Features of civil protection implementationin the context of the local self-government reforming in Ukraine

Keywords: voluntary fire brigade recruitment, emergency situation, reformation of local self-government, united territorial community, civil protection.

Abstract

The purpose of the paper is to study theoretical, legislative and normative principles of civil protection implementation in the context of local self-government reforming in Ukraine. Analyzing and generalizing the scientific work of many scholars, implementation of legal acts, the main functions of local self-government bodies in civil protection implementation for the population have been researched. A detailed assessment of the legal and regulatory framework of civil protection for the population has been carried out. Pressing issues in the system of public management for civil protection of the population in territorial communities have been investigated, as well as the main functional powers of local self-government bodies have been determined.

Based on results of the study, the structure of the territorial subsystem of the unified state civil defense system, where the superintendent is the head of the united territorial community, has been proposed. The organizational structure of civil defense of the united territorial community, which includes the head of the united territorial community, a structural unit for civil protection, a local fire and rescue unit, voluntary fire brigades, specialized civil protection services, has been developed.

The comparative analysis of the ratio of the firefighters' number to the number of population in countries of the world has been carried out. In Ukraine, the number of firefighters taken from the total population amount is 0.10% (compared with 3.96% in Austria, 3.45% in the Czech Republic, 2.81% in Sweden). The estimated need for firefighters in Ukraine is 300,000, which requires recruitment of local fire brigades (extra 1860 teams, 24 thousand people) and the development of the movement for voluntary fire brigades.

The vistas for the further research in this field are the analysis, systematization and generalization of information materials for the operation of civil protection systems at the local level in different countries of the world.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 142.
Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 №5403-VI (редакція від 12.05.2017) // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – №34-35. – 458 ст. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17. – Загл. з екрану.
Про добровільне об’єднання територіальних громад : Закон України від 05.02.2015 №157-VIIІ // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – №13. – 91 ст. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19. – Загл. з екрану.
Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №24. – 170 ст. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80. – Загл. з екрану.
Про співробітництво територіальних громад : Закон України від 17.06.2014 №1508-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – №34. – 1167 ст. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1508-18. – Загл. з екрану.
Андронов В. А. Сучасний стан організаційно-правового забезпечення державного управління пожежною безпекою в Україні : монографія / В.А. Андронов, С.М. Домбровська, О.М. Семків, В.Ю. Назаренко. – Харків, 2014. – 230 с.
Геннадій Зубко : до кінця року плануємо відкрити у громадах понад 120 пожежно-рятувальних підрозділів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5407. – Загл. з екрану.
Гонтар З.Г. Державне управління діяльністю добровільного пожежництва в Галичині і сучасна практика пожежного волонтерства в країнах ЄС / З.Г. Гонтар // Актуальні проблеми державного управління. – 2015. – №1. – С. 346-353.
Домбровська С.М. Державне управління у сфері безпеки соціально-еколого-економічних систем : монографія / С.М. Домбровська, В.В. Коврегін, А.Л. Помаза-Пономаренко, О.М. Колєнов. – Харків : НУЦЗУ, 2017. – 244 с.
Євсюков О.П. Особливості державного управління в умовах надзвичайних ситуацій / О.П. Євсюков // Актуальні проблеми державного управління. – 2012. – № 1. – С. 263-267.
Концепція реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://civil-rada.in.ua/?p=477. – Загл. з екрану.
Костенко В.О. Діяльність місцевої влади у сфері цивільного захисту і надзвичайних ситуацій в контексті реформи місцевого самоврядування в Україні / В.О. Костенко // Теорія та практика державного управління. – 2014. – Вип. 2(45). – С. 158-165.
Маюров М. Актуальні проблеми забезпечення цивільного захисту в умовах реформування місцевого самоврядування в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.slideshare.net/CSIUKRAINE/ss-75352569. – Загл. з екрану.
Методичні рекомендації з реалізації основних заходів цивільного захисту в умовах реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Сумській області / С.М. Кочеров, В.С. Кудінов, В.С. Курилко, М.О. Курило; за заг. ред. С.В. Лукашенко. – Суми, 2017. – 96 с.
Павлюк А.П. Територіальна громада як базова ланка адміністративно-територіального устрою України : проблеми та перспективи реформування : аналітична доповідь / А.П. Павлюк, Д.І. Олійник, О.А. Баталов, О.І. Дацко, І.В. Валюшко, С.Ю. Барвіцький. – К. : НІСД, 2016. – 61 с.
Практичний порадник з реалізації основних заходів цивільного захисту в умовах реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні / М.В. Білошицький, О.Я. Лещенко, В.І. Мазуренко, М.О. Маюров, В.М. Михайлов, А.М. Мул, Н.М. Романюк ; за заг. ред. П.Б. Волянського. – К. : ІДУЦЗ, 2016. – 64 с.
Рогуля А.О. Роль органів місцевого самоврядування в забезпеченні безпеки життєдіяльності територіальних громад / А.О. Рогуля // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №2. – С. 99-102.
Стратегія реформування системи Державної служби з надзвичайних ситуацій [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/en/61-2017-%D1%80#n8. – Загл. з екрану.
Труш О.О. Системи підтримки прийняття рішень органами державного управління в умовах надзвичайних ситуацій (інцидентів) / О.О. Труш, А.О. Кошкін // Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. — Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. – Вип. 4(43). – С. 256- 262.
Фатхутдінов В.Г. Громадська безпека з позиції аксіологічного підходу / В.Г. Фатхутдінов // Visegrad Journal of Human Rights. – 2015. – №2. – С. 177-187.
Центр медичної статистики МОЗ України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://medstat.gov.ua/ukr/main.html. – Загл. з екрану.
Alexander D. From civil defense to civil protection – and back again / D. Alexander // Disaster prevention and management : an international journal. – 2016. – Vol. 11. – Issue 3. – P. 209-213.
Januszkiewicz M. Cooperation of security service with police, fire service units, civil defense, municipal (city) guard, bolder guard, railroad security service, forestry service / M. Januszkiewicz, A. Kramplichowski // World Scientific News. – 2017. – Vol. 72. – P. 517-521.
Muradi G. Civil defense and national security : composition and implementation model in national defense / G. Muradi // Journal of Arts&Humanities. – 2017. –Vol. 6. – Issue 1. – P. 12-20.
Schaenman Ph. Global concepts in residential fire safety : best practices from England, Scotland, Sweden and Norway / Ph. Schaenman. – TriData Division, 2007. – 101 p.
Published
2017-12-05
How to Cite
Pakharenko, O. (2017). Features of civil protection implementationin the context of the local self-government reforming in Ukraine. Social Economics, 53(1), 101-109. https://doi.org/10.26565/2524-2547-2017-53-15
Section
SYSTEMS AND MECHANISMS FOR MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF SOCIAL ECONOMICS