Зміни в українському освітньому полі в умовах соціальної невизначеності

  • Svitlana Shevchenko Інститут соціології НАН України, вул. Шовковична, 12, Київ, 01021, Україна https://orcid.org/0000-0002-6369-9096
Ключові слова: освіта, агенти змін, зміни в освіті, середня освіта, приватна освіта, онлайн-освіта, «Нова українська школа»

Анотація

Статтю присвячено аналізу змін в українському освітньому полі. Сфокусовано увагу на середній освіті, зокрема розглянуто тренд зростання приватної середньої освіти. Зазначено, що в 2020-2021 навчальному році кількість учнів приватних шкіл зросла на 174,5% порівняно з 2014-2015 навчальним роком, вчителів – на 89,6%. Проаналізовано ситуацію у сфері приватної дистанційної освіти. Підкреслено роль приватних шкіл як першопрохідців у розширенні можливостей вітчизняного освітнього поля. Зазначено, що збільшення варіантів вибору в спектрі освітніх можливостей є позитивною тенденцією. Наведено дані щодо динаміки в секторі педагогічної освіти. Сформульовано припущення, що попит на дипломованих педагогів зростатиме, втім, у державних школах зберігатиметься дефіцит молодих викладачів. Проаналізовано статистику вступу до ЗВО, яка свідчить про те, що педагогічні спеціальності не завжди є вибором найкращих випускників шкіл. Наведено дані щодо розвитку вітчизняної онлайн-освіти: від індивідуальних освітніх проєктів на кшталт Youtube-каналів до державних ініціатив (Всеукраїнська школа онлайн). Акцентовано на тому, що автори приватних освітніх Youtube-каналів – це приклад аґентів змін, чия завзятість не тільки підвищує зацікавленість підлітків у науці, а й надихає інших на створення освітніх проєктів, що забезпечує сприятливі умови для розвитку освітніх інновацій. Проаналізовано перебіг такої освітньої реформи, як «Нова українська школа», зокрема її зміст та реальне втілення. Наведено приклади успішного реформування та труднощі його реалізації у початковій школі; розглянуто загрози та ризики подальшого реформування, пов’язані зі зміною політичного керівництва; проаналізовано громадську думку щодо реформування середньої освіти. Сформульовано висновок про те, що політичні пертурбації та карантинні обмеження, спричинені пандемією, в умовах нестійкої інституційності призводять до того, що в Україні можливі як актуалізація прогресивних інновацій, так і гальмування змін.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Svitlana Shevchenko, Інститут соціології НАН України, вул. Шовковична, 12, Київ, 01021, Україна

кандидат соціологічних наук, старший науковий співробітник відділу соціальної психології

Посилання

Вaґнep, Т., & Дiнтepcмiт, Т. Миcтeцтвo нaвчaти. Як пiдгoтувaти дитину дo peaльнoгo життя / пер. з англ. Надія Борис. Київ: Наш формат. 2017. 312 с.

Вища та фахова передвища освіта в Україні у 2020 році. Статистична інформація. Державна служба статистики України. Київ, 2021. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/osv/vush_osv/vfpo_Ukr_20.xls (Останнє звернення: 30.11.2021).

Гуменюк В. В. Аґентність: множинність визначення та операціоналізація в контексті шкільної освіти // Наукові записки НаУКМА. Соціологія. 2020. Том 3. с. 27-36.

Динаміка ставлення українців до ЗНО. Результати національного опитування. URL: http://ratinggroup.ua/files/ratinggroup/reg_files/rg_zno_052018.pdf (Останнє звернення 25.05.2021)

Загальна середня та професійна (професійно-технічна) освіта в Україні у 2020 році. Статистична інформація. Державна служба статистики України. Київ, 2021. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/osv/osv_rik/zcpho_Ukr_2020.xls (Останнє звернення: 30.11.2021)

Закон України «Про повну загальну середню освіту» (2021). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#n183 (Останнє звернення 30.11.2021).

Моніторинг НУШ. Результати та рекомендації. Перший етап, 2019-2020 рр. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainska-shkola/2021/Monitorynh/Monitorynh_vprovadzhennya_reformy_NUSH_rezultaty_ta_rekomendatsiyi_26_02.pdf (Останнє звернення 25.05.2021)

На урок. Веб-сайт naurok.ua. URL: https://naurok.ua/ (Останнє звернення 30.11.2021)

Нечитайло І. С. Якісні зміни в освіті як підґрунтя соціальних змін: деякі революційні «сценарії» // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2016. №10. С. 236-245.

Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої освіти. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf (Останнє звернення 25.05.2021)

Оксамитна С. М., Хоменко Л. В. Освітня нерівність в українському суспільстві: соціальні детермінанти освітніх переходів // Наукові записки НаУКМА. Соціологічні науки. 2017. Том 196. С. 13-18.

Освітня реформа: результати та перспективи // Інформаційно-аналітичний збірник. Київ, 2019. 227 с.

Про проєкт «Всеукраїнська школа онлайн». 2021. URL: https://lms.e-school.net.ua/about (Останнє звернення 30.11.2021).

Рідлі М. Еволюція всього / пер. з англ. М. Солдаткіної. Київ: КМ-БУКС, 2019. 336 с.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80#Text (Останнє звернення 30.11.2021).

Сокурянська Л. Г. Реформування вітчизняної вищої школи в оцінках учасників освітнього процесу // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи». 2016. Вип. 36. С. 108-113.

Статистичні характеристики закладів загальної середньої освіти міста Києва (2017-2018 навчальний рік). (2018). Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Освітня агенція міста Києва. URL: https://don.kyivcity.gov.ua/files/2018/4/19/124.pdf (Останнє звернення 30.11.2021).

Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Випуск 6 (20) / під ред. д. екон. н. В. М .Ворони та д. соціол. н. М. О. Шульги. Київ: Інститут соціології НАН України, 2019. 517 с.

Чепак В. Університет як соціальна організація: трансформації в умовах глобалізації // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи». 2013. 1045. С. 181-185.

Черниш Н., Приходько Т. Що думають студенти про українську вищу освіту в умовах пандемії COVID-19 // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи». 2020. Випуск 45. С. 77-85. DOI: 10.26565/2227-6521-2020-45-08

Шевченко С. Аґенти змін у полі освіти: український вимір. // Соціальні виміри суспільства: Збірник наукових праць. Випуск 11(22). К., Інститут соціології НАН України, 2019. с. 148-157.

Шлейхер А. Найкращий клас у світі: як створити освітню систему 21-го століття / переклала з англ. Ганна Лелів. Львів: Літопис, 2018. 296 с.

Штомпка П. Социология социальных изменений / пер. с англ.; под ред. В. А. Ядова. М.: Аспект Пресс, 1996. 416 с.

Якою буде освіта наших дітей, або Що загрожує реформі Нової української школи (2020). URL: https://life.liga.net/poyasnennya/article/kakim-budet-obrazovanie-nashih-detey-ili-chto-ugrojaet-reforme-novoy-ukrainskoy-shkoly (Останнє звернення 30.11.2021).

Опубліковано
2022-08-05
Як цитувати
Shevchenko, S. (2022). Зміни в українському освітньому полі в умовах соціальної невизначеності. Український соціологічний журнал, (25), 17-36. https://doi.org/10.26565/2077-5105-2021-25-02
Номер
Розділ
Статті