ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАТИВНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ ТА ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА: ПОРІВНЯННЯ І АНАЛІЗ

  • Oleksiy V. Vasylyev Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця, просп. Науки, 9-А, Харків, 61166, Україна
Ключові слова: корпоративний інвестиційний фонд, публічне акціонерне товариство, емісія, дивіденди, лістинг, акція

Анотація

У статті наведена порівняльна характеристика діяльності корпоративних інвестиційних фондів (КІФ) та публічних акціонерних товариств (ПАТ) як корпоративних підприємств. Розглянуті особливості їх створення та управління, емісії цінних паперів, процедури лістингу, категорії акцій, що випускаються, терміни розміщення та обігу цінних паперів, виплата дивідендів. Особлива увага відводиться питанням припинення діяльності таких корпоративних формувань, процедурі послідовності виплат при їх ліквідації.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Закон України Про акціонерні товариства (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, № 50-51, ст. 384 ).
Закон України Про інститути спільного інвестування (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 29, ст. 337).
Закон України Про цінні папери та фондовий ринок (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 31, ст. 268).
Цивільний кодекс України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 40-44, ст. 356).
Васильев А. В. Рынок ценных бумаг. Акционерные общества. Антикризисное управление: монография / А. В. Васильев, Ю. С. Потемкин. – Х. : Фолио, 2001. – 317 с.
Стратегічні напрями розвитку вітчизняної моделі корпоративного управління / Корпоративне управління: процеси, стратегії, технології: колективна монографія / За заг. ред. К.С.Шапошникова та ін. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – 536 с.
Опубліковано
2017-03-24
Розділ
ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ