МЕХАНІЗМ ВПЛИВУ БРЕНДУ ПРАЦЕДАВЦЯ НА ЗОВНІШНЬОМУ РІВНІ

  • Anna Stankevych-Mruz Lodz University of Technology, Poland
  • Hanna S. Zinkevych Lodz University of Technology, Poland
Ключові слова: бренд роботодавця, механізми формування бренду роботодавця, управління людськими ресурсами

Анотація

У статті проаналізовано основні механізми формування бренду работодавця як одного з найважливіших конкурентних переваг на ринку праці. Запропоновано структуру механізмів формування бренду работодавця, яка включає стратегічну і тактичну платформу, при цьому враховує класифікацію механізмів між внутрішнім та зовнішнім брендом работодавця. Автори переконані, що ідентифікація основних механізмів формування бренду работодавця сприяє активізації управління ним у компаніях.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Berthon P., Ewing M., Hah L. L., Captivating company: dimensions of attractiveness in employer branding, “International Journal of Advertising”, 2005, nr 24(2)].
2. Barrow S., Mosley R.: The employer brand. Bringing the best of brand management to people at work, John Wiley and Sons Ltd. Chichester 2008, s. 86-99.
3. Kozłowski M.: Employer branding. Budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 92-93.
4. Siwka D.: Narzędzia employer branding. “Benefit”, nr 4, 2012, s. 23.
5. Baruk A.: Nowoczesna strategia marketingowa. Aspekty strukturalne i procesowe. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002, s.166.
6. Baruk A.: Tradycyjne i internetowe formy rekrutacji w kształtowaniu wizerunku nowoczesnej firmy, [w:] Nowoczesność przemysłu i usług – 2002, praca zbiorowa pod red. J. Pyki, Wydanictwo Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Katowice 2002, s. 433-444.
7. G.A. Cole, Personnel Management, Theory and Practice, D.P. Publications LTD., London 1991, s. 136-137
8. Tabor, J. A.: Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie. Koncepcje, strategie, praktyka. Wyd. Poltext, TNOiK, Warszawa 2013, s. 72.
9. Kopeć, J.: Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie, ZN Seria Specjalna: Monografie nr 209. Wyd. UE w Krakowie, Kraków 2011, s. 51.
10. Olszewska, B., Olszewska, K., Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa jako atrakcyjnego pracodawcy, w: M. Gableta, A. Pietroń-Pyszczek (red.), Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji,
PN UE we Wrocławiu nr 43, Wrocław, 2009, s. 179-180.
11. Gableta M.: Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie. Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 39/
12. Baruk A.: Outplacement a kształtowanie jakości życia mieszkańców regionu, [w:] Regionalne zróżnicowanie jakości życia, pod. red. Karwowskiego J. Wydawnoctwo Uniwerstytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003, s. 213-218.
13. Krajewska A.: Prezent na pożegnanie. „Profit. Gospodarka bez Tajemnic” 2001, nr 8, s. 66-68.
Опубліковано
2016-12-06
Розділ
СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ