Багатовимірна бідність як глобальна проблема сучасного соціально-економічного розвитку

  • Svitlana Tutunnikova Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0003-3317-1386
  • Christina Pivovarova Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна
Ключові слова: багатовимірна бідність, нерівність, інклюзивні та екстрактивні інститути, пастка бідності

Анотація

У статті доводиться, що бідність у сучасних умовах не тільки є тяжким, до сих пір не подоланим супутником економічного розвитку, але й явищем, яке стає все більш різноманітним. Саме зниження рівня бідності є однією з необхідних умов переходу до економіки сталого розвитку і підвищення якості життя.

Сформульовано висновок про те, що бідність є багатовимірною категорією, для оцінювання якої необхідно використовувати комплексний підхід, аналізуючи бідність з різних точок зору. На основі аналізу сучасних концептуальних підходів до оцінки добробуту запропонована система різних аспектів бідності, в яку входять не тільки недостатній дохід або споживання, але і недостатній рівень здоров’я, харчування та освіти, брак соціальних зв’язків, незахищеність і безпорадність.

Систематизовано економічні, соціальні, демографічні, освітньо-кваліфікаційні, інституціональні, регіонально-географічні причини бідності.

Розглянуто нові аспекти бідності: гендерна, вікова, дитяча. Розглянуто специфіку гендерної нерівності, а також підтверджується вплив гендерної нерівності на соціально-економічний і демографічний розвиток суспільства.

Досліджується таке економічне явище як «пастка бідності», яка набуває значимість і актуальність в силу своєї соціальної гостроти і можливих негативних і, при певних умовах, неконтрольованих наслідків. Розглядаються джерела формування «пастки бідності», її етапи та позначені можливі шляхи подолання «пасток бідності» за допомогою ефективних інститутів і громадянського суспільства.

Розглянуто поділ бідності на економічну та соціальну, а також доведена їх взаємообумовленість.

Проаналізовано специфіку інклюзивних та екстрактивних інститутів і доведено, що модель розвитку з домінуванням інклюзивних інститутів – ефективний метод боротьби з бідністю. Розроблено пропозиції щодо зниження темпів падіння життєвого рівня через удосконалення інституційних механізмів.

Досліджена проблема бідності в Україні і доведено, що в нашій країні вона має катастрофічні масштаби і наслідки. Запропоновано ряд змін в економічній, політичній, соціальній та культурній сферах, щоб знизити рівень бідності в Україні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

World Bank. (2015). World Development Report. [online] Available at: http://documents.worldbank.org/curated/en/645741468339541646/pdf/928630WDR0978100Box385358B00PUBLIC0.pdf [Accessed 17.05. 2018].

Rumyantseva, E. Е. (2015). Strategy of Overcoming Poverty: monograph [“Strategiya preodoleniya bednosti”]. Moscow: Direct Media.

Banerjee, V. and Duflo, E. (2018). Poor Economy. How to free the world from poverty. [“Ekonomika bidnosti. Yak zvilnyty svit vid zlydniv”]. Kyiv: Nash format.

Zadorozhna, S. M. (2016). Institutional mechanisms for combating poverty in Ukraine [“Instytutsiini mekhanizmy podolannia bidnosti v Ukraini”], Publichne administruvannia: naukovi doslidzhennia ta rozvytok, 2(2), pp. 37–55.

Babak, I. M. (2013). Poverty as a criterion for evaluation [“Bidnist yak kryterii otsiniuvannia”]. Sotsialni tekhnolohii: aktualni problemy teorii ta praktyky, 57, pp. 41–48.

Tyutyunnikova, S. V. (2001). Poverty as a socio-economic phenomenon: content, forms, strategies of overcoming in the modern world [“Bednost kak sotsialno-ekonomicheskiy fenomen: soderzhanie, formyi, strategi preodoleniya v sovremennom mire”]. Sotsialnaya ekonomika, 3-4, pp. 88–102.

Zakon Ukrainy ‘‘Pro derzhavni standarty ta derzhavni sotsialni harantii’’ (05.12.2000). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 48, St. 409. [online] Available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2017-14 [Accessed 17.05.2018].

Demianchuk, I. A. (2015). Poverty as a Sustainable Human Development Vulnerability [“Bidnist yak stiika urazlyvist liudskoho rozvytku”]. Ekonomichnyi prostir, 95, pp. 82–91. [online] Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2015_95_10 [Accessed 17.05.2018].

Babak, I. M. (2012). Actual problems of modern society [„Aktualni problemy suchasnoho suspilstva”]. Sotsialni tekhnolohii: aktualni problemy teorii ta praktyky, 56, pp. 61–68.

World Bank. (2008). Poverty Data: A Supplement to the world development indicators. [online] Available at: http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/WDI08supplement 1216.pdf [Accessed 17.05.2018].

Sen, A. (1999). Development as freedom. New York: Random house.

Milanovich, B. (2017). Global inequality. New campaign for the era of globalization [“Globalnoe neravenstvo. Novyiy pohod dlya epohi globalizatsii”]. Moscow: Izdatelstvo Instituta Gaydaya.

Yunus, M. and Zholi, A. (2010). Creating a Peace Without Poverty: Social Business and the Future of Capitalism [“Sozdavaya mir bez bednosti: Sotsialnyiy biznes i buduschee kapitalizma”]. Moscow: TsIPSiR.

Poliarchuk, B. (2006). Universal Dictionary – Encyclopedia [“Universalnyi slovnyk – entsyklopediia”]. Lviv: TEKA.

Vyisshaya shkola ekonomiki. Tsentr analiza dohodov i urovnya zhizni. [online] Available at: https://csils.hse.ru [Accessed 17.05.2018].

Mychkovskaia, N., Ruchko, S. and Beliakov, E. (2016). The subsistence minimum in the world: in Ukraine – bread and margarine, and in the UK – champagne and beefsteaks [“Prozhytochnyii mynymum v myre: v Ukrayne - khleb y marharyn, a v Velykobrytanyy - shampanskoe y byfshteks”]. Komsomolskaia Pravda, 2257. [online] Available at: https://kp.ua/economics/536706-prozhytochnyi-mynymum-v-myre-v-ukrayne-khleb-y-marharyn-a-v-velykobrytanyy-shampanskoe-y-byfshteks [Accessed 17.05.2018].

Buzko, I. R., Diachenko, Y. Y. and Nemashkalo, O. A. (2015). Institutional Reforms and Organizational and Economic Mechanisms for Regulating Regional Development in the Conditions of European Integration [“Instytutsiini reformy ta orhanizatsiino-ekonomichni mekhanizmy rehuliuvannia rehionalnoho rozvytku v umovakh yevropeiskoi intehratsii”]. Visnyk Kremenchutskoho natsionalnoho universytetu imeni Mykhaila Ostrohradskoho, 4, pp. 123–128.

Demianchuk, O. P. (2015). Political and civic education as a political institution: the need for formation in Ukraine [“Politychna i hromadianska osvita yak politychnyi instytut: potreba formuvannia v Ukraini”]. Hileia: naukovyi visnyk, 102, pp. 412-416. [online] Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_102_110 [Accessed 17.05.2018].

Опубліковано
2018-11-26
Розділ
ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ