ОЦІНКА СТАНУ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

  • Volodymyr D. Babych Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна
Ключові слова: інноваційно-інвестиційний розвиток, інноваційно-інвестиційні процеси, капітальні інвестиції, конкурентоспроможність національної економіки, інноваційна діяльність

Анотація

В статті проведено оцінку стану інноваційно-інвестиційних процесів в Україні. Проведено аналіз стану фінансового забезпечення інноваційної діяльності України. Досліджено структуру фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств та перерозподілу акумульованих ресурсів за напрямами інноваційної діяльності. Проаналізовано основні тенденції розвитку інвестиційних процесів. Визначено ключові недоліки системи інноваційно-інвестиційних процесів України та основоположні вектори удосконалення механізмів державного регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Охота В.І. Конкурентоспроможність України на світовій економічній арені / Віталій Іванович Охота // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2015. – Том 19. – № 1. – C. 84-90.
Дука А.П. Концептуалізація інвестиційного механізму в умовах інноваційного розвитку/ А.П. Дука// Економiка та держава, 2013. – № 11. – C. 6-10.
Статистичний збірник за 2013 рік Наукова та інноваційна діяльність в Україні [Електронний ресурс] / Держ. служба статистики України. – Київ, 2014. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
Статистичний збірник за 2014 рік Наукова та інноваційна діяльність в Україні [Електронний ресурс] / Держ. служба статистики України. – Київ, 2015. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
Статистичний збірник за 2015 рік Наукова та інноваційна діяльність в Україні [Електронний ресурс] / Держ. служба статистики України. – Київ, 2016. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
Лесько О.Й. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку промислових підприємств за сучасних умовах/ О.Й. Лесько, І.В. Причепа// Вісник Вінницького політехнічного інституту, 2016. – №1. – C. 44-48.
Інноваційна Україна 2020 : національна доповідь / за заг. ред.В.М. Гейця та ін.; НАН України. – К., 2015. – 336 с.
Щепіна Т. Г. Проблеми формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні/ Т.Г. Щепіна// Проблеми підвищення ефективності інфраструктури, 2014. – № 38. – C. 109-114.
Державна служба статистики України: [Електроний ресурс]. − Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua.
Національна рада реформ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reforms.in.ua.
Офіційний сайт The Global Innovation Index [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.globalinnovationindex.org.
Офіційний сайт Doing Business [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.doingbusiness.org.
Опубліковано
2017-03-24
Розділ
ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ