ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОПТИМІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ: КРАЩИЙ СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ВИСНОВКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

  • Олександр Басюк аспірант кафедри економічної політики та менеджменту навчально-наукового інституту “Інститут державного управління” Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна https://orcid.org/0000-0002-3224-5489
Ключові слова: Ключові слова: бюджетна прозорість, бюджетний процес, державний бюджет, публічні фінанси, цифрові технології, цифрова трансформація, автоматизовані інформаційні системи.

Анотація

Досліджено світової практики цифровізації сфери публічних фінансів, а також потенціал застосування перспективних цифрових технологій у цій сфері. Проаналізовано іноземний досвід, щодо застосування цифрових технологій в бюджетному процесі та, базуючись на отриманих результатах, запропонована концептуальна модель, як основа для здійснення цифрової трансформації державних фінансів України. У рамках проведення даного дослідження автором було встановлено, що важливим елементом бюджетного процесу є фінансовий контроль, який забезпечує ефективність функціонування державної бюджетної системи та виступає необхідною та обов’язковою процедурою, що супроводжує всі стадії бюджетного процесу, а технологічне забезпечення процедур бюджетного контролю в контексті оптимізації механізмів правового регулювання бюджетного процесу в Україні з урахуванням досвіду європейських країн виступає найбільш актуальним і перспективним, як в теорії, так і в практиці фінансової науки. З метою дослідження іноземного досвіду були проаналізовані автоматизовані інформаційні системи, які застосовуються для оптимізації бюджетного процесу в Іспанії, Франції, локальні рішення у Бельгії, Німеччині та Великобританії, а також проаналізовано вітчизняний досвід. Враховуючи існуючий світовий досвід, а також рівень розвитку та застосування сучасних цифрових технологій, автором були сформульовані рекомендації щодо вдосконалення діючої практики формування та реалізації бюджетної політики і бюджетного процесу.

Завантаження

Download data is not yet available.

Посилання

Басюк О. П. Цифрові технології в оптимізації бюджетного процесу: кращий світовий досвід та висновки для України. Актуальні проблеми державного управління. 2022. № 1 (60). С. 116–131. DOI: https://doi.org/10.26565/1684-8489-2022-1-08.
Опубліковано
2022-09-19
Розділ
Світовий досвід державного управління