Домінанти ефективної моделі ціннісно-орієнтованого управління розвитком вищих навчальних закладів

  • Maria S. Svidenskaya Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0003-3527-5453
Ключові слова: ціннісно-орієнтоване управління, стратегічні цілі внз, збалансована система показників ВНЗ.

Анотація

Переосмислення ролі і місця вищої освіти в економіці знань є актуальною проблемою, що залишається в центрі уваги світової академічної громадськості протягом останніх десятиліть. Нове розуміння вищої школи у суспільстві та інтеграційні процеси передбачають розвиток сучасних підходів до удосконалення складу та оцінки її потенціалу. Важливі проблеми дослідження стосується розробки нової моделі управління ВНЗ, наукових обґрунтувань створення такої моделі на основі концепції ціннісно–орієнтованого управління (С. Долан і С. Гарсія ) та сучасної організаційно управлінської парадигми, з урахуванням інноваційних змін і стратегії розвитку вищої освіти. У статті представлені складові зовнішнього середовища ВНЗ, та тенденції до змін професіональних навичок. Виявлені основні впливові параметри формування ефективної моделі ціннісноорієнтованого типу управління ВНЗ, а також за допомогою них запропоновано п’ять аспектів функціонування ВНЗ: фінанси, становлення ВНЗ до клієнтів, зовнішнє оточення, внутрішні процеси, навчання та розвиток співробітників на основі збалансованої системи показників (Д. Нортон і Р. Каплан). Запропоновано розподіл цих елементів між трьома типам показників за характеристикою: технічні показники включають в себе категорію фінанси, до контекстуальних належать внутрішні процеси, навчання та розвиток співробітників, складовою поведінкових показників є категорії ставлення до клієнтів та зовнішнє оточення. Сформовані цілі розвитку ВНЗ і функціонування управлінської системи, та розкрито їх зміст. Представлена сукупність показників визначення стратегічних цілей ціннісно-орієнтованого управління розвитком ВНЗ та концепція формування системи ціннісно-орієнтованого управління розвитком  ВНЗ за допомогою якої, керівник має можливість визначити, направити, оцінити та проконтролювати діяльність та перспективи ВНЗ.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Віссема Й Г., Університет третього покоління / Й Г. Віссема пер. с англ. – М. : Изд-во «ОлимпБизнес», 2016. – 480 с.
Навроцький О.О. Критеріальна база цінносно-орієнтованого управління в системі менеджменті вищих навчальних закладів / О. О. Навроцький, М.С. Свіденська // Соціальна економіка – 2016.
Національна рада реформ. Прес-реліз “Менеджмент в освіті: е-рішення як ключ до підвищення якості управління” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reforms.in.ua, 2017.
Шваб К., Четверта промислова революція / К. Шваб ; пер. с англ. – М. : Изд-во «Эксмо», 2016. – 230 с.
Bowen W. G., Higher Education in the Digital. Princeton / W. G. Bowen, K.A. Lack // NJ Princeton University Press – 2013. – 57 р.
Dolan S. Managing by Values: A Corporate Guide to Living, Being Alive, and Making a Living in the 21st Century / S. Dolan, S. Garcia, B. Richley–2006.
Issayeva Z.A., Contemporary paradigms and technologies of administration of universities based on the theory and practice of management / Z.A Issayeva, S.Y. Trapitsyn // Recent trend in Science and Technology management – 2016. № 2. – С 120-136.
Kaplan R.S. Conceptual Foundations of the Balanced Scorecard / R. S. Kaplan, D. P. Norton // Harvard Business School, Harvard University – 2010.
Kaplan R.S. Strategy maps. Converting intangible assets in tangible outcomes / R. S. Kaplan, D. P. Norton // Harvard Business School, Harvard University – 2003.
Опубліковано
2017-12-05
Розділ
СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ