СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

  • Svitlana M. Babych Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна
  • Dmytro V. Babych Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна
Ключові слова: ринок праці, економічно активне населення, зайнятість, безробіття, міграція

Анотація

У статті проведено аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку ринку праці України з урахуванням
важливих політичних та економічних подій. Проведено дослідження рівня безробіття, динаміки і структури населення України з питань економічної активності. Визначено динаміку основних показників на ринку праці згідно з результатами дослідження Державної служби статистики, проведеному за методикою Міжнародної організації праці. Виявлено проблеми та перспективи розвитку українського ринку праці і запропоновані заходи щодо його реформування. Визначені особливості позначилися на формуванні ринку праці, загострили наявні проблеми у сфері зайнятості, а також породили нові. Крім того, висвітлені негативні тенденції посилюються регіональними диспропорціями соціально-економічного стану. Також нерівномірність розвитку ринку праці та
неефективні механізмами забезпечення продуктивної зайнятості населення обумовлюють необхідність нових наукових досліджень, щодо обґрунтування напрямів та механізмів регулювання ринку праці в сучасних умовах.У статті висвітлено тенденції основних демографічних показників України на основі аналізу даних державної статистики про демографічну ситуацію та зареєстровані міграційні потоки. Зокрема, проведено комплексний аналіз міграційних процесів. Розкрито причини та наслідки трудової міграції для України. Окреслено проблеми правового регламентування трудових відносин із міжнародними мігрантами та перспективи їх вирішення. Обґрунтовані проблеми формування ринку праці та його регулювання, розроблені висновки і рекомендації щодо підвищення продуктивної зайнятості населення та нормативного регулювання соціально-трудових відносин, яке регламентує трудову діяльність та визначає соціальну політику в Україні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Balanovska, T., &, Gogulia, O., &, Dragneva, N. (2012) The labor market: realities and prospects, 17-23 (in Ukr.).
2. Blyznuk V. (2016) Labor market metamorphoses : global trends and national peculiarities. Reconstructive economic development: key directions, effectiveness and social justice, p. 89-109. Retired from: http://ief.org.ua/docs/scc/2.pdf.
3. All-Ukrainian information and analytical newspaper “Migration”. Retired from: http://migraciya.com.ua/.
4. State Statistics Service of Ukraine. Retired from: http://www.ukrstat.gov.ua/.
5. Migration as a factor in development in Ukraine. Retired from: http://www.iom.org.ua/sites/default/files/mom_migraciya_yak_chynnyk_rozvytku_v_ukrayini.pdf.
6. Fedunchyk, L. (2015) Realities of the Ukrainian labor market. Organizational-managerial and psychological aspects of the modern labor market of Ukraine (Organizatsiino-upravlinski ta psykhologichni aspecty sychacnogo rynku pratsi Ukrainy), 126-128 (in Ukr.).
7. Cherkasov, A., &, Kolesnik, I. (2017) Social sphere of Ukraine: problems and perspectives of reform. Young scientist (Molodyi vchenyi), 1(41), 724-727 (in Ukr.).
8. Global economy guide, world economy principles, information about countries, country comparison. Retired from: http://www.theglobaleconomy.com/Ukraine/Youth_unemployment/.
Опубліковано
2018-06-14
Розділ
ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)