ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ

  • Dmytro V. Babych Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна
  • Svitlana M. Babych Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна
Ключові слова: інструменти регулювання зайнятості, управління безробіттям, ринок праці державна служба зайнятості, державна політика зайнятості, трудовий потенціал україни

Анотація

У статі досліджено сукупність інструментів регулювання зайнятості та напрямів проведення державної політики становлення і розвитку трудового потенціалу України. Зібрано та проаналізовано данні, які характеризують рівень безробіття та роботу державної служби зайнятості. Визначено, що ефективна організація регулювання зайнятості припускає створення механізму регулювання та управління безробіттям, забезпечення балансу на ринку праці та збільшення зайнятості. Також розроблено рекомендації, які спрямовані на підвищення ефективності державної політики зайнятості, застосування інструментарію забезпечення збалансованості інтересів держави і громадян з приводу задоволення потреб у роботі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Міненко В.Л. Порівняльний аналіз світових моделей державного регулювання економіки та ринку праці / В.Л. Міненко. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. – 519 с.
2. Петюх В.М. Ринок праці та зайнятість / В.М. Петюх. – К. : МАУП, 2011. – 120 с.
3. Лукьянов А.С. Потребность – занятость – управление: методологические проблемы исследования и оптимизации / А.С. Лукьянов. – Таллинн: ТПР, 2010. – 141 с.
4. Ядранський Д.М. Роль служби зайнятості в системі соціального регулювання ринку праці / Д.М. Ядранський // Ринок праці та зайнятість населення. – 2009. – № 2. – С.21-24.
5. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
6. Українське Незалежне Інформаційне Агентство Новин (УНІАН) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unian.ua.
7. Дружиніна В.В. Механізм державного регулювання ринку праці : теоретичний аспект / В.В. Дружиніна // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 4. – T. 4. – С. 67-71.
8. Геєць В.М. Політекономічні й інституційні засади справедливості та усталеності соціально-економічного розвитку / В.М. Геєць А.А. Гриценко // Європ. вектор екон. розвитку. – 2012. – №2(13). – С. 41-46.
9. Пустовійт Р.Ф. Пріоритетні напрями вдосконалення інституційного середовища розвитку людського потенціалу в Україні / Р.Ф. Пустовійт // Фінансовий простір. – 2013. – №1(9). – С.70-81.
10.Качний О.С. Механізми регулювання ринку праці в Україні / О.С. Качний, Д.Е. Шапоренко // Теорія та практика державного управління. – 2012. – №2(33). – С. 1-6.
11. Филиппова І.Г. Інституціональна пастка: моделювання ринку праці в Україні / І.Г. Филиппова, Г.С. Балахнін // Формування ринкової економіки : збірник наукових праць. – Т.3. – К.: КНЕУ. 2010. – С. 369-377.
12.Офіційний сайт Міністерства соціальної політики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mlsp.gov.ua
Опубліковано
2016-12-06
Розділ
СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)