ПРОЄКТУВАННЯ СТРУКТУРНОГО КОНЦЕПТУ ОЦІНКИ МІЖНАРОДНОЇ ПОЗИЦІЇ УКРАЇНИ У СВІТОВОМУ КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДТРИМКИ АГРОСЕКТОРУ

  • Тетяна Харченко кандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри економічної політики та менеджменту навчально-наукового інституту “Інститут державного управління” Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна https://orcid.org/0000-0002-3446-6533
Ключові слова: Ключові слова: рейтинг, сукупна оцінка підтримки аграрного сектору, оцінка підтримки виробників, оцінка підтримки споживачів, оцінка загальної підтримки послуг, ОЕСР, ЄС

Анотація

Анотація. Досліджено проблематику державної фінансово-економічної підтримки агросектору у світовому контексті та обґрунтовано структурний концепт оцінки міжнародної позиції України. Підтверджено наявність зв’язку між щорічними значеннями показників сукупної
державної підтримки аграрного сектору, підтримки виробників та підтримки споживачів й міжнародною рейтинговою позицією України.
Розраховано рейтинги країн, у світовому контексті, за показниками державної фінансово-економічної підтримки агросектору: сукупна оцінка підтримки аграрного сектору (TSE); оцінка підтримки виробників (PSE); оцінка підтримки споживачів (CSE); оцінка загальної підтримки
послуг (GSSE). Визначено міжнародну позицію України в розрізі рейтингів, котра є кардинально нижчою порівняно із загальним показником країн-членів ОЕСР та країн-членів ЄС. Підтверджено, що динаміка значень рейтингів України у світовому контексті є незначною, варіативність визначена на рівні 22-24 місця в розрізі показників сукупної оцінки підтримки аграрного сектору, оцінки підтримки виробників та оцінки підтримки споживачів. Визначено динаміку зменшення розриву щорічних значень показників підтримки виробників та споживачів аграрного сектору по Україні, починаючи з 2018 р. Найкраща позиція України в міжнародному рейтингу підтверджена за показником оцінки загальної підтримки послуг. Проведений аналіз виступив базисом для проектування структурного концепту оцінки міжнародної позиції України в розрізі трендів державної підтримки фінансово-економічного механізму державного регулювання розвитку аграрного сектору, перевагами якого є: визначення позиції України в світовому контексті в розрізі трендів державної підтримки агросектору; встановлення рівня зв’язку щорічних значень показників державної фінансово-економічної підтримки агросектору; формування порівняльної характеристики позиції України до загального показника країн-членів ЄС.
Розрахунками підтверджено необхідність перегляду напрямів державної підтримки механізмів державного регулювання сталого розвитку аграрного сектору для адаптації до європейських практик. Встановлено, що в рамках реалізації державної політики в частині розробки
заходів підтримки в країнах ЄС було впроваджено сім категорій заходів серед яких: загальносекторальні та інституційні заходи; інформта товарних потоків; трудові заходи; підтримка сільського господарства та продовольства; загальна підтримка; продовольча допомога та підтримка споживачів. Визначено, що в країнах ЄС вплив економічних скорочень на витрати на продукти харчування було пом’якшено завдяки державній підтримці, яка частково компенсувала втрати доходу, а скорочення сукупного доходу призвело до максимального спрямування витрат на харчування. Реалізація даного підходу підтвердила гіпотезу про те, що державна підтримка забезпечила стійкість продовольчих систем.

Завантаження

Download data is not yet available.

Посилання

Харченко Т. О. Проєктування структурного концепту оцінки міжнародної
позиції України у світовому контексті державної фінансово-економічної підтримки агросектору. Актуальні проблеми державного управління. 2022. № 1 (60). С. 42–61. DOI: https://doi.
org/10.26565/1684-8489-2022-1-03
Опубліковано
2022-09-12
Розділ
Механізми державного управління