Система оцінювання знань як одна із технологій компетентнісного підходу до навчання

С. М. Козуб, П. А. Козуб

Анотація


Запропоновано розглядати оцінювання знання як технологію кількісної оцінки інформації, якою володіє суб'єкт навчання. Оцінка знань є кількісною величиною, яка завжди припускає порівняння з певним еталоном, незалежно від методу отримання оцінки, вибору методу порівняння або еталона.

Підхід до оцінки знань як повноцінної технології вказує на можливість створення єдиного підходу до оцінювання знань, а не у вигляді використання «мистецтва» або «досвіду» вчителя. У той же час, проведений аналіз вказує на неможливість створення єдиного найкращого методу оцінювання, але можливо і необхідно створити детальний технічний опис кожного з відомих методів оцінювання, що дозволить їх класифікувати, а через деякий час уніфікувати методи їх використання для різних педагогічних ситуацій.

Ключові слова


оцінювання; компетентністний підхід; технологія навчання

Повний текст:

PDF

Посилання


Вербицкий А. А. Личностный и компетентностный подходы в образовании: проблемы интеграции [Текст] / А. А. Вербицкий, О. Г. Ларионова – М. : Логос, 2010.– 336 с.

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / за заг. ред. О.В. Овчарук. – К.: „К.І.С”, 2004. – 112 с.

Про вищу освіту : Закон України від 1 лип. 2014 № 1556-VII [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

Абакумова Н. Н. Компетентностный подход в образовании: организация и диагностика [Текст] / Н. Н. Абакумова, И. Ю. Малкова. – Томск : Томский гос. ун-т, 2007. – 368 с.

С. А. Раков та ін. // Тестування і моніторинг в освіті. – 2010. – № 10. – С. 2–48.

Михайлычев Е. А. Дидактическая тестология [Текст] / Е.А. Михайлычев.– М. : Народное образование, 2001. – 432 с.

Крокер Л. Введение в класическую и современную теорию тестов [Текст] /Л. Крокер, Дж. Алгина. – М.: Логос, 2010. – 668 с.

Тестові технології оцінювання ключових і предметних компетентностей учнів основної і старшої школи: Монографія / За ред. Ляшенко О.І.,Жука Ю.О. – К.: Педагогічна думка, 2014.– 200 с. ISBN 978-966-644-386-4

Челышкова М. Б. Теория и практика конструирования педагогических тестов [Текст] / М. Б. Челышкова. – М. : Логос, 2002. – 432 с.

Аванесов В. С. Форма тестовых заданий [Текст] / В. С. Аванесов. – М. : Центр тестирования, 2006. – 156 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.