РЕАЛЬНІ ТА ОФІЦІЙНІ ПОВНОВАЖЕННЯ МЕНЕДЖЕРА

  • Larisa Tieshеva Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0003-2007-9150
Ключові слова: реальні повноваження, офіційні повноваження, менеджер, адміністрування, заохочення, стягнення

Анотація

Стаття присвячена реальним та офіційним повноваженням менеджера, їх особливостям, спільним та відмінним рисам. Успішність організації прямим чином залежить від того, хто її очолює і яку команду менеджерів він сформував, тобто від рівня менеджменту. Повнова­ження в менеджменті – це реальна можливість впливати на поведінку інших, змінювати її у визначеному напрямі. У системі офіційних повноважень керівника закладена потенційна влада над підлеглими, а реальні повноваження залежатимуть від того, як формуються його взаємини з навколишнім середовищем – безпосередніми керівниками, підлеглими та колега­ми. Значній кількості людей здається, що наявність влади надає можливість нав’язувати свою волю незалежно від почуттів, бажань і здібностей іншої особи. Якщо б це було так, то призначені керівники організації завжди мали би владу для здійснення впливу щонайменше на своїх підлеглих. Офіційні повноваження дають можливість особі прямо або опосередкова­но впливати на членів організації. Об’єкт влади підпорядковується впливу не за власним ба­жанням, а виходячи з обов’язку виконувати розпорядження суб’єкта влади. За будь-яких умов офіційні повноваження у чистому їх вигляді формують у підлеглого виключно зовнішню мотивацію на виконання своїх трудових обов’язків. Під реальними повноваженнями у вузь­кому значені розуміється авторитет або вплив людини у контексті неофіційних взаємовідно­син у системі управління. Основою таких повноважень є, передусім, особистісні якості люди­ни. У широкому значенні реальні повноваження – це поєднання формальних та реальних повноважень у вузькому значені, коли особа, що займає офіційну посаду в системі управлін­ня організації з відповідними владними повноваженнями, також має вплив на людей завдя­ки своїм особистісним якостям, зокрема авторитету. За результатами проведеного дос­лідження встановлено, що основою офіційних повноважень є винагороди, примус, нормати­ви, основою ж реальних повноважень можуть бути знання, експертні навички, еталон

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Larisa Tieshеva, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Belbin, R. (2009). Teams of managers. How to explain their success or failure. Moscow: Kivits. (in Russian)

Beloshapka, V. A. (2010). Creating a culture of performance: the competencies of "awkward" business management. Topical problems of the economy, 2(104), 82‒93. (in Ukrainian)

Goulman, D. (2013). Emotional intelligence in business. Moscow: Mann, Ivanov, and Ferber. (in Russian)

Zhigaylo, N. I. (2012). Communication management. Lviv: Ivan Franko National University of Lviv. (in Ukrainian)

Kalinauskas, I. (2013). Lift. Raise your internal energy to the highest possible. Moscow: Alpina Business Books. (in Russian)

McCormack, M. (n.d.). How to get everything done and finish your work on time. Retrieved from http://www.elitarium.ru/. (in Ukrainian)

Mirchev, M. (n.d.). Improving the Performance of Managers to Improve Organizational Competitiveness. Retrieved from http: //www.hrm.ru. (in Ukrainian)

Pally, M., & Wakefield, M. (2013). We form a resistance. How to thrive in times of change. Moscow: Mann, Ivanov, and Ferber. (in Russian)

Yurynets, Z. V. (2012.) Evaluation of the performance of the manager. Scientific Bulletin of the National Forestry University of Ukraine: collection of scientific and technical works, 22.05, 307‒311. (in Ukrainian)

Yatsura, V. V., & Zhuk, O. P. (2008). Management. Lviv: Ivan Franko National University of Lviv. (in Ukrainian)

Опубліковано
2020-01-19
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ