КРИТЕРІАЛЬНА БАЗА ЦІННІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

  • Oleksi O. Navrotskii Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна
  • Maria S. Svidenskaya Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0003-3527-5453
Ключові слова: ціннісно-орієнтоване управління, цінність, система ціннісних орієнтацій, стиль управління

Анотація

У статті узагальнено методичні основи ціннісно-орієнтованого управління, зокрема вищими навчальними закладами, а також висвітлені основні концептуальні положення формування і розвитку ціннісно-орієнтованого типу управління ВНЗ. Дано визначення терміну «ціннісно-орієнтоване управління» і запропонована модель системи цінностей ВНЗ.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року: указ Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/344/2013/page.
Бакіров В. С. Цінності Каразінського університету: народжені історією – 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.univer.kharkov.ua/images/redactor/news/2016-11-25/dopovid-tsinnosti-2016.pdf.
Виноградня В. Фінансова автономія як необхідна умова функціонування державних вищих навчальних закладів в Україні / В. Виноградня // Траектория науки – 2016. – №11. – С. 4.1-4.10.
Максименко А.А. Ценностное управление и его значение в современном менеджменте / А. А. Максименко // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). – 2011. – №2. – С. 98-102.
Методологія рейтингу прозорості національних ВНЗ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.cedos.org.ua/uk/ranking/methodology-16.
Сидоров П. И. / Клиническая психология: учебник / П. И. Сидоров, Парняков А. В. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 880 с.
Статистичний щорічник України за 2015 рік / за ред. І. М. Жук. Київ : Державна служба статистики України, 2016. – 575 с.
Dolan S. Managing by Values: A Corporate Guide to Living, Being Alive, and Making a Living in the 21st Century / S. Dolan, S. Garcia, B. Richley – 2006.
Majer K. Values-Based Leadership: A Revolutionary Approach to Business Success and Personal Prosperity / K. Majer San Diego, CA Majer Communications – 2004.
Methodology of the QS World University Rankings [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings/methodology.
Peters T. J. In Search of Excellence: Lessons from America's Best Run Companies / T. J. Peters, R. H. Waterman // Alpina Publisher. – 2011.
Rokeach M. The Nature of Human Values / M. Rokeach. – 1973 – New York: The free press.
Опубліковано
2017-03-24
Розділ
СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ