Домінанти соціально-економічного розвитку регіонів України

  • Tetiana Kosenkova Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0003-1461-7530
Ключові слова: регіональні диспропорції, смарт-спеціалізація, соціально-економічний розвиток регіону

Анотація

Мета статті полягає у дослідженні сучасних домінант соціально-економічного розвитку регіонів в умовах входження України у європейське співтовариство. Аналізуючи, систематизуючи та узагальнюючи наукові праці багатьох дослідників, виявлено, що однією з ключових причин посилення регіональних диспропорцій в Україні є фрагментарність використання наявного потенціалу (природних ресурсів, людського капіталу, перспективного географічного розташування). У ході дослідження виявлено високий рівень диспропорційності розвитку регіонів України, що призводить до порушення єдиного інтегрованого економічного простору країни. Так, частка міжрегіонального обороту у ВВП країни протягом останніх років не перевищує 25 %, а економічне зростання продовжує локалізовуватись у промислових, фінансових та транспортно-транзитних центрах всередині регіонів. На цій основі формуються тренди локального ізоляціонізму, які додатково гальмують міжрегіональний обмін та поширення міжрегіонального співробітництва. Під час аналізу динаміки співвідношень мінімальних і максимальних значень показників соціально-економічного розвитку регіонів встановлено, що зменшення розміру диспропорцій відбувається за рахунок не збільшення показників слабких регіонів, а зменшення показників сильних регіонів. Крім того, висока частка міста Києва за кожним із показників відображає надмірний рівень централізації економіки. На основі результатів аналізу у якості інструменту збалансування розвитку окремих територій запропоновано імплементацію концепції стратегії смарт-спеціалізації у вітчизняну практику господарювання, оскільки саме на її засадах можливо розблокувати регіональний потенціал для структурних і технологічних змін, а також підвищити рівень соціального залучення мешканців окремих територій за рахунок розбудови необхідної інфраструктури для якісного забезпечення їх потреб та інтересів безпосередньо за місцем проживання.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Grytsenko, A. and Pesotska, E. (2013). Formation of information and network economy [“Formuvannia informatsiino-merezhevoi ekonomiky”]. Ekonomichna teotiia, 1, pp. 5–19.

Pepa, T. (2013). Regional inequalities of social and economic development and ways of their mitigation and overcoming [“Regionalni nerivnosti sotsialno-ekonomichnogo rozvytku ta napriamy yikh pomiakshennia i podolannia”]. Zbirnyk naukovych prats VNAU, 2(77), pp. 67–81.

New regional policy for a new Ukraine [“Nova regionalna polityka dlia novoi Ukrainy”]. Kyiv : Instytut suspilno-ekonomichnykh doslidzhen.

Kfund.ua. (2016). The model of social and economic development of Ukrainian regions was presented at the European Business Summit. [online] Available at: http://kfund.ua/uk/model-sotsialno-ekonomichnogo-rozvitku-ukrayinskih-regioniv-bula-predstavlena-na-yevropejskomu-biznes-samiti/ [Accessed 12 Apr. 2018].

Zakon2.rada.gov.ua. (2014). The state strategy of regional development for the period till 2020. [online] Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11 [Accessed 14 Apr. 2018].

Www.kmu.gov.ua. (2017). The strategy of reforming the public finance management system for 2017-2020. [online] Available at: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249797370 [Accessed 12 Apr. 2018].

Decentralization.gov.ua. (2017). UAH 37.8 billion – state support for the development of territories in 2018. [online] Available at: https://decentralization.gov.ua/news/8058 [Accessed 9 Apr. 2018].

Popovkin, V. (1994). Lessons in Economic Eclecticism [“Uroky ekonomichnoi eklektyky”]. Viche, 7, pp. 3–17.

Rodchenko, V. (2012). Urban complexes in Ukraine: factors and conditions for regulation of social and economic development [“Miski kompleksy Ukrainy : chynnyky ta umovy organizatsii reguliuvannia sotsialno-ekonomichnogo rozvytku”]. Donetsk.

Libanova, E. (2014). Socio-economic potential of sustainable development of Ukraine and its regions [“Sotsialno-ekonomichnyi potentsial stalogo rozvytku Ukrainy ta yii regioniv”]. Kyiv : PI IEESD NAS of Ukraine.

Www.kmu.gov.ua. (2018). Expatriates are trained 1493057 – Minsotspolitiki. [online] Available at: https://www.kmu.gov.ua/ua/news/oblikovano-1-493-057-pereselenciv-minsocpolitiki [Accessed 20 Apr. 2018].

Sg.vn.ua. (2018). Monitoring of socio-economic development of regions for January-December 2017. [online] Available at: http://sg.vn.ua/wp-content/uploads/2018/03/Reytingova-otsinka-za-sichen-gruden-2017-roku-prezentatsiyni-materiali.pdf [Accessed 25 Apr. 2018].

Www.eurointegration.com.ua. (2017). The export right to the EU already has 280 enterprises. [online] Available at: http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/05/17/7065820/ [Accessed 3 Apr. 2018].

Ucab.ua. (2017). Quota for the first quarter was selected for 6 groups of goods. [online] Available at: http://ucab.ua/ua/pres_sluzhba/novosti/za_pershiy_kvartal_vibrano_kvot_po_shesti_g_rupakh_tovariv [Accessed 18 Apr. 2018].

Www.europarl.europa.eu. (2017). MEPs back further trade concessions to Ukraine, with exceptions. Press Releases. European Parliament. [online] Available at: http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170529IPR76233/meps-back-further-trade-concessions-to-ukraine-with-exceptions [Accessed 30 Apr. 2018].

Www.ukrstat.gov.ua. (2017). Regional volumes of foreign trade in goods in 2017. [online] Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ [Accessed 25 Apr. 2018].

Zanuda, A. (2017). Is it possible to buy coal from the DNR-LNR? [online] Available at: http://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-38894906 [Accessed 22 Apr. 2018].

Www.niss.gov.ua (2017). Social and economic development of the regents of Ukraine: tendencies of the first half of 2017. [online] Available at: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/region_Ukr-d43fd.pdf [Accessed 20 Apr. 2018].

Business.ua. (2017). The income of local budgets for 2017 increased by 31 %. [online] Available at: https://business.ua/news/item/2332-dokhodi-mistsevikh-byudzhetiv-za-2017-rik-virosli-na-31 [Accessed 16 Apr. 2018].

Regions of Ukraine 2017 [“Regiony Ukrainy 2017”]. Kyiv : State Statistics Service of Ukraine.

S3platform.jrc.ec.europa.eu. (2018). [online] Available at: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-platform-registered-regions [Accessed 26 Apr. 2018].

Snigova, O. (2018). Smart-specialization and stupid-realization [“Smart-spetsializatsiia та stupid-realizatsiia”]. [online] Available at: https://dt.ua/economics_of_regions/smart-specializaciya-ta-stupid-realizaciya-276489_.html [Accessed 19 Apr. 2018].

Rodchenko, V. and Prus, Yu. (2017). The essence of innovation development in the context of strategy of reasonable specialization [“Sutnist innovatsiinogo rozvytku u konteksti strategii rozumnoi spetsializatsii”]. Menedzhment XXI stolittia, pp. 156–165.

Gruga, V. and Ryzhkova, Yu. (2018). Regional development on the basis of reasonable specialization [“Regionalnyi rozvytok na osnovi rozumnoi spetsializatsii”]. Strategy of development, 7, pp. 30–33.

Zik.ua. (2018). The Ministry of Economic Development proposes to conduct smart specialization of regions in Ukraine. [online] Available at: https://zik.ua/news/2018/03/15/minekonomrozvytku_proponuie_provesty_v_ukraini_smartspetsializatsiyu_1285353 [Accessed 18 Apr. 2018].

Www.me.gov.ua. (2018). On Approval of the Strategy for the Development of the Industrial Complex of Ukraine for the period up to 2025: Draft Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine. [online] Available at: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=10ef5b65-0209-4aa1-a724-49fd0877d8d6&title=ProektRozporiadzhenniaKabinetuMinistrivUkrainiproSkhvalenniaStrategiiRozvitkuPromislovogoKompleksuUkrainiNaPeriodDo2025-Roku [Accessed 18 Apr. 2018].

Dt.ua. (2018). The EU gave a high profile to the decentralization and development of the regions of Ukraine – the Minregion. [online] Available at: https://dt.ua/economics_of_regions/smart-specializaciya-ta-stupid-realizaciya-276489_.html [Accessed 16 Apr. 2018].

Опубліковано
2018-11-26
Як цитувати
Kosenkova, T. (2018). Домінанти соціально-економічного розвитку регіонів України. Соціальна економіка, 55, 26-36. https://doi.org/10.26565/2524-2547-2018-55-3
Розділ
ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ