Домінанти соціально-економічного розвитку регіонів України

  • Tetiana Kosenkova Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0003-1461-7530
Ключові слова: регіональні диспропорції, смарт-спеціалізація, соціально-економічний розвиток регіону

Анотація

Мета статті полягає у дослідженні сучасних домінант соціально-економічного розвитку регіонів в умовах входження України у європейське співтовариство. Аналізуючи, систематизуючи та узагальнюючи наукові праці багатьох дослідників, виявлено, що однією з ключових причин посилення регіональних диспропорцій в Україні є фрагментарність використання наявного потенціалу (природних ресурсів, людського капіталу, перспективного географічного розташування). У ході дослідження виявлено високий рівень диспропорційності розвитку регіонів України, що призводить до порушення єдиного інтегрованого економічного простору країни. Так, частка міжрегіонального обороту у ВВП країни протягом останніх років не перевищує 25 %, а економічне зростання продовжує локалізовуватись у промислових, фінансових та транспортно-транзитних центрах всередині регіонів. На цій основі формуються тренди локального ізоляціонізму, які додатково гальмують міжрегіональний обмін та поширення міжрегіонального співробітництва. Під час аналізу динаміки співвідношень мінімальних і максимальних значень показників соціально-економічного розвитку регіонів встановлено, що зменшення розміру диспропорцій відбувається за рахунок не збільшення показників слабких регіонів, а зменшення показників сильних регіонів. Крім того, висока частка міста Києва за кожним із показників відображає надмірний рівень централізації економіки. На основі результатів аналізу у якості інструменту збалансування розвитку окремих територій запропоновано імплементацію концепції стратегії смарт-спеціалізації у вітчизняну практику господарювання, оскільки саме на її засадах можливо розблокувати регіональний потенціал для структурних і технологічних змін, а також підвищити рівень соціального залучення мешканців окремих територій за рахунок розбудови необхідної інфраструктури для якісного забезпечення їх потреб та інтересів безпосередньо за місцем проживання.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Grytsenko, A. and Pesotska, E. (2013). Formation of information and network economy [“Formuvannia informatsiino-merezhevoi ekonomiky”]. Ekonomichna teotiia, 1, pp. 5–19.

Pepa, T. (2013). Regional inequalities of social and economic development and ways of their mitigation and overcoming [“Regionalni nerivnosti sotsialno-ekonomichnogo rozvytku ta napriamy yikh pomiakshennia i podolannia”]. Zbirnyk naukovych prats VNAU, 2(77), pp. 67–81.

New regional policy for a new Ukraine [“Nova regionalna polityka dlia novoi Ukrainy”]. Kyiv : Instytut suspilno-ekonomichnykh doslidzhen.

Kfund.ua. (2016). The model of social and economic development of Ukrainian regions was presented at the European Business Summit. [online] Available at: http://kfund.ua/uk/model-sotsialno-ekonomichnogo-rozvitku-ukrayinskih-regioniv-bula-predstavlena-na-yevropejskomu-biznes-samiti/ [Accessed 12 Apr. 2018].

Zakon2.rada.gov.ua. (2014). The state strategy of regional development for the period till 2020. [online] Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11 [Accessed 14 Apr. 2018].

Www.kmu.gov.ua. (2017). The strategy of reforming the public finance management system for 2017-2020. [online] Available at: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249797370 [Accessed 12 Apr. 2018].

Decentralization.gov.ua. (2017). UAH 37.8 billion – state support for the development of territories in 2018. [online] Available at: https://decentralization.gov.ua/news/8058 [Accessed 9 Apr. 2018].

Popovkin, V. (1994). Lessons in Economic Eclecticism [“Uroky ekonomichnoi eklektyky”]. Viche, 7, pp. 3–17.

Rodchenko, V. (2012). Urban complexes in Ukraine: factors and conditions for regulation of social and economic development [“Miski kompleksy Ukrainy : chynnyky ta umovy organizatsii reguliuvannia sotsialno-ekonomichnogo rozvytku”]. Donetsk.

Libanova, E. (2014). Socio-economic potential of sustainable development of Ukraine and its regions [“Sotsialno-ekonomichnyi potentsial stalogo rozvytku Ukrainy ta yii regioniv”]. Kyiv : PI IEESD NAS of Ukraine.

Www.kmu.gov.ua. (2018). Expatriates are trained 1493057 – Minsotspolitiki. [online] Available at: https://www.kmu.gov.ua/ua/news/oblikovano-1-493-057-pereselenciv-minsocpolitiki [Accessed 20 Apr. 2018].

Sg.vn.ua. (2018). Monitoring of socio-economic development of regions for January-December 2017. [online] Available at: http://sg.vn.ua/wp-content/uploads/2018/03/Reytingova-otsinka-za-sichen-gruden-2017-roku-prezentatsiyni-materiali.pdf [Accessed 25 Apr. 2018].

Www.eurointegration.com.ua. (2017). The export right to the EU already has 280 enterprises. [online] Available at: http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/05/17/7065820/ [Accessed 3 Apr. 2018].

Ucab.ua. (2017). Quota for the first quarter was selected for 6 groups of goods. [online] Available at: http://ucab.ua/ua/pres_sluzhba/novosti/za_pershiy_kvartal_vibrano_kvot_po_shesti_g_rupakh_tovariv [Accessed 18 Apr. 2018].

Www.europarl.europa.eu. (2017). MEPs back further trade concessions to Ukraine, with exceptions. Press Releases. European Parliament. [online] Available at: http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170529IPR76233/meps-back-further-trade-concessions-to-ukraine-with-exceptions [Accessed 30 Apr. 2018].

Www.ukrstat.gov.ua. (2017). Regional volumes of foreign trade in goods in 2017. [online] Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ [Accessed 25 Apr. 2018].

Zanuda, A. (2017). Is it possible to buy coal from the DNR-LNR? [online] Available at: http://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-38894906 [Accessed 22 Apr. 2018].

Www.niss.gov.ua (2017). Social and economic development of the regents of Ukraine: tendencies of the first half of 2017. [online] Available at: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/region_Ukr-d43fd.pdf [Accessed 20 Apr. 2018].

Business.ua. (2017). The income of local budgets for 2017 increased by 31 %. [online] Available at: https://business.ua/news/item/2332-dokhodi-mistsevikh-byudzhetiv-za-2017-rik-virosli-na-31 [Accessed 16 Apr. 2018].

Regions of Ukraine 2017 [“Regiony Ukrainy 2017”]. Kyiv : State Statistics Service of Ukraine.

S3platform.jrc.ec.europa.eu. (2018). [online] Available at: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-platform-registered-regions [Accessed 26 Apr. 2018].

Snigova, O. (2018). Smart-specialization and stupid-realization [“Smart-spetsializatsiia та stupid-realizatsiia”]. [online] Available at: https://dt.ua/economics_of_regions/smart-specializaciya-ta-stupid-realizaciya-276489_.html [Accessed 19 Apr. 2018].

Rodchenko, V. and Prus, Yu. (2017). The essence of innovation development in the context of strategy of reasonable specialization [“Sutnist innovatsiinogo rozvytku u konteksti strategii rozumnoi spetsializatsii”]. Menedzhment XXI stolittia, pp. 156–165.

Gruga, V. and Ryzhkova, Yu. (2018). Regional development on the basis of reasonable specialization [“Regionalnyi rozvytok na osnovi rozumnoi spetsializatsii”]. Strategy of development, 7, pp. 30–33.

Zik.ua. (2018). The Ministry of Economic Development proposes to conduct smart specialization of regions in Ukraine. [online] Available at: https://zik.ua/news/2018/03/15/minekonomrozvytku_proponuie_provesty_v_ukraini_smartspetsializatsiyu_1285353 [Accessed 18 Apr. 2018].

Www.me.gov.ua. (2018). On Approval of the Strategy for the Development of the Industrial Complex of Ukraine for the period up to 2025: Draft Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine. [online] Available at: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=10ef5b65-0209-4aa1-a724-49fd0877d8d6&title=ProektRozporiadzhenniaKabinetuMinistrivUkrainiproSkhvalenniaStrategiiRozvitkuPromislovogoKompleksuUkrainiNaPeriodDo2025-Roku [Accessed 18 Apr. 2018].

Dt.ua. (2018). The EU gave a high profile to the decentralization and development of the regions of Ukraine – the Minregion. [online] Available at: https://dt.ua/economics_of_regions/smart-specializaciya-ta-stupid-realizaciya-276489_.html [Accessed 16 Apr. 2018].

Опубліковано
2018-11-26
Розділ
ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ