БАЗИ ДАНИХ МІЖУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЯК УНІФІКОВАНЕ ДЖЕРЕЛО СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

  • George S. Korepanov Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0001-7724-9339
Ключові слова: економіка, інформатизація, міжурядові організації (МУО), статистична інформація, статистичні бази даних.

Анотація

Визначено, що міжурядові організації (МУО) відіграють ключову роль у міжнародній системі, в процесі глобалізації вони набувають все більшого значення. Вказано, що в останні десятиріччя утворена велика кількість міжурядових організацій, які зосереджують увагу на різноманітних сферах, таких як економіка, освіта, культура, безпека, охорона здоров’я та навколишнього середовища, політологія та багатьох інших. Докладну інформацію про міжурядові організації з 300 країн та територій, включаючи міжурядові та міжнародні неурядові організації (МНУО) містить Щорічник міжнародних організацій – The Yearbook of International Organizations. Визначено, що більшість МУО були створені для економічних цілей, а саме регулювання торгівлі, фінансових ринків та проектів розвитку. На основі даних Щорічника міжнародних організацій проаналізовано розподіл кількості МУО за типами (B, C, D, E, F та G) та основними інтересами (безпека, економіка, здоров’я та навколишнє середовище). Доведено, що кількість МУО, які в основному зосереджуються на економічній діяльності, є найбільшою у всіх типах організацій. Вказано, що в останні роки міжурядові організації реалізували новітні концепції зберігання та аналізу статистичної інформації у вигляді баз даних, які використовують інноваційні, перспективні технічні програмні засоби їх реалізації. Узагальнено та систематизовано доступні інформаційні ресурси міжурядових організацій, охарактеризовано основні складові обраних статистичних баз даних.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Kogalovsky, M. (2000) Encyclopedia of databases technologies. Moscow, Finance and Statistics (in Rus).
2. Erturk, E. (2015) Intergovernmental Organizations (IGOS) and Their Roles and Activities in Security, Economy, Health, and Environment. The Journal of International Social Research.
3. Eurostat Database / Eurostat. European Union. Retrieved from http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
4. Guide to Measuring the Information Society (2005) / Union of International Associations Retrieved from http://www.oecd.org/dataoecd/41/12/36177203.pdf
5. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. Third edition. Oslo Manual. OECD (2005) / European Communities. Retrieved from http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/9205111e.pdf?expires=1519316873&id=id&accname=guest&checksum=1869B0FF06B7BD4957CDEF23E2F25C3C.
6. International Energy Agency Statistics / International Energy Agency Retrieved from http://www.iea.org/statistics/.
7. International Information: Documents, Publications, and Electronic Information of Inter-national Governmental Organizations (2001). Volume 2 / Ed. by Peter I. Hajnal. Englewood, CO: Libraries Unlimited.
8. International Monetary Fund Database / International Monetary Fund. Retrieved from http://www.imf.org/en/Data.
9. Information technology – Vocabulary (2015). ISO/IEC 2382:2015, ISO.
10. Langhorne, R. (2006) The Essentials of Global Politics. London. Hodder Arnold.
11. Larson, B. (2008) Delivering Business Intelligence with Microsoft SQL Server. McGraw-Hill Osborne Media; 2 edition.
12. Mingst, K. A., Arreguín-Toft, I. M. (2013) Essentials of International Relations : W. W. Norton & Company; 6 edition.
13. Morrison, A. M., Mann, B.J. (2004) International Government Information and Country Information: A Subject Guide. Westport, CT: Greenwood Publishing Group.
14. O’Brien, R., Williams, M. (2016) Global political economy: evolution and dynamics : Palgrave; 5th ed.
15. Statistics and databases ILOSTAT / ILO. Retrieved from http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--en/index.htm.
16. The UNESCO Institute for Statistics (UIS) / UNESCO. Retrieved from http://uis.unesco.org/.
17. The Yearbook of International Organizations / Union of International Associations. Retrieved from https://uia.org/yearbook.
18. The World Trade Organization (WTO) / World Trade Organization. Retrieved from http://stat.wto.org/Home/WSDBHome.aspx?Language=E.
19. United Nations Database / United Nation. Retrieved from http://data.un.org/.
20. UNCTADstat / UNCTAD. Retrieved from http://unctadstat.unctad.org/EN/Index.html.
21. Williams, R. V. (1998) The Information Systems of International Inter-Governmental Organizations: A Reference Guide. Stamford, CT: Ablex Publishing.
22. World Bank Open Data / World Bank. Retrieved from http://data.worldbank.org/.
Опубліковано
2018-06-17
Розділ
СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ