МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ БРЕНДА РОБОТОДАВЦЯ НА ПРИКЛАДІ IT-КОМПАНІЙ

  • Irina Gontareva Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-2242-378X
  • Kateryna Tymoshenko Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0001-6510-0262
Ключові слова: бренд, IT-компанія, бренд роботодавця, лояльність працівників, корпоративна культура, персонал

Анотація

Потенціал компанії, її конкурентоспроможність та інноваційність безпосередньо залежать від здатності залучати високоефективні людські ресурси. Одним з ефективних способів залучення й утримання ресурсів є бренд роботодавця. Однак, компанії стикаються з багатьма проблемами при побудові бренду роботодавця, зокрема, як виміряти бренд, його привабливість для потенційних кандидатів і ступінь відповідності цінностей компанії прагненням працівників, які вже в ній працюють.

Метою дослідження є обґрунтування послідовності оцінювання рівня бренду серед IT-компаній України та визначення лояльності працівників до компанії за методом сумарних оцінок.

Визначено, що бренд роботодавця – це сумарний бал, який дають працівники компанії, за наступними критеріями: задоволення від матеріальної компенсації, ступінь комфорту умов праці, кар’єрні перспективи, цікавість проектів, над якими вони працюють. Бренд роботодавця можна виміряти, в першу чергу, як лояльність працівників до компанії. Робота над брендом роботодавця є процесом, який повинен бути стратегічно продуманий, в іншому випадку його формування буде відбуватися стихійно, а результати оцінки будуть негативними.

Обґрунтовано, що оцінка бренду роботодавця включає наступні етапи: розробку анкети для оцінювання; збір даних ‒ анкетування працівників компанії; обробку даних; отримання загального балу рейтингу бренду роботодавця. Запропоновано застосування методу сумарних оцінок за шкалою Лайкерта. Переваги цієї шкали – простота і об’єктивність оцінювання.

Побудовано рейтинг IT-компаній роботодавців України, виділені лідери галузі за кількістю працівників і за рейтингом роботодавців. Виділено основні елементи і складові бренду роботодавця. Розглянуто канали комунікації HR-бренду компанії, показані завдання брендингу роботодавця. Зараз більшість роботодавців розглядають роботу з HR-брендом і брендом роботодавця як довгостроковий стратегічний процес. Високий рейтинг бренду роботодавця ‒ це одна з актуальних і ефективних технологій залучення кращих спеціалістів до своєї компанії. Наступним етапом стає необхідність сфокусуватися на утриманні тих працівників, які вже працюють, для того, щоб зайняти сильну позицію в IT-сегменті на ринку праці.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Irina Gontareva, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

доктор економічних наук, професор

Kateryna Tymoshenko, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

студентка магістратури

Посилання

Barrow, S., & Mosley, R. (2005). Bringing the best of brand management to people at work. NewYork: John Wiley & Sons, Ltd.

Chiu-Keung Law. (1996). Using fuzzy numbers in educational grading system. Fuzzy Sets and Systems, 83, 311‒323.

Rating of the Ukrainian IT-employers, July 2019. Retrieved from https://jobs.dou.ua/ratings/. (in Russian)

Top-50 largest IT companies in Ukraine, July 2019. Retrieved from https://jobs.dou.ua/top50/. (in Russian)

LePla, F. J., & Parker, L. M. (1999). Integrated Branding: Becoming Brand-Driven Through Companywide Action. Westport: Quorum Books.

Adyzes, I. (2018). Management of the corporations life cycle. Kharkiv : KSD. (in Ukrainian)

Vartanova, O., & Korol, I. (2019). Branding as a modern marketing technology. Zbirnyk naukovykh prats Cherkaskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, 53, 36-42. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Znpchdtu_2019_53_6.pdf. (in Ukrainian)

State Statistics Service of Ukraine. (2019). External Trade of Services by types in 2018. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/. (in Ukrainian)

Dubina, I. (2006). Mathematical foundations of empirical socio-economic research. B. : Izd-vo Alt. un-ta. Retrieved from http://lc.kubagro.ru/sei.pdf. (in Russian)

Muller, M. (n.d.). Branding is a tool for strategic marketing management: theory and practice. Retrieved from https://reposit.pntu.edu.ua/bitstream/PoltNTU/2863/1/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F%20%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%9C%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80.pdf. (in Ukrainian)

Saluk, M. (2010). Statistical processing of experimental surveys data. Dnipro: Innovatsii. (in Ukrainian)

Sharp, B. (2019). How Brands Grow: What Marketers Don't Know. Kyiv: Nash Format. (in Ukrainia

Yaroshenko, N. (2018). Classification of corporate cultures of corporate enterprises. Social Economics, 56, 240‒259. Retrieved from https://periodicals.karazin.ua/soceconom/issue/view/824/1017. (in Ukrainian)

Опубліковано
2020-01-19
Розділ
СТУДЕНТСЬКІ ДОСЛІДЖЕННЯ