КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОМИСЛОВОСТІ ЯК НАПРЯМ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

  • Larysa V. Obolentseva Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0001-7085-6902
Ключові слова: економічна політика, конкурентоспроможність, підприємство, промисловість, управління.

Анотація

У статті розглянуті аспекти підвищення конкурентоспроможності промисловості на основі підтримки органів державної влади та поєднання у цьому напряму інтересів всіх учасників бізнес-середовища. Визначено, що пріоритетними напрямами розвитку промисловості країни та її регіонів є підтримка високотехнологічних галузей промисловості, пошук можливостей для залучення міжнародних інвестицій, підвищення конкурентоспроможності промислової продукції та розвитку конкурентного середовища. Автором зазначено, що сьогодні успішна діяльність окремого промислового підприємства на внутрішньому і світовому ринках зміщуєтеся від рівня конкурентоспроможності його продукції до рівнів конкурентоспроможності держави, регіону, галузі. При цьому держава або регіон виступають гарантом створення привабливих умов підприємницької діяльності і вкладення капіталу, що визначає і інвестиційну привабливість підприємства і міру лояльності споживачів. Визначено, що економічна політика держави в умовах зміцнення ринкових відносин є системою заходів законодавчого, виконавчого і контролюючого характеру, спрямованих на адаптацію наявної соціально-економічної системи до умов життєдіяльності сучасного динамічного суспільства. Головною ціллю економічної політики має бути розвиток сучасної економічної системи. Зроблено висновок, що сучасна економічна політика держави у напрямі забезпечення розвитку конкурентоспроможності України має враховувати такі кроки, як гармонізація внутрішніх стандартів із міжнародними, створення однакових конкурентних умов, розвиток людського та інтелектуального капіталу, захист прав власності. Але, для підвищення ефективності управління конкурентоспроможністю промисловості регіонів України необхідно поєднання у цьому напряму інтересів всіх учасників бізнес-середовища.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Belen’kiy, P., Shevchenko-Marsel’, V., & Drugov, O. (2006) Investment-innovative provision of competitiveness of the region. Lviv: IRD NAN Ukraine (іn Ukr.).
2. Brodel. F. (1997) Material civilization, economy and capitalism, XV-XVIII centuries. Kyiv: Osnova (in Ukr.).
3. Dzhonson, R. (2003) Comprehensive management of the competitiveness of American manufacturers. Kyiv: Blist-Inform (in Ukr.).
4. Dykan’ V., &, Savchuk, V. (2004) Managing the competitiveness of corporations in Europe. Kyiv : Znannia (in Ukr.).
5. Matiushenko, I. (2016) Technological competitiveness of Ukraine in the conditions of the new industrial revolution and the development of convergent technologies. Problems of the economy (Problemy ekonomiky), 1, 108-119 (in Ukr.).
6. Parshyna, O. (2010) Managing the competitiveness of machine building products: concepts, solutions, strategies. Dnipropetrovsk: National Mining University (in Ukr.).
7. The 2017 IMD World Competitiveness Ranking. Retrieved from: https://www.imd.org/globalassets/wcc/docs/release-2017/2017-world_competitiveness_ranking.pdf.
8. Makogon, Yu. (2010) Ukraine’s competitiveness in the context of globalization of the world economy. Economist (Ekonomist), 11, 12-15 (in Ukr.).
9. Mokiia, A., & Vasyl’stiva, T. (2010) Strategy and mechanisms for strengthening the spatial and structural competitiveness of the region. Lviv: Ligs Pres (in Ukr.).
10. Bomga, O., & Boldueva, O. (2010). The role of innovation in ensuring the competitiveness of the national economy. Bulletin of the Zaporizhzhya National University (Visnyk Zaporiz’kogo natsionalnogo universytetu), 3(7), 166-170 (in Ukr.).
11. On approval of the State Strategy for Regional Development till 2020 (2014) Official Bulletin of Ukraine (Ofitsiyniy visnyk Ukrainy), 70, 23, 1966 (in Ukr.).
12. Zhaliko, Ya. (2008) The economy of Ukraine today is the key problems and factors of development, priorities and tasks of economic policy. Ukraine in 2008: annual evaluations of socio-political and socio-economic development. Kyiv: NISD, 320-343 (in Ukr).
13. Mel’nyk, A., Vasina, A., Zheliuk, T., & Popovych, T. (2011). National economy. Kyiv: Znannia (in Ukr.).
Опубліковано
2018-06-17
Розділ
ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ