ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОСТІ РЕГІОНУ

  • Larysa V. Obolentseva Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0001-7085-6902
Ключові слова: управління, конкурентоспроможність, підприємство, промисловість, регіон

Анотація

У статті розглянуті теоретичні основи управління конкурентоспроможністю підприємств промисловості регіону. Визначено, що підвищення рівня міжнародної конкуренції, глобалізація світового ринку, неконтролюєме проникнення іноземних товарів на вітчизняний ринок та невідповідний стан науково-технічного забезпечення вітчизняного виробництва виносять проблеми управління конкурентоспроможністю на перший план. Визначені ключові характеристики конкурентоспроможності. Уточнено критерії та ключові характеристики забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Представлені характерні риси існуючих систем управління конкурентоспроможністю у провідних країнах світу. Зазначено, що для підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств регіонів України потрібна модернізація кожного промислового об’єкта у регіоні, впровадження нової техніки, технології, програмного і комп’ютерного забезпечення і т.ін. Обґрунтовано, що для управління конкурентоспроможністю промислових підприємств регіону необхідно систематизувати функції управління та фази прийняття управлінських рішень. Визначено, що на сучасному етапі розвитку економіки України та її регіонів, вагомим фактором її оздоровлення може стати підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств на основі освоєння сучасних методів управління. Тобто, управління конкурентоспроможністю промислового комплексу регіону на основі науково-обґрунтованих підходів сприятиме покращенню стану промисловості та підвищенню соціально-економічного рівня регіональних систем.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, XV-XVIII ст. : у 3 т., пер. з франц. / Ф. Бродель.– Київ : Основи, 1997. – 585 с.
Джонсон Р. А. Комплексне управління конкурентоспроможністю американських виробників : навчальний посібник / – Київ : Бліц-Інформ, 2003. – 592 с.
Дікань В. Л. Управління конкурентоспроможністю корпорацій в Європі : підручник / В. Л. Дікань, B. I. Савчук. – Київ : Знання. 2004. – 207 с.
Панасенко Д. А. Конкурентоспроможність підприємства: сутнісна та функціональна характеристики / Д.А. Панасенко // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – Львів: Видавництво Львівської політехніки. – 2012. – №727. – С. 270-276.
Паршина О. А. Управління конкурентоспроможністю продукції машинобудування: концепції, рішення, стратегії: монографія / О.А. Паршина. – Дніпропетровськ : Національний гірничий університет, 2010. – 287 с.
Такамацу К. Методи управління конкурентоспроможністю японських виробників: монографія / К. Такамацу – Київ : Бліц-Інформ, 2004. – 398 с.
Джонсон Р. А. Комплексне управління конкурентоспроможністю американських виробників : навчальний посібник / – Київ : Бліц-Інформ, 2003. – 592 с.
Чейз Р. Б. Производственный и операционный менеджмент : пер. с англ. / Р. Б. Чейз, Н. Дж. Эквилайн, Р. Ф. Якобс. – Москва : Вильямс, 2001. – 704 с.
Михеева Н. Н. Региональная экономика и управление : навч. посіб. / Н. Н. Михеева. – Хабаровск : РИОТИП, 2000. – 20 с.
Швець О. М. Державне регулювання розвитку промислового виробництва в перехідній економіці України (галузево- територіальні аспекти) : дис. ... канд. екон. наук: 08.02.03 / Швець Олег Михайлович ; Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет імені Івана Франка; наук. кер. Башнянин Г. І. – Львів, 2005.
Опубліковано
2017-03-24
Розділ
СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ