Церква як агент релігійної соціалізації молоді

  • Valentyna Liubchuk Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 9, вул. Потапова, Луцьк, 43025, Україна, Veraveran@ukr.net https://orcid.org/0000-0001-7135-711X
Ключові слова: релігійна соціалізація, агент соціалізації, Церква, культові практики, позакультові практики

Анотація

У статті проаналізовано особливості функціонування Церкви як агента релігійної соціалізації особистості. На основі аналізу результатів якісного дослідження, проведеного серед молодих прихожан християнських церков у 2013 році за авторською методикою, виявлено, які механізми застосовуються Церквою для поширення релігійних цінностей в українському суспільстві. З’ясовано, що Церква залучає прихожан до активного церковного життя за посередництвом як культових, так і позакультових практик. Для засвоєння релігійних норм та цінностей Церква впроваджує такі напрями позакультових практик, які є актуальними та цікавими для молоді. Підкреслено, що найбільшою активністю у запровадженні позакультових практик відрізняються протестанти. Зазначена роль сім’ї та сімейних цінностей у засвоєнні молоддю релігійних норм, у її ставленні до Церкви, довіри до неї. З огляду на результати кількісного соціологічного дослідження, проведеного у 2017 році Центром Разумкова, зафіксовано високий рівень довіри до Церкви як соціального інституту, особливо на Заході України. Відмічено, що Церква активно бере участь у вирішенні актуальних соціальних проблем, зокрема здійснює заходи, спрямовані на надання допомоги різним категоріям населення, в тому числі вимушеним переселенцям та родинам воїнів АТО. Найбільш позитивно діяльність Церкви у цьому напрямку оцінюється на Заході України, найменш ¾ на Сході та Півдні нашої країни.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Valentyna Liubchuk, Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 9, вул. Потапова, Луцьк, 43025, Україна, Veraveran@ukr.net

Кандидат соціологічних наук, старший викладач кафедри загальної і соціальної психології та соціології

Посилання

Україна-2014: суспільно-політичний конфлікт і Церква / (інформаційні матеріали). – К., 2014. – 28 с.

Церква, суспільство, держава у протистоянні викликам і загрозам сьогодення / (інформаційні матеріали). – К., 2017. – 48 с.

Безрогов В. Г. Социальное пространство личности. Религиозная социализация и осуществление права на веру в межпоколенных отношениях: XX век и перспектива / В.Г Безрогов // Электронный ресурс – Режим доступа: http: // rl-online.ru/articles/4-02/206.html.

Сабирова Г. А. Мусульманские идентичности и дискурсивная традиция ислама в постсоветской России / Г. А. Сабирова // Традиции и инновации в современной России. Социологический анализ взаимодействия и динамики. – М., 2008. – С.457–494.

Сергеев А. О. Социально-педагогическая деятельность современных христианских приходов (на материале России и Германии): диссер. На соискание степени канд.пед.наук /А. О. Сергеев. – М., 1997.

Кон И. С. Социализация / И. С. Кон // Электронный ресурс – Режим доступа: http: // www. Krugosvet.ru/articles/119/1011937/1011937fl.htm.

Докаш В. Релігійні механізми соціалізації особистості та утвердження духовних цінностей і толеризації відносин громадянського суспільства / В. Докаш, М. Гарас // Релігія та Соціум. – 2015. – №1-2 (17-18). – С. 178–185.

Пірен М. Утвердження духовних цінностей громадянського суспільства і релігійна соціалізація особистості / М. Пірен // Соціальна психологія. – 2005. – № 6 (14). – C. 31–41.

Суятінова Л. Вплив релігії на процес соціалізації особистості / Л. Суятінова // Соціальна психологія. –2006. – №1 (15). – С. 84–93.

Головач Н. М. Релігійна соціалізація особистості у сучасному культурному просторі / Н.М. Головач // Міжнародний вісник: культурологія, філологія, музикознавство. - Вип. І (6). – 2016. – С. 21–25.

Любчук В.В. Воцерковлена молодь як суб’єкт позакультових практик сучасних християнських церков / В.В. Любчук // Український соціум. – 2014. - № 3 (50). – С. 22-34.

Любчук В.В. Внекультовые практики современных христианских церквей: понятие, феномены, типология/ В.В. Любчук // Humanities and social sciences, III (8), Issue: 52, 2015. – С. 24–28.

Опубліковано
2018-11-01
Як цитувати
Liubchuk, V. (2018). Церква як агент релігійної соціалізації молоді. Український соціологічний журнал, 17(1-2), 236-240. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/usocjour/article/view/11560