекционные болезни. – 2008. – T.6 - №2. – С. 17-20.

Аллельный полиморфизм генов ИЛ-2 и ИЛ-4 при герпес-вирусной инфекции / [И. О. Наследникова, В. В. Новицкий, О. И. Уразова и др.]. // Клиническая лабораторная диагностика. – 2009. – С. 39–42.

Горейко Т. В. Роль цитокинов в патогенезе хронической инфекции, вызванной вирусом Эпштейна-Барр / Т. В. Горейко, Н. М. Калинина, Л. В. Дружина. // Цитокины и воспаление. – 2011. – С. 44–49.

Кетлинский С. А. Цитокины / С. А. Кетлинский, А. С. Симбирцев. – Санкт-Петербург: OOO «Фолиант», 2008. – 552 с.

Красницкая А. С. Иммунологические аспекты хронического тонзиллита, ассоциированного с вирус Эпштейна-Барр инфекцией / А. С. Красницкая, Н. А. Боровская. // Фундаментальные исследования. – 2012. – С. 299–305.

Уровень сывороточных цитокинов при лимфопролиферативных заболеваниях / Н. П. Домникова, E. E. Петрусенко, O. В. Решетников, С. Л. Рыжикова, Н. A. Вараксин // Новости «Вектор-Best». – 2010. – №2 Т.56.– С. 4-7.

Cen О. Latent Membrane Protein 2 (LMP2) / О. Cen, R. Longnecker. // Curr Top Microbiol Immunol. – 2015. – № 391. – P. 151–180.

Fish K. Epstein-Barr virus latent membrane protein 2A enhances MYC-driven cell cycle progression in a mouse model of B lymphoma. / K. Fish, J. Chen, R. Longnecker. // Blood. – 2014. – № 123. – P. 530–540.

Fukuda M. Role of the immunoreceptor tyrosine-based activation motif of latent membrane protein 2A (LMP2A) in Epstein-Barr virus LMP2A-induced cell transformation. / M. Fukuda, Y. Kawaguchi. // J. Virology. – 2014. – № 88. – P. 5189–5194.

EBV BILF1 evolved to downregulate cell surface display of a wide range of HLA class I molecules through their cytoplasmic tail / [B. D. Griffin, A. M. Gram, A. Mulder та ін.]. // J. Immunology. – 2013. – №190. – С. 1672–1684. The pathogenesis of Epstein-Barr virus persistent infection. / D. A. Thorley-Lawson, J. B. Hawkins, S. I. Tracy, M. Shapiro. // Curr. Opin. Virol.. – 2013. – №3. – С. 227–232.

Опубліковано
2018-04-21
Як цитувати
PopovМ. М., LiadovaТ. I., & SorokinaО. G. (2018). ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЦИТОКІНІВ ПРИ РІЗНИХ ФОРМАХ ЕПШТЕЙНА-БАРР ВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ. Актуальні проблеми сучасної медицини, 1(1), 69-76. https://doi.org/10.26565/2617-409X-2018-1-12
Номер
Розділ
Мікробіологія, дерматовенерологія, імунологія та алергологія