Мерчандайзинг і його роль в сучасному ресторанному господарстві

І. Шамара

Анотація


У статті розглядаються складові системи мерчандайзингу та їх роль у формуванні конкурентоспроможності закладів ресторанного господарства на сучасному етапі. Розглянуті основні передумови виникнення мерчандайзингу та визначення цього поняття. Проаналізовано прийоми візуального та комунікативного мерчандайзингу, що застосовуються в закладах ресторанного господарства, та їх можливий вплив на поведінку відвідувачів. Виявлено, що стрімкий розвиток ресторанного господарства, постійне відкриття нових закладів, підвищення рівня конкуренції робить застосування мерчандайзингу в цій сфері надзвичайно актуальним. Розглянуті основні складові системи мерчандайзингу в ресторанному господарстві. Виявлено, що застосування прийомів мерчандайзингу на підприємствах ресторанного господарства та їх ефективність залежить від дотримання основних принципів та правил мерчандайзингу.


Ключові слова


ресторанне господарство; маркетинг; мерчандайзинг; візуальний мерчандайзинг; комунікативний мерчандайзинг.

Повний текст:

PDF

Посилання


Вишневська О. О. Словник ресторанних термінів / О. О. Вишневська. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. – 40 с.

Іщенко І. Т. Мерчандайзинг в ресторанному господарстві / І. Т. Іщенко, Н. П. Лазоренко – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/43.27.pdf

Подлепіна П. О. Підвищення конкурентоспроможності підприємств індустрії гостинності //Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети : матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції. – Х. : ХНУ імені В. Н Каразіна. – С. 214-216.

Шамара І. М. Тенденції розвитку ресторанного господарства як складової туристичної галузі України // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна Серія : Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. –Х. : ХНУ. – 2013. – №. 1042. – С. 151-153.

Шевченко О. Мерчандайзинг у ресторанному господарстві – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://tr.knteu.kiev.ua/files/2008/05/9.pdf


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.