ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

  • Olga Sivakova Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • Dmitro Mangushev Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0001-8795-164X
Ключові слова: туристична інфраструктура, інфраструктура ринку туристичних послуг регіону, туристична галузь регіону, напрями розвитку інфраструктури ринку туристичних послуг регіону, туристична галузь, туристичні потоки, туристичний імідж

Анотація

Статтю присвячено вивченню сучасного стану інфраструктури ринку туристичних пос­луг в Україні та, зокрема, Харківської області. Досліджено динаміку туристичних потоків кра­їни за останні п’ять років, визначено проблеми розвитку туризму в Україні та запропоновано шляхи вдосконалення ринку туристичних послуг України. Індустрія туризму розвивається у всьому світі, а в деяких країнах є основою для складання бюджету. Україна має всі переду­мови розвитку туризму і може створити конкуренцію на світовому туристичному ринку. Роз­виток структури туризму повинен бути збалансованим і повністю відповідати потребам лю­дей, туристичні підприємства повинні ефективно працювати. Процес розвитку ринкової ін­фраструктури повинен бути пропорційним, він вимагає системного підходу до управління. Необхідно розробити стратегію розвитку інфраструктури ринку туристичних послуг на основі науково обґрунтованої процедури її прогнозування, регулювання, адаптації до змін спожив­чих пріоритетів, зовнішніх умов та ризиків. Проведене дослідження доводить наявність сут­тєвого потенціалу сфери туристичних послуг України до підвищення рівня конкурентоспро­можності. Стратегія розвитку інфраструктури ринку туристичних послуг України має врахо­вувати наступні напрямки: раціоналізація схем туристичних маршрутів; активне впро­вадження інформаційних технологій у сфері надання туристичних послуг; активна участь у міжнародних програмах; фінансування прикладних досліджень у сфері туризму; спрощення державного регулювання суб’єктів господарювання в сфері туристичного бізнесу; вдоскона­лення правового регулювання; моніторинг стану інфраструктури ринку туристичних послуг та спільне фінансування об’єктів державою та приватним сектором; впровадження реклам­ної компанії щодо залучення внутрішніх та іноземних туристів до України; реалізація заходів щодо розвитку туристичної транспортної інфраструктури.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Olga Sivakova, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

студентка

Dmitro Mangushev, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Features of the tourism market as an area of economic relations. Retrieved from https://spravochnick.ru/turizm/osobennosti_turistskogo_rynka_kak_oblasti_ekonomicheskih_otnosheniy/. (in Ukrainian)

Share of tourism in world GDP. Retrieved from https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2431133-castka-turizmu-v-svitovomu-vvp-torik-stanovila-ponad-10.html. (in Ukrainian)

State Statistics Service of Ukraine. (2019). Tourism in Ukraine in 2018. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/tyr/tyr_dil/tur_dil_18.xls. (in Ukrainian)

Miroshnyk, R. O., & Shchyr, I. V. (2013). Development of the Ukrainian tourism industry: features and problems. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika», 754, 41–46. (in Ukrainian)

Faryniuk, N. V., & Naumova, M. A. (2017). Statistical analysis of the tourist services market of Ukraine. Visnyk studentskoho naukovoho tovarystva DonNU imeni Vasylia Stusa, 9(1), 127–131. Retrieved from http://jvestnik-sss.donnu.edu.ua/article/download/ 4860/4890. (in Ukrainian)

Department of Statistics in the Kharkov region. (2019). Tourist flows. Retrieved from http://www.kh.ukrstat.gov.ua/turystychni-potoky-2000-2011rr. (in Ukrainian)

Kotlubaj, M. I. (2005). The formation of maritime transport in a market environment: a monograph. Odessa: IPRJeJeI NAN Ukrainy. (in Russian)

Lendel, O. D. (2018). Directions for development of infrastructure of the tourist services market of the region. Visnyk Mukachivskoho derzhavnoho unversytetu. Seriia Ekonomika, 1(9). Retrieved from https://msu.edu.ua/visn/wp-content/uploads/2018/06/1-9-1-2018-16.pdf. (in Ukrainian)

Infrastrutura rynku tovariv ta posluh. Retrieved from https://works.doklad.ru/view/QW8oqAhUst0/3.html. (in Russian)

Infrastrutura turystychnoho kompleksu. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/v/infrastruktura-turistskogo-kompleksa. (in Russian)

Опубліковано
2020-01-19
Розділ
СТУДЕНТСЬКІ ДОСЛІДЖЕННЯ