ПОВЕДІНКОВІ АСПЕКТИ ГАРМОНІЙНОГО РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

  • Леся Барабаш Уманський національний університет садівництва, вул. Інститутська, 1, Умань, 20300, Україна https://orcid.org/0000-0002-4836-8950
Ключові слова: податкова система, поведінкові фактори, модель поведінки, ухилення від оподаткування, податковий тягар

Анотація

У світлі пандемії COVID-19 все більше уваги вітчизняних науковців звертається на нетра­диційні фактори стимулювання розвитку та гармонізації податкової системи, до яких слід віднести і поведінкові аспекти. Саме окреслення останніх в умовах функціонування податко­вої системи України стало метою статті. При цьому вплив поведінкових чинників оцінювався, виходячи з очікуваних результатів їхньої активізації.

Підкреслено, що саме ігнорування зазначених вище факторів спонукає платників податків до прийняття нераціональних рішень і порушень податкового законодавства, що знаходить вираження в ухиленні від оподаткування чи його уникненні. Однак ці ж самі аспекти можуть стати потенційно ефективними для гармонізації чинної податкової системи.

Для окреслення актуальних наразі поведінкових аспектів впливу на провадження оподат­кування в Україні було досліджено наявні результати функціонування податкової системи, ви­окремлено базові чинники впливу на них й окреслено бажані на перспективу якісні ефекти.

З’ясовано, що наразі податкова система України характеризується превалюванням у структурі доходів Зведеного бюджету України частки непрямих податків над прямими. І хоча на кінець 2020 р. даний показник, у порівнянні з 1992 р., знизився на 3,4%, завищений по­датковий тягар відчувають усі платники податків. Окрім того, надмірна фіскалізація еконо­міки не сприяє інвестиційним активностям, що могли б покращити економічний клімат кра­їни.

Окреслено коло основних факторів, за умови використання яких можливо скоригувати економічну поведінку платників податків, а також чинників, що безпосередньо впливають на прийняття платником певного рішення, що дало можливість сформувати перелік активних по­ведінкових аспектів, актуальних у сучасних умовах для гармонізації податкової системи Укра­їни. Серед них – перекладання частини фінансових зобов’язань з виконання безпосередніх функцій держави на самих платників, зокрема шляхом прямого спрямування коштів від сплати акцизного податку з пального на ремонт і відновлення доріг, посилення тенденцій спра­ведливості за рахунок активізації оподаткування капіталу та предметів розкоші, встановлення прогресивних ставок податків, надання пільг і преференцій окремим категоріям платників; коригування вподобань платників шляхом рівня оподаткування.

Узагальнено, що за умови зміни державою цілей оподаткування з фіскальних на стимулю­ючі, у підсумку наслідком має стати нова модель поведінки платників податків.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Леся Барабаш, Уманський національний університет садівництва, вул. Інститутська, 1, Умань, 20300, Україна

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Munteanu (Pila), M., & Stanciu, S. (2019). Comparative Aspects of Food Security in the Republic Of Moldova and Romania. Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference (IBIMA). Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management. 10–11 April. Granada, Spain. Р. 169–180.

Mathieu, C., & Sterdyniak, Н. (2015). What future for taxation in the EU? Revue de l'OFCE, 2015/5 (141), 5–13. doi: https://doi.org/10.3917/reof.141.0005.

Yarema, B., & Rolko, A. (2018). Modern tax system of Ukraine: problems and prospects. Black Sea Economic Studies, 34, 171–175. (in Ukrainian)

Feldstein, M. (2008). Effects of taxes on economic behavior. National tax journal, 61(1), 131-139.

Koc, O. E. (2019). Psychological Effects of Taxation on Taxpayers: A Field Study on Tax Avoidance and Tax Evasion. Business and Economics Research Journal, 10(4), 1015-1027.

Blaufus, K., Chirvi, M., Huber, H., Maiterth, R., & Sureth-Sloane, C. (2020). Tax Misperception and its Effects on Decision Making – Literature Review and Behavioral Taxpayer Response Model, European Accounting Review. doi: https://doi.org/10.1080/09638180.2020.1852095.

Slemrod, J. (1994). Fixing the leak in Okun's bucket optimal tax progressivity when avoidance can be controlled. Journal of Public Economics, 55(1), September 1994, 41-51.

Moore, D., & Slemrod, J. B. (2021). Optimal Tax Systems with Endogenous Behavioral Biases. Journal of Public Economics, Forthcoming. doi: https://doi.org/10.2139/ssrn.3401834.

Belova, I. A. (2012). Formation of views on the role of taxes as an instrument of fiscal policy. Bulletin of Chelyabinsk State University, 9(263), 36-39. (in Russian)

Becker, G. (1968). Crime and Punishment: An Economic Approach. Journal of Political Economy, 76(2), 169–217.

Allingham, M., & Sandmo, A. (1972). Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. Journal of Public Economics, 1(3–4), 323-338.

Wenzel, M. (2005). Motivation or Rationalisation? Causal Relations between Ethics, Norms and Tax Compliance. Journal of Economic Psychology, 26(4), 491–508.

Kirchler, E. (2007). The Economic Psychology of Tax Behaviour. UK: Cambridge University Press.

Braithwaite, V. (2009). Defiance in Taxation and Governance: Resisting and Dismissing Authority in a Democracy. UK, Cheltenham: Edward Elgar.

Delaney, L., Harmon, C. (2009). Behavioural Economics and Taxation, memo. Dublin: University College Dublin.

Thaler, R., & Sunstein, K. (2017). Nudge. Improving Decisions About Helth, Wealth and Happyness / trans. from English O. Zakharchenko. K.: Nash format. (in Ukrainian)

Walsh, K. (2012). Understanding Taxpayer Behaviour – New Opportunities for Tax Administration. The Economic and Social Review, 43(3), Autumn, 451–475.

Bailey, J. J., & Kinerson, C. (2005). Regret Avoidance and Risk Tolerance. Financial Counseling and Planning, 16(1), 23-28.

Setha, H., Talwarb, Sh., Bhatiac, A., Saxenad, A., & Dhir, A. (2020). Consumer resistance and inertia of retail investors: Development of the resistance adoption inertia continuance (RAIC) framework. Journal of Retailing and Consumer Services, 55, July. doi: https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2020.102071102071.

Ramirez, P. A., & Levine, D. S. (2013). A Review of the Certainty Effect and Influence of Information Processing. Economics Discussion Papers, 2013-47, Kiel Institute for the World Economy. Retrieved from http://www.economics-ejournal.org/economics/discussionpapers/2013-47.

Andersen, S., Harrison, G. W., Lau, M. I., & Rutström, E. E. (2014). Discounting behavior: A reconsideration. European Economic Review, 71, October 2014, 15-33.

Wahla, K. U. R., Akhtar, H., & Shah, S. Z. A. (2019). Framing Effect and Financial Wellbeing: Role of Investment Behaviors as Mediator. Review of Economics and Development Studies, 5(2), 343-354.

Zaiane, S. (2015). Behavioral biases of individual investors: the effect of anchoring. Eurasian Journal of Social Sciences, 3(1), 13-19. doi: https://doi.org/10.15604/ejss.2015.03.01.002.

Опубліковано
2021-08-26
Як цитувати
Барабаш, Л. (2021). ПОВЕДІНКОВІ АСПЕКТИ ГАРМОНІЙНОГО РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ . Соціальна економіка, (61), 72-82. https://doi.org/10.26565/2524-2547-2021-61-07
Розділ
ФІНАНСИ