ЕКОНОМІЧНИЙ КОНСАЛТИНГ В УПРАВЛІННІ ВАРТІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

  • Oleksiy V. Vasylyev Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця, просп. Науки, 9-А, Харків, 61166, Україна
Ключові слова: консалтинг, оцінка, інвестиції, маркетинг, інжиніринг, вартість, корпоративні відносини.

Анотація

У статті висвітлюється вплив економічного консалтингу на управління вартістю підприємства, що передбачає комплекс дій, на підвищення ціни активів, при ефективному використанні майна, грошових коштів та інтелектуальної власності. Розглядається влив ендогенних та екзогенних факторів на вартість підприємства з урахуванням загальноекономічних, ринкових, виробничих, інвестиційних, фінансових та інших обставин. Розглядаються основні складові оцінки потенціалу підприємства, як цілісного майнового комплексу, що включає матеріальні, фінансові та нематеріальні складові. Пропонуються інвестиційні заходи щодо підвищення вартості підприємства та план заходів щодо інвестиційної програми розвитку його діяльності. Розглядається система управління підприємством як один з головних чинників впливу на його вартість з увагою до корпоративних відносин, що формують особливі відношення на підприємстві від якості яких залежить ефективність роботи підприємства, його вартісна цінність. Розглядається вплив маркетингових заходів у підвищенні вартості підприємства, щодо реклами зробленого продукту, впізнаваємості бренду, методів та форм розповсюдження товару.
На підвищення вартості підприємства впливає і кадровий склад, його ефективність, мобільність, кваліфікація та професіоналізм. В залежності від якісного кадрового складу підприємства існує можливість вирішення сучасних завдань конкурентоспроможності та ефективності роботи.
Успішність та конкурентоспроможність підприємства прямо пропорційна його зусиллям та витратам, щодо залучення новітніх засобів виробництва. І саме інноваційні технології та інжиніринг визначають сучасне обличчя підприємства, його ефективність та цінність. Взагалі розглядаються основні форми та види консалтингу, що задіяні в процесі оцінки вартості підприємства, підвищення ефективності його роботи, формування позитивного іміджу фірми.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Bezkrovnyy, M.F. (2014) Organization of information and consulting activities. Kyiv: «Lira-K» (in Ukr.).
2. Blinov, A.O. (2013) Managerial counseling: A textbook for masters. Publishing and Trade Corporation. Moscow: «Dashkov and K» (in Rus.).
3. Dudar, A.P. (2006) Marketing Strategy for Advisory Services in Transition Economics. Simferopol: Tavrida (in Ukr.).
4. Forsyte, P. (2007) Consulting. How to set up a consulting agency and succeed. Moscow: Exmo (in Rus.).
5. Gontareva, I.V. (2010) Management of consulting activity. Kharkov: ХНЕУ (in Ukr.).
6. Ivanov, M.S. (2003) Marketing Consultancy Services Guide. Moscow: Alpina Publishers (in Rus.).
7. Kononyuk, A.E. (2011) Konsultologiya. General Theory of Consulting. Kyiv: Oswita of Ukraine (in Ukr.).
8. Kurbatova, O.V. (2005) Development of consulting services market. Moscow: Unity (in Rus.).
9. Labutin, K.M. (2010) Management consulting: management consulting. Moscow: The book lab (in Rus.).
10. Marinko, G.I. (2005) Management consulting: Training manual. Moscow: Infra-M (in Rus.).
11. Okhrimenko, O.O. (2016) International consulting. Kyiv: NTUU «KPI» (in Ukr.).
12. Palekh, Yu.I., Gorban, Yu.I. (2015) Information Business. Kyiv: «Lira-K» (in Ukr.).
13. Zhukovskaya, A. (2009) Prospects for the development of human resources counseling in Ukraine. Galician Economic Bulletin, 51-56 (in Ukr.).
14. Zilberman, M. (2006) Consulting: Methods and Technologies. SPb: Peter (in Rus.).
Опубліковано
2018-06-17
Розділ
СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ