Антикризова функція: інноваційний розвиток та конкурентоспроможність

  • Kamoliddin Jabbarov Національний університет Узбекистану імені М. Улугбека, вул. Університетська, 4, Ташкент, 100174, Узбекистан https://orcid.org/0000-0003-0280-550X
Ключові слова: інноваційний розвиток, НДДКР, конкурентоспроможність, економічна криза, антикризові програми

Анотація

У статті розглядається інноваційний розвиток економіки через забезпечення витрат на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи (НДДКР) на рівні встановлених міжна­родних стандартів. Інноваційний розвиток в свою чергу обґрунтовує зміцнення конкуренто­спроможності національної економіки. У статті використовувалися дані Індексу інноваційно­го розвитку, Індексу НДДКР, а також Індексу міжнародної конкурентоспроможності, надані спеціалізованими міжнародними фінансовими інститутами і організаціями. На підставі цих даних були проаналізовані деякі показники за період 2010-2018 рр. Крім того, описується шляхи запобігання економічних криз за рахунок інноваційного розвитку економіки і обґрун­товується здійснення менших витрат при реалізації антикризових програм, пов’язаних з інноваційним розвитком. Зокрема, були проаналізовані кошти, витрачені деякими країнами в рамках антикризової програми світової економічного-фінансової кризи 2008 р. Ці кошти були співставні із коштами, витраченими на інноваційний розвиток економіки цих країн. В результаті з’ясувалося, що витрати на антикризові програми коштують у кілька разів дорож­че, ніж на інноваційний розвиток. Також, показано зв’язок між міжнародними індексами інноваційного розвитку, витрат на НДДКР і конкурентоспроможності. Наведено аналіз про­відної десятки країн за цими трьома індексами. В результаті цього аналізу систематично ви­вчалися сильні і слабкі сторони країн з найвищими результатами по всіх трьох показниках. В кінці статті наводяться наукові висновки і практичні рекомендації, засновані на аналізі чин­ників, які відіграли ключову роль в успіху країн, що зайняли верхні позиції за трьома показ­никами, і аспектів, які ще не використовуються повною мірою. За рахунок прискореного розвитку країни, реалізації корінних реформ в економіці необхідно створити інноваційні технопарки в регіонах, а також з метою подальшого інноваційного розвитку необхідне фор­мування інноваційних інкубаторів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Kamoliddin Jabbarov, Національний університет Узбекистану імені М. Улугбека, вул. Університетська, 4, Ташкент, 100174, Узбекистан

викладач

Посилання

Keynes, J. M. (1936). The theory of employment, interest and money. New York: Harcourt.

Haberler, G. (1937). Prosperity and depression. A theoretical analysis of cyclical movements. Geneva: League of Nations.

Hicks, J. (1937). Mr.Keynes and the classics. A suggested interpretation. Econometrika, V, 147-159.

Mensch, G. (1979). Stalemate in technology. Cambridge, Mass: Ballinger publishing company.

Forrester, J. W. (1981). Innovations and Economic Change. Futures, 13(13), 323-331.

Hayes, M. (2006). Financial bubbles // A Handbook of Alternative Monetary Economics. Edward Elgar.

Chou, Yuan K. (2007). Modeling Financial Innovation and Economic Growth: Why the Financial Sector Matters to the Real Economy. Journal of Economic Education, 38(1), 78-91. doi: 10.3200/JECE.38.1.78-91.

Soros, G. (2008). The New Paradigm for Financial Markets. The Credit Crisis of 2008 and What It Means. New York: Public Affairs.

Buzgalin, A., & Kolganov, A. (2009). The world economic crisis and post-crisis development scenarios: a marxist analysis. Economic issues, 1, 119-132. (in Russian)

Grigoryev, L., & Salixov, M. (2008). Financial crisis - 2008: entering the world recession. Economic issues, 12, 27-45. (in Russian)

Kashin, V. A. (2009). The global financial crisis: causes and consequences. Finance, 1, 14-20. (in Russian)

Kudrin, A. (2009). The global financial crisis and its impact to Russia. Economic issues, 1, 9-27. (in Russian)

Gaydar, Y. T. (Ed.). (2009). The financial crisis in Russia and in the world. Moscow: Prospekt. (in Russian)

Kondrat’yev, N. D. (2002). Big business cycles and foresight theory. Moscow: Ekonomika. (in Russian)

Akayev, A. A. (2009). The current financial and economic crisis in the theory of innovative technological development of the economy and the management of the innovation process. System Monitoring: Global and Regional Development. Moscow: URSS. (in Russian)

Xodiyev, B. Y., Shodmonov, Sh. Sh., & G’afurov, U. V. (2008). Theoretical and practical bases of modernization and renewal of the leading sectors of the economy. Monograph. Т.: “Fan va texnologiyalar”. (in Uzbek)

Vaxabov, A. V. (2009). The global financial and economic crisis: causes, socio-economic consequences and recovery programs. Birja Expert, 10, 3-13. (in Uzbek)

Vaxabov, A. V., Jumayev, N. X., & Хоshimov, E. A. (2009). The global financial and economic crisis: causes, characteristics and ways to mitigate its impact on the economy. Т.: “Аkademnashr”. (in Uzbek)

Berjanov, S. (1998). Currency system, currency market and currency operations. N.: Karakalpakstan. (in Russian)

Yavmutov, A., Abdrimov, M. A., & Xoshimov, E. A. (2011). The financial-economic crisis and the use of monetary policy in eliminating it: problems and solutions. Т.: “Akademnashr”. (in Uzbek)

Alimardonov, E. D., Sultonboyeva, M. B., & Abduvaliyev, S. A. (2012). Ensuring financial market stability in the context of the global financial and economic crisis: theoretical, conceptual and practical aspects. Т.: “Akademnashr”. (in Uzbek)

Komilov, S. X. (2004). Structural and opportunistic aspects of financial crises. Abstract of dissertation for the degree of Ph.D. on economic sciences. Т. (in Russian)

Jabbarov, K. Y. (2018). Innovative development of economy and competitiveness. Proceedings of scientific-practical conference "Competitive economy and ways of its implementation" (p. 223). Т. (in Uzbek)

WB. (2020). GDP growth (annual %). Retrieved from https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?view=chart.

Dotdash publishing family. (2008). Retrieved from https://www.investopedia.com: Emergency Economic Stabilization Act (EESA) of 2008, USA.

Recovery Act. (2009). American Recovery and Reinvestment Act of 2009, USA. https://www.govinfo.gov/content/pkg/BILLS-111hr1enr/pdf/BILLS-111hr1enr.pdf.

Dotdash publishing family. (2008). Retrieved from https://www.investopedia.com: Stability and growth Pact (SGP), EU.

Vollmer, U., & Bebenroth, R. (2012). The Financial Crisis in Japan: Causes and Policy Reactions by the Bank of Japan. The European Journal of Comparative Economics, 9(1), 51-77.

XINHUANET.com. (2009). Retrieved from https://www.xinhuanet.com/cn/16.04.2009.

Ismailov, A. (2010). Regulate money system at the state of world financial-economic crisis. Market, money and credit, 03(154), 59-61. (in Uzbek)

Jabbarov, K. Y. (2019). Ensuring balance between different sectors and industries is one of the ways to prevent economic crises. Journal of Economy and entrepreneurship, 13(3), 88. (in Russian)

RD (2010). 2011 Global R and D Funding Forecast // A supplement to R and D Magazine, P. 5.

RD (2012). 2012 Global R and D Funding Forecast // A supplement to R and D Magazine, P. 5.

RD (2013). 2013 Global R and D Funding Forecast // A supplement to R and D Magazine, P. 5.

RD (2014). 2014 Global R and D Funding Forecast // A supplement to R and D Magazine, P. 5.

RD (2016). 2016 Global R and D Funding Forecast // A supplement to R and D Magazine, P. 5.

RD (2017). 2017 Global R and D Funding Forecast // A supplement to R and D Magazine, P. 5.

RD (2019). 2019 Global R and D Funding Forecast // A supplement to R and D Magazine, P. 14.

www.ereport.ru. (2016). China’s economy will overtake USA in 2018. Retrieved from https://www.ereport.ru. (in Russian)

WEF. (2018). The Global Competitiveness Report 2018. Retrieved from https://www.weforum.org/reports/the-global-competitveness-report-2018.

www.review.uz. (2016). Retrieved from https://www.review.uz/16.05.2016.

WEF. (2009). Competitiveness Report 2009-2010. The Global Competitiveness Report 2009-2010. URL: https://www.weforum.org/reports/.

WEF. (2014). Competitiveness Report 2014-2015. The Global Competitiveness Report 2014-2015. URL: https://www.weforum.org/reports/.

www.wipo.int. (2018). Global Innovation Index 2018. Cornell University, INSEAD and the World Intellectual Property Organization, P. 22. Retrieved from https://www.wipo.int.

Опубліковано
2020-07-24
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ