ЦИВІЛЬНО-ВІЙСЬКОВА ВЗАЄМОДІЯ У СФЕРІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІКУВАЛЬНО-ЕВАКУАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

  • Дмитро Карамишев Професор кафедри соціальної та гуманітарної політики навчально-наукового інституту “Інститут державного управління” Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна https://orcid.org/0000-0003-1617-3240
  • Людмила Гордієнко Завідувач кафедри медицини катастроф та військової медицини Полтавського державного медичного університету, м. Полтава, Україна https://orcid.org/0000-0003-2157-7573
  • Микола Литвиненко Підполковник медичної служби, викладач закладу вищої освіти кафедри медицини катастроф та військової медицини Полтавського державного медичного університету, м. Полтава, Україна
Ключові слова: механізми цивільно-військової взаємодії, лікувально-евакуаційне забезпечення Збройних Сил України, інтеграція в єдиний медичний простір, сили і засоби медичних служб.

Анотація

Досліджено комплексну проблему становлення та розвитку цивільно-військової взаємодії у сфері організації лікувально-евакуаційного забезпечення Збройних Сил України в умовах функціонування єдиного медичного простору. Метою дослідження є обґрунтування концептуальних положень, узагальнення організаційно-правових засад та методичних підходів і формування пропозицій стосовно унормування діяльності структур цивільно-військової взаємодії у напрямі розв’язання комплексу міжвідомчих питань щодо організації та розвитку системи лікувально-евакуаційного забезпечення Збройних Сил України.
Досліджено комплексну проблему становлення та розвитку цивільно-військової взаємодії у сфері організації лікувально-евакуаційного забезпечення Збройних Сил України в умовах функціонування єдиного медичного простору. Метою дослідження є обґрунтування концептуальних положень, узагальнення організаційно-правових засад та методичних підходів і формування пропозицій стосовно унормування діяльності структур цивільно-військової взаємодії у напрямі розв’язання комплексу міжвідомчих питань щодо організації та розвитку системи лікувально-евакуаційного забезпечення Збройних Сил України.
З’ясовано, що дієвим інструментом розв’язання проблем лікувально-евакуаційного забезпечення Збройних Сил України є запровадження ефективних механізмів цивільно-військової взаємодії та налагодження діяльності відповідних структур, що передбачає зокрема формування організаційно-правових засад такої взаємодії в контексті реалізації воєнно-медичної доктрини України та на основі чіткого розуміння оперативних потреб у лікувально-евакуаційного забезпеченні військ в умовах воєнного стану.
Встановлено, що необхідність інтеграції в єдиний медичний простір України передбачає побудову цілісної системи лікувально-евакуаційного забезпечення військ у поєднанні з ресурсними можливостями цивільної системи охорони здоров’я, а також визначає єдність поглядів на організацію, тактику та порядок застосування сил і засобів медичних служб та забезпечує спроможність цивільних закладів охорони здоров’я для лікувально-евакуаційного забезпечення військовослужбовців, що є важливим військово-медичним чинником такої співпраці.
Запропоновано чітке розуміння, щодо спроможностей лікувально-евакуаційного забезпечення Збройних Сил України на основі конкретних підходів, до яких слід віднести такі, що сприятимуть здійсненню управління лікувально-евакуаційним забезпеченням на відповідних рівнях; проведенню ефективних лікувально-евакуаційних заходів та відповідного забезпечення, а також заходів медичного захисту особового складу військ тощо. Доведено важливість визначення та чіткого розмежування рівнів медичної допомоги та необхідних ресурсів, що надає можливість відпрацювати реальну міжвідомчу цивільно-військову взаємодію та налагодити систему лікувально-евакуаційного забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України в умовах єдиного медичного простору.  

Завантаження

Download data is not yet available.

Біографії авторів

Дмитро Карамишев, Професор кафедри соціальної та гуманітарної політики навчально-наукового інституту “Інститут державного управління” Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна

Doctor of Sciences in Public Administration, Full Professor

Людмила Гордієнко, Завідувач кафедри медицини катастроф та військової медицини Полтавського державного медичного університету, м. Полтава, Україна

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

Посилання

Bilyi, V.Ya., Verba, A.V., Zhakhovskyi, V.O., Livinskyi, V.H. (2017). Shchodo neobkhidnosti

ta poriadku zaluchennia tsyvilnykh zakladiv okhorony zdorovia dlia medychnoho zabezpechennia

viisk. Nauka i oborona, 31–36. URL: http://journals.uran.ua/index.php/2618–1614/article/view/157830

(data zvernennia: 02.08.2022) [in Ukrainian].

Verba, A.V. (2016). Stan ta problemni pytannia medychnoho zabezpechennia v

zoni provedennia antyterorystychnoi operatsii v rizni periody. Medychne zabezpechennia

antyterorystychnoi operatsii: naukovo-orhanizatsiini ta medyko-sotsialni aspekty, 15–26;

Tsymbaliuka, V.I., Serdiuka, A.M. (Eds.). Kyiv: DP “NVTs “Priorytety” [in Ukrainian].

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo nevidkladnykh

zakhodiv u sferi okhorony zdorovia: Zakon Ukrainy (2019). No. 421-IX URL: https://zakon.rada.gov.

ua/laws/show/421–20#Text (data zvernennia: 02.08.2022).

Pro demokratychnyi tsyvilnyi kontrol nad voiennoiu orhanizatsiieiu i pravookhoronnymy

orhanamy derzhavy: Zakon Ukrainy (2003). No. 975-IV. URL: http://thelawcouncil_gov.ua (data

zvernennia: 02.08.2022).

Pro zatverdzhennia Ukazu Prezydenta Ukrainy “Pro vvedennia voiennoho stanu v Ukraini:

Zakon Ukrainy (2022). No. 2102-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2102–20#Text (data

zvernennia: 02.08.2022).

Pro oboronu Ukrainy: Zakon Ukrainy (1991). No. 1932-XII. URL: https://zakon.rada.gov.

ua/laws/show/1932–12 (data zvernennia: 02.08.2022).

Pro osnovy natsionalnoho sprotyvu: Zakon Ukrainy (2021). No. 1702-IX (iz zminamy).

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702–20 (data zvernennia: 02.08.2022).

Pro pravovyi rezhym voiennoho stanu: Zakon Ukrainy (2015). No. 389-VIII. URL: https://

ips.ligazakon.net/document/T150389 (data zvernennia: 02.08.2022).

Karamyshev, D.V. (2018). Imperatyvy hlobalnoho rozvytku: fokus na Global Governance.

Publichne upravlinnia ta rehionalnyi rozvytok, 2, 365–388 [in Ukrainian].

Karamyshev, D.V. (2022). Organizational and legal principles of civil-military interaction

in issues of defense and life support of the armed forces of Ukraine under the conditions of the state

of martial. State building, 1 (31). Kharkiv: KhNU imeni V.N. Karazina [in Ukrainian].

Kontseptsiia stratehichnykh komunikatsii Ministerstva oborony Ukrainy ta Zbroinykh Syl

Ukrainy: zatv. nakazom Ministerstva oborony Ukrainy vid 22.11.17 r. № 612. URL: mil.gov.ua/content/

mou_orders/612_nm_2017.pdf (data zvernennia: 02.08.2022).

Koshova, S., Mykhalchuk, V., Radysh, Ya. (2021). Yedynyi medychnyi prostir Ukrainy

– nova paradyhma rozvytku natsionalnoi systemy okhorony zdorovia. Derzhavne upravlinnia:

udoskonalennia ta rozvytok. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/9_2021/32.pdf [in Ukrainian].

Livinskyi, V.H. (2016). Obgruntuvannia novoho mekhanizmu vykorystannia

systemy tsyvilnoi okhorony zdorovia dlia likuvannia poranenykh i khvorykh viiskovosluzhbovtsiv

shliakhom stvorennia tymchasovykh funktsionalnykh obiednan. Zdorovia natsii, 4/1 (41), 63–68

[in Ukrainian].

Metodychnyi posibnyk dlia viisk (syl) z pytan tsyvilno-viiskovoho spivrobitnytstva (2019).

Kyiv: Upravlinnia tsyvilno-viiskovoho spivrobitnytstva Zbroinykh Syl Ukrainy [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Tymchasovoi nastanovy z tsyvilno-viiskovoho spivrobitnytstva u

khodi pidhotovky ta zastosuvannia Zbroinykh Syl Ukrainy: Nakaz Heneralnoho shtabu Zbroinykh Syl

Ukrainy (2019). No. 131. URL: https://www.zsu.gov.ua (data zvernennia: 02.08.2022).

Tymchasova instruktsiia z otsinky tsyvilnoho seredovyshcha: Nakaz Heneralnoho shtabu

Zbroinykh Syl Ukrainy (2019). No. 159. URL: https://www.zsu.gov.ua. (data zvernennia: 02.08.2022).

Pro zatverdzhennia administratyvno-terytorialnykh zon vidpovidalnosti zakladiv okhorony

zdorovia Zbroinykh Syl Ukrainy za orhanizatsiiu medychnoho zabezpechennia: Nakaz Ministerstva

oborony Ukrainy (2016). No. 608. URL: https://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/608_nm_2016.

pdf (data zvernennia: 02.08.2022).

Pro vnesennia zmin do Pereliku orhaniv viiskovoho upravlinnia, yurysdyktsiia yakykh

poshyriuietsia na vsiu terytoriiu Ukrainy: Nakaz Ministerstva oborony Ukrainy vid 10.12.2019 r.

No. 624. (2019). URL: https://www.mil.gov.ua/ministry/normativno-pravova-baza/nakazi-ministraoboroni-ukraini/nakazi-ministerstva-oboroni-ukraini-za-2019-rik.html (data zvernennia: 02.08.2022).

Pro zatverdzhennia Kontseptsii upravlinnia yakistiu medychnoi dopomohy u haluzi

okhorony zdorovia v Ukraini na period do 2020: Nakaz Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy

(2011). No. 454. URL: https://moz.gov.ua/nakazi-moz (data zvernennia: 02.08.2022).

Prymirne polozhennia pro hospitalnyi okruh: Nakaz Ministerstva okhorony zdorovia

Ukrainy (2017). No. 165. URL: https://moz.gov.ua/nakazi-moz (data zvernennia: 02.08.2022).

Pro vnesennia zmin do Prymirnoho polozhennia pro hospitalnyi okruh: Nakaz Ministerstva

okhorony zdorovia (2017). No. 1621. URL: https://moz.gov.ua/nakazi-moz (data zvernennia:

08.2022).

Pro vzaiemodiiu medychnykh sluzhb Zbroinykh Syl ta inshykh viiskovykh formuvan

Ukrainy iz derzhavnoiu systemoiu okhorony zdorovia i pro stvorennia zahalnoderzhavnoi systemy

ekstremalnoi medytsyny: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 16 zhovtnia 1995 r. No 819

(1995). URL: http://www.kmu.gov.ua (data zvernennia: 02.08.2022).

Pro zatverdzhennia Voienno–medychnoi doktryny Ukrainy: Postanova Kabinetu Ministriv

Ukrainy (2018). No. 910. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/910–2018–%D0%BF#Text (data

zvernennia: 02.08.2022).

Pro utvorennia Koordynatsiinoho tsentru z pytan orhanizatsii diialnosti medychnykh

sluzhb syl oborony ta orhaniv i zakladiv okhorony zdorovia: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy

(2017). No. 412. URL: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/newsnpd?fromDate=05.10.2006&npdList_

stind=181 (data zvernennia: 02.08.2022).

Pro vnesennia zmin do deiakykh aktiv Kabinetu Ministriv Ukrainy: Postanova Kabinetu

Ministriv Ukrainy vid 11.04.2018 r. No. 331. (2018). URL: http://www.kmu.gov.ua (data zvernennia:

08.2022).

Pro utvorennia Natsionalnoi sluzhby zdorovia Ukrainy. Postanova Kabinetu Ministriv

Ukrainy vid 27 hrudnia 2017 r. No. 1101. (2017). URL: http://www.kmu.gov.ua (data zvernennia:

08.2022).

Deiaki pytannia medychnoho zabezpechennia viiskovosluzhbovtsiv, osib riadovoho

i nachalnytskoho skladu ta politseiskykh, yaki berut uchast v antyterorystychnii operatsii ta

zdiisnenni zakhodiv iz zabezpechennia natsionalnoi bezpeky i oborony, vidsichi i strymuvannia

zbroinoi ahresii Rosiiskoi Federatsii u Donetskii ta Luhanskii oblastiakh: Rozporiadzhennia

Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 24.05.2017 r. No. 352-r (2017). URL: http://www.kmu.gov.ua (data

zvernennia: 02.08.2022).

Roshchin, H.H., Mazurenko, O.V., Dorosh, V.M., Pahava, O.Z., Ivanov, V.I.

(2019). Reformu- vannia systemy ekstrenoi medychnoi dopomohy postrazhdalym na rannomu

hospitalnomu etapi. Klinichna khirurhiia. 86 (5), 72–78. DOI: https://doi.org/10.26779/2522–

2019.05.7 [in Ukrainian].

Roshchin, H.H., Mazurenko, O.V., Humeniuk, K.V. and others (2020). Yedyni protokoly

nadannia ekstrenoi medychnoi dopomohy yak element tsyvilno-viiskovoi vzaiemodii na terytoriiakh

provedennia spetsialnykh operatsii v Ukraini. Travma, 21 (2), 74–78 [in Ukrainian].

Struktura orhanizatsii diialnosti medychykh syl Zbroinykh Syl Ukrainy (2022). Sait

Ministerstva oborony Ukrainy. URL: https://www.mil.gov.ua/diyalnist/vijskova–mediczina/ (data

zvernennia: 02.08.2022).

Salnikova, O., Kushnir, V., Proshchyn, I. (2019). Tsyvilno-viiskove spivrobitnytstvo

yak element systemy stratehichnykh komunikatsii. Elektronne vydannia. Derzhavne upravlinnia:

udoskonalennia ta rozvytok, 7 [in Ukrainian].

Serdiuk, A.M., Ryhan, M.M., Antonenko, L.P., Skaletskyi, Yu.M. (2016). Spivpratsia

derzhavnoi ta vidomchykh system okhorony zdorovia na osoblyvyi period – aktualna problema dlia

Ukrainy. Medychne zabezpechennia antyterorystychnoi operatsii: naukovo-orhanizatsiini ta medykosotsialni aspekty, 27–32. Kyiv: NVTs “Priorytety” [in Ukrainian].

Pro vyznachennia mekhanizmu nadannia vtorynnoi (spetsializovanoi) i tretynnoi

(vysokospetsializovanoi) medychnoi dopomohy viiskovosluzhbovtsiam, yaki berut uchast v

antyterorystychnii operatsii: Spilnyi Nakaz MO ta MOZ Ukrainy (2018). No. 49/180. URL: https://

www.mil.gov.ua/content/mou_orders/49/180_nm_2018.pdf (data zvernennia: 02.08.2022).

Pro zatverdzhennia viiskovo–administratyvnoho podilu terytorii Ukrainy: Ukaz Prezydenta

Ukrainy (2016). No. 39/261. URL: https://www.president.gov.ua (data zvernennia: 02.08.2022).

Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 2 veresnia 2015 roku

“Pro novu redaktsiiu Voiennoi doktryny Ukrainy”: Ukaz Prezydenta Ukrainy (2015). No. 555.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555/2015#Text (data zvernennia: 02.08.2022).

Pro Stratehichnyi oboronnyi biuleten Ukrainy: Ukaz Prezydenta Ukrainy Pro rishennia

Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 20 serpnia 2021 roku. (2021). No. 473/2021.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/473/2021#Text (data zvernennia: 02.08.2022).

Pro Stratehiiu natsionalnoi bezpeky Ukrainy: Ukaz Prezydenta Ukrainy Pro rishennia

Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 14 veresnia 2020 roku (2020). No. 392.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#Text (data zvernennia: 02.08.2022).

Pro Stratehiiu voiennoi bezpeky Ukrainy: Ukaz Prezydenta Ukrainy Pro rishennia Rady

natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 25 bereznia 2021 roku (2021). No. 121. URL: https://

zakon.rada.gov.ua/laws/show/121/2021#Text (data zvernennia: 02.08.2022).

Pro utvorennia viiskovykh administratsii: Ukaz Prezydenta Ukrainy (2022). No. 68/2022.

Ofitsiinyi Visnyk Ukrainy, no. 46 [in Ukrainian].

Allied Joint Publication-4.10, Allied Joint Doctrine For Medical Support. URL: https://

assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/922182/

doctrine_nato_med_spt_ajp_4_10.pdf (data zvernennia: 02.08.2022).

Guidelines for Tactical Combat Casualty Care for Combat Lifesaver (TCCC CLS).

HAEMT, Aug. 2017. URL: https://www.naemt.org/education/naemt-tccc/tccc-cls-guidelines-andcurriculum (data zvernennia: 02.08.2022).

WARN Academic Response to Hybrid Threats – WARN” 610133-EPP-1-2019-1-FIEPPKA2-CBHE-JP. URL: https://warn–erasmus.eu/ (data zvernennia: 02.08.2022).

Опубліковано
2022-09-10
Розділ
Теорія та історія державного управління