Том 1 № 61 (2022): Актуальні проблеми державного управління

Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна. –

2022. – № 1 (60). – 144 с.

Затверджено до друку Вченою радою Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, протокол № 15 від 27 вересня 2022 р.

Опубліковано: 2022-12-25

Весь випуск

Теорія та історія державного управління

Регіональне управління та місцеве самоврядування

Політичні та правові засади державного управління

Соціальна і гуманітарна політика