Розробка комплексу концепції маркетинг-мікс 11Р на підприємствах готельно-ресторанного господарства

  • Oksana Davydova Харківський державний університет харчування та торгівлі, вул. Клочківська, 333, Харків, 61051, Україна https://orcid.org/0000-0003-3045-9464
Ключові слова: маркетинг, тактика, стратегія, концепція маркетинг-мікс, розвиток підприємств, конкурентоспроможність

Анотація

В статті розглянуто формування підходу щодо розробки комплексу концепції маркетинг-мікс 11P на підприємствах готельно-ресторанного господарства задля впровадження інноваційного інструментарію в управлінні розвитком підприємств в сучасних реаліях. Розглянуто елементи комплексу концепції маркетинг-мікс (Marketing Mix) «4Р», «7Р», «9Р». Проаналізовано елементи комплексу концепції маркетинг-мікс (Marketing Mix) та запропоновано впровадження ще двох компонент, які в сучасних динамічних умовах відіграють велику роль, а саме: Р10 – possibility – можливість та Р11 – position – позиція (позиція на ринку). Автором сформовано сутнісну характеристику поняття «можливість». Визначено, що саме можливість є одним із рушійних напрямів формування стратегічних планів інноваційного управління розвитком підприємств готельно-ресторанного господарства. З метою проведення оцінки позиції підприємств готельно-ресторанного господарства на ринку, виявлення їх переваг, можливостей та недоліків в порівнянні з конкурентами, запропоновано методику проведення порівняльної оцінки підприємств готельно-ресторанного господарства та основних конкурентів. Для партнерів, інвесторів, а також підприємців, які хотіли б вкласти капітал у розвиток підприємства готельно-ресторанного господарства, важливо знати надійність його діяльності з позиції одержання гарантованого доходу. Тому саме оцінка позиції підприємства на ринку надасть можливість підприємствам готельно-ресторанного господарства впроваджувати інноваційні заходи та мати тенденцію до розвитку. Розроблено модель формування елементів комплексу концепції маркетинг-мікс (Marketing Mix) 11Р, що дозволить керівництву підприємств готельно-ресторанного господарства формувати тактичні та стратегічні напрямки інноваційного управління розвитком підприємств, що надасть можливість задовольнити попит споживачів, розширити ринки, вийти на нові конкурентні ринки, отримати додатковий дохід.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Baibarak, Ye. V. (2013). The Importance Marketing in Tourism The Prospects for the Development the Tourist Industry in Ukraine: Regional Aspects [“Znachennia marketynhu v turyzmi”]. Perspektyvy rozvytku turystychnoi industrii v Ukraini: rehionalni aspekty : zbirnyk tez za materialamy Vseukr. nauk.-prakt. internet-konf. Uman : VPTs “Vizavi”, pp. 163–165.

Budchenko, N. V. (2013). Peculiarities of marketing of tourist enterprises [“Osoblyvosti marketynhu turystychnykh pidpryiemstv”]. Perspektyvy rozvytku turystychnoi industrii v Ukraini: rehionalni aspekty : zbirnyk tez za materialamy Vseukr. nauk.-prakt. internet-konf. – Uman : VPTs “Vizavi”, pp. 222–225.

Bunchak, O. (2013). Organization of marketing in the field of tourist services [“Orhanizatsiia marketynhu v sferi turystychnykh posluh”]. Orhanizatsiia diialnosti pidpryiemstv turystychnoi industrii v umovakh intehratsiinykh protsesiv : zbirnyk tez dopovidei Mizhn. nauk. -prakt. konf. Ternopil : TNEU, pp. 57–59.

Kudla, N. Ye. (2011). Marketing of tourism services [“Marketynh turystychnykh posluh”]. K. : Znannia.

Maievska, M. (2013). Marketing as a prerequisite for the success of the tourist enterprise [“Marketynh yak peredumova uspikhu turystychnoho pidpryiemstva”]. Orhanizatsiia diialnosti pidpryiemstv turystychnoi industrii v umovakh intehratsiinykh protsesiv : zbirnyk tez dopovidei Mizhn. nauk.-prakt. konf. Ternopil : TNEU, pp. 173–175.

Mokhova, Yu. A., Mokhov, H. A. (2009). Travel agency: where to start, how to succeed [“Turfyrma: s cheho nachat, kak preuspet”]. SPb. : Pyter.

Pravyk, Yu. M. (2008). Tourism Marketing [“Marketynh turyzmu”]. K. : Znannia.

Doyle, Ch. (2005). Collins internet-linked dictionary of marketing. Glasgow : HarperCollins Publishers.

Dev, C. S. & Schultz, D. E. (2005). A customer-focused approach can bring the current marketing mix into the 21 st century. Marketing Management, 14(1), pp. 18-24.

Lauterborn, R. (1990). New Marketing Litany: 4P Passes, C-Words Take Over. Advertising Age, October 1, p. 26.

Опубліковано
2018-11-26
Розділ
СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ