Освіта як ключовий тренд активного довголіття

  • Yelisaveta Podolska Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія», 27, вул. Лермонтовська, Харків, 61024, Україна
  • Tetyana Podolska Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 4, м. Свободи, Харків, 61022, Україна http://orcid.org/0000-0003-1159-7538
Ключові слова: активне довголіття, освітні потреби літніх людей, соціальна активність осіб «третього віку», суб’єкт-суб’єктний підхід до реалізації стратегії активного старіння, форми включення літніх людей в освітній процес

Анотація

У статті як основний принцип нової моделі старості, обґрунтовано позитивну зміну її якості, можливість індивідуально-особистісного розвитку людини похилого віку. Охарактеризовано сферу освіти літніх людей за кордоном, описано спектр дозвіллєвих заходів, що надає їм відчуття потрібності та включеності до соціуму. Виявлені фактори підвищення соціальної активності пенсіонерів, розглянуті можливості задоволення їхніх освітніх потреб з використанням різних форм підтримки і розвитку інтелектуальних здібностей і формування комунікативних компетенцій. Описані продуктивні форми включення літніх людей в освітній процес. Обґрунтована спрямованість системи освіти для людей похилого віку на реалізацію їх соціальної суб’єктності. Намічені шляхи переформатування роботи з особами «третього віку» за рахунок запровадження суб’єкт-суб’єктного підходу в реалізації стратегії активного старіння, виділені основні напрямки підвищення соціального статусі літніх людей.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Yelisaveta Podolska, Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія», 27, вул. Лермонтовська, Харків, 61024, Україна

доктор соціологічних наук, професор, зав. каф. флософіі і гуманітарних дисциплін

Tetyana Podolska, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 4, м. Свободи, Харків, 61022, Україна

кандидат філософських наук, доцент каф. теоретичної і практичної філософії

Посилання

Высоцкая И. В. Самостоятельная организация как образовательное учреждение в сфере образования пожилых людей в Германии / И. В. Высоцкая // Сибирский педагогический журнал. – 2012. – № 6. – С. 159-162.

Шапошникова Т. Д. Социокультурное образование и просвещение взрослых за рубежом/ Т. Д. Шапошникова // Человек и образование. Академич. вестник Ин-та образования взрослых РАО. – 2011. – №3 (28). – С. 147-154.

Штанская С. С. Социально-психологические проблемы пожилых людей / С. С. Штанская // VI Международная студенческая электронная научная конференция «Студенческий научный форум – 2014». [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.scienceforum.ru/2014/472/2088

Григорьева И. А. Смена парадигмы в понимании старения / И. А. Григорьева // СОЦИС. – 2016. – № 11. – С. 154-155.

Данильченко О. О. Университет третьего возраста / О. О. Данильченко // VII Международная студенческая электронная научная конференция «Студенческий научный форум» – 2015 [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.scienceforum.ru/2014/472/2088

Университеты третьего возраста в Польше. [Электронный ресурс] – URL: http://www.znanie.org/jornal/n3/st_obuch_geront.htm

Овчинников Г. А. Образование и просвещение пожилых людей в системе непрерывного образования «Обучение в течение всей жизни» / Г. А. Овчинников // [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.znanie.org/Pmjects/Age3A.JOvchinnikov1.doc - Россия

Колик Г. Реализация развивающего потенциала досуга людей пожилого возраста: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.05 / Галия Колик –СПб., 2007. 19 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=368

Щанина, Е. В. Социальная активность пожилых людей в современном российском обществе: региональный аспект: автореф. дис. ... канд. социол. наук: 22.00.04. / Е. В. Щанина. – Пенза, 2006 [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=368
Опубліковано
2018-10-30
Як цитувати
Podolska, Y., & Podolska, T. (2018). Освіта як ключовий тренд активного довголіття. Український соціологічний журнал, 17(1-2), 155-160. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/usocjour/article/view/11546