Паноптикон, «прозоре суспільство» та нові медіа

  • Lydia Starodubtseva Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Свободи, 4, Харків 61022, Україна, Lethe@ukr.net https://orcid.org/0000-0002-8259-4775
Ключові слова: прозоре суспільство, соціальний паноптикон, нові медіа, технології медіаманіпуляції, медіаефекти, мемекс, цифровий вуайєризм

Анотація

У статті представлено досвід інтерпретації концепту Дж. Ваттімо «прозоре суспільство» (la società trasparente); проаналізовано взаємозв’язок цього концепту з введеною Дж. Бентамом і поширеною завдяки працям М. Фуко оптичною метафорою «паноптикон», та новими медіа. Підкреслено, що ключова проблема статті окреслена питанням, чи є нові медіатехнології інструментом побудови «прозорого суспільства» або, навпаки, вони виконують роль гальма в саморозгортанні цього процесу. Акцентована увага на таких феноменах, як виробництво медіаефекту присутності, технології створення медіафантомів, медіафейків і медіаманіпуляцій, мультимедіа та гіпертекст, «Мемекс» або штучна «машина пам’яті», дереалізація реальності, цифровий вуайєризм, фактчекінг і процедури верифікації медіамеседжів тощо. «Дигітальний паноптізм» епохи нових медіа розглянуто в оптиці паралаксу: і як каталізатор переходу до «прозорого суспільства» і як перешкода для цього переходу. Сформульовано висновок про те, що вселенський «паноптикон» як недосяжний ідеал «прозорого суспільства» приречений залишатися утопією.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Lydia Starodubtseva, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Свободи, 4, Харків 61022, Україна, Lethe@ukr.net

доктор філософських наук, професор, завідуюча кафедри медіа комуникації соціологічного фа-
культету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Посилання

Ваттимо Дж. Прозрачное общество / Джанни Ваттимо ; пер. с ит. Д. Новикова. — М. : Логос, 2002. — 128 с.

Гумбрехт Х. У. Производство присутствия : чего не может передать значение / Ханс Ульрих Гумбрехт ; пер. с англ. С. Зенкина. — М. : Новое литературное обозрение, 2006. — 184 с.

Делез Ж. Переговоры / Жиль Делез ; пер. с фр. В. Ю. Быстрова. — СПб. : Наука, 2004. — 234 с.

Кастельс М. Мультимедиа и Интернет : гипертекст после конвергенции // Кастельс М. Галактика Интернет : Размышления об Интернете, бизнесе и обществе / Мануэль Кастельс ; пер. с англ. А. Матвеева под ред. В. Харитонова. — Екатеринбург : У -Фактория, 2004. — C. 220–241.

Павич М. Хазарский словарь : роман-лексикон в 100 000 слов. Мужская версия / Милорад Павич ; пер. с сербск. Л. Савельевой. — СПб. : Азбука-класика ; Терра, 2016. — 352 с.

Фуко М. Надзирать и наказывать : Рождение тюрьмы / Мишель Фуко ; пер. с фр. В. Наумова. — М. : Ad Marginem, 1999. — 477 с.

Эко У. От Интернета к Гутенбергу : текст и гипертекст : публичн. лекц. на эконом. ф-те МГУ 20 мая 1998 года / Умберто Эко ; пер. с ит. Е. Костюкович // Новое литературное обозрение. — 1998. — № 4. — С. 5–14.

Bell G. Total Recall : How the E-Memory Revolution Will Change Everything / Gordon Bell, Jim Gemmell. — Boston, MA : Dutton Adult, 2009. — 304 р.

Bush V. As We May Think [Electronic resource] / Vannevar Bush // Atlantic Monthly. — 1945. — July. — P. 101–108. — Access mode : http://www.the atlan tic.com/doc/194507/bush.

Explore Collections From Around The World With Google Arts & Culture, Created By Google Cultural Institute [Electronic resource]. — Access mode : https://www.google.com/culturalinstitute/about/

Jackson J. Google : 129 Million Different Books Have Been Published [Electronic resource] / J. Jackson. — Access mode : http://www.pcworld.com/article/202803/google_129_million_different_books_have_been_published.html.

Khan F. How much time would you need to view / read all the content on the Internet? [Electronic resource] / F. Khan. — Access mode : https://www.quora.com/How-much-timewould-you-need-to-view-read-all-the-content-on-the-Internet.

Manovich L. The Language of New Media / Lev Manovich. — Cambridge, MA : MIT Press, 2002. — 394 p. — (Leonardo Books).

Mayer-Sch nberger V. Delete : The Virtue of Forgetting in the Digital Age. — Princeton, NJ : Princeton University Press, 2009. – 256 р.

Nielsen J. Multimedia and Hypertext : The Internet and Beyond / Jakob Nielsen. — San Francisco : Morgan Kaufmann (originally published by AP Professional, Boston, MA), 1995. — 480 p. — (Interactive Technologies).

Nyce J. M., Kahn P. From Memex to Hypertext : Vannevar Bush and the Mind’s Machine / James M. Nyce, Paul Kahn. — Boston, MA : Academic Press, 1991. — 367 p.

Vandendorpe Ch. From Papyrus to Hypertext : Toward the Universal Digital Library / Christian Vandendorpe. — Champaign, Illinois : University of Illinois Press, 2009. — 208 p. — (Topics in the Digital Humanities).

Опубліковано
2018-10-23
Як цитувати
Starodubtseva, L. (2018). Паноптикон, «прозоре суспільство» та нові медіа. Український соціологічний журнал, 17(1-2), 35-42. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/usocjour/article/view/11514