Неодирижизм як інтегрально-відроджувальна функція держави-влади в антикризовому національному господарському розвитку на основі дії соціокультурних законів

  • Ольга Задорожна

Анотація

Розкрито значення інтегральної функції неодирижизму держави у глобальному
кризовому світі. Показано, що в основі неодирижизму повинно лежати усвідомлення дії законів соціокультурного розвитку. Виділено і охарактеризовано три проблемно-цільові блоки господарювання: духовно-моральнісний та етико-моральний; біо-генетично-оздоровчий та соціо-партнерсько-коеволюційний, через взаємодію яких можливо будувати
стратегію духовно-ноосферно-сталого розвитку задля відродження українського суспільства з метою підвищення добробуту народу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2016-02-10
Розділ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ