БЕЗРОБІТТЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

  • Svitlana V. Tutunnikova Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна
  • Tetiana K. Romanika Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна
Ключові слова: безробіття, ринок праці, молодіжне безробіття, глобалізація, прекарізація

Анотація

У статті розглянуто стан ринку праці та безробіття у післякризових умовах, виявлено причини зростання молодіжного безробіття, проаналізовано заходи політики на ринку праці, що дозволяють подолати або полегшити наслідки безробіття.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Богиня Д. П. Сучасні проблеми соціально-трудових відносин, організації оплати праці та регулювання доходів / Соціально-економічні аспекти промислової політики. – Донецьк, 2003. – Т.1. – С. 23.
Калина А.В., Котвицький А.А. Ринок праці: навч. посіб. – К.: Тво «Знання України», 2010. – 207с.
Мірошниченко О.В. Умови формування і розвитку соціального партнерства в Україні на сучасному етапі / Соціальноекономічні аспекти промислової політики. Зб. наук. праць. – Донецьк, 2003. – Т. 1. – С. 251-257.
Маршавін Ю. М. Регулювання ринку праці України: теорія і практика системного підходу : монографія. – К.: Альтерпрес, 2011. – 397 с.
Федоренко В.Г., Маршавін Ю.М., Гнибіденко І.Ф. та ін. Теоретичні та прикладні засади інвестиційно-інноваційного розвитку економіки та ринку праці в Україні: Монографія / За заг. ред.. В.Г. Федоренко. – К.:ІПК ДСЗУ, 2007. – 317 с.
Гронтковська Г. Е., Косік А. Ф. Макроекономіка: Навч. Посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 672 с.
Солонінко К. С. Макроекономіка: навч. посіб. / К. С. Солонінко – К. : «Центр учбової літератури», 2015. – 200 с.
Лисюк О.С, Кафлевська С.Г. Безробіття як соціально-економічна проблема населення України // Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні науки, №4 (70) 2012.
Транченко Л.В. Безробіття як соціальна проблема ринкового суспільства // Збірник наукових праць. Серія: Економіка та держава, №4/2012.
Офіційний сайт державної служби статистики // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
Офіційна сторінка Державної служби зайнятості України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.dsz.gov.ua.
Офіційна сторінка статистики країн Європи // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/.
Статистичний портал країн світу // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.statista.com/.
Blаnchard O. European Unemployment: the Evolution of Facts and Ideas // Economic Policy, 2006. January, p. 5-59.
Вишневская Н. Безработица в странах ОЭСР – эволюция взглядов и политики / Н. Вишневская // МЭ и МО. – 2012. – №8. – С. 14-26.
Phelps E. Structural Slumps: The Modern Equilibrium Theory of Unemployment, Interest, and Assets. Cambridge, MA, 1994.
Bruno M. and Sacks Y. The Economica of Worldwide Stagflation. Oxford. 1985.
Layard R., Nickell S. and Jackman R. Unemployment: Macroeconomic Performance and the Labour Market. Oxford, 1991.
Blаnchard O. and Summers H. Perspectives on High World Real Interest Rates // Brooking Papers on Economic Activity. – 1984. – №2. – Р. 273-324.
Опубліковано
2017-03-24
Розділ
ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ