Про журнал

     Збірник «Актуальні проблеми державного управління» - це міжнародний рецензований збірник відкритого доступу, в якому публікуються оригінальні наукові статті з актуальними результатами теоретичних і прикладних досліджень у сфері публічного управління.

    Збірник регулярно інформує читачів про важливі проблеми, сценарії та бачення у розвиткові сфери публічного врядування і суспільного управління і пропонує авторські пропозиції для своєчасного прийняття управлінських рішень.
    Місія збірника – бути авторитетним науковим майданчиком для обговорень публічної політики та урядування і посилювати вплив дослідників на прийняття зважених стратегічних рішень у сучасній державі.


    Видання засновано у Харкові у 2001 році і внесено у міжнародний реєстр періодичних наукових видань ISSN 1684-8489.
Свідоцтво Міністерства юстиціїї України від 21.01.2022 р., серія КВ №25104-15044 ПР (переглянути свідоцтво онлайн: https://goo.su/RtEN7).
    Збірник є одним з найбільш авторитетних фахових видань України з публічного управління. Включено до переліку наукових періодичних видань категорії «Б» як фаховий з державного управління, спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» (наказ Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643, зі змінами від 09.08.2022 № 724).).


    Збірник виходить двічі на рік і пропонує своїм читачам статті українською і англійською мовами. Видається на базі Навчально-наукового інституту «Інститут державного управління» Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Видавець і власник усіх прав на збірник – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна з  2021 року.
    Збірник наукових праць «Актуальні проблеми державного управління має статус відкритого доступу й розміщено на платформі «Наукова періодика України» в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського НАН України, у Google Scholar і Index Copernicus International (Республіка Польща). Також опубліковані матеріали є відкритими для вільного завантаження з веб-архіву та вільного ознайомлення у всіх найбільших бібліотеках України.
    З 2017 року збірник індексується в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International, UlrichsWeb та інших наукометричних базах. 


Пріоритетні напрями досліджень, які висвітлюються у наших публікаціях, і на яких фокусується наш журнал з 2022-ого року:
- методологія публічного управління: засади, механізми і критика;
-  обговорення нових інструментів публічного управління;
-  довгострокові тренди у суспільному управлінні, які прямо впливають на публічну політику;
- великі світові виклики, на які наука публічного управління може запропонувати нові відповіді;
- розвиток національних систем публічного управління;
- демократизація суспільства і публічного управління, особливо – цифровими засобами;
- розвиток і нові рішення для місцевого самоврядування і регіонального розвитку;
-  формування кадрового і управлінського потенціалу для модернізації країни у 21-ому столітті та ін.